BÀI 10 – THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
+ Địa hình cắt xẻ; đất bị xói mòn, rửa trôi; đất trượt, đá lở…
+ Hình thành địa hình cacxtơ: hang động, sông ngầm... (ở vùng núi đá vôi)
+ ĐBSH và SCL mỗi năm lấn biển từ vài chục đến trăm mét
- (1) mưa nhiều; trên ĐH đồi núi lại mất lớp phủ thực vật. 
- Quá trình xâm thực diễn ra mạnh
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
Xói mòn đất
Địa hình bị cắt xẻ
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
Hang Thiên Cung – vịnh Hạ Long
Tam cốc Bích Động – Ninh Bình
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ vệ tinh
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (nhiều sông):
+ Có 2360 sông trên 10km
+ Cứ 20km có một cửa sông.
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (nhiều sông):
+ Có 2360 sông trên 10km
+ Cứ 20km có một cửa sông.
- Mưa nhiều + địa hình đồi núi dốc, bị cắt xẻ.
Đồi núi
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (nhiều sông):
+ Có 2360 sông trên 10km
+ Cứ 20km có một cửa sông.
- Sông nhiều nước và giàu phù sa:
- Mưa nhiều + địa hình đồi núi dốc, bị cắt xẻ.
- Mưa nhiều + xâm thực mạnh ở miền núi
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (nhiều sông):
+ Có 2360 sông trên 10km
+ Cứ 20km có một cửa sông.
- Sông nhiều nước và giàu phù sa:
- Mưa nhiều + địa hình đồi núi dốc, bị cắt xẻ.
- Mưa nhiều + xâm thực mạnh ở miền núi
- Chế độ nước theo mùa:
+ Mùa lũ tương ứng mùa mưa
+ Mùa cạn tương ứng mùa khô
- Mưa theo mùa
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
Nước ta chủ yếu đồi núi thấp
- Quá trình Feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu  Feralit là loại đất chính ở nước ta.
(Đất có tầng dày, chua và màu đỏ vàng)
Phẫu diện đất feralit
- Do KH nhiệt đới ẩm gió mùa:
+ Mua nhiều, rửa trôi bazơ (ca2+,Mg2+) làm đất chua.
+ Tích tụ oxit Fe, Al nên đất có màu đỏ vàng
2. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến các thành phần tự nhiên
Rừng rậm nhiệt đới ở Bạch Mã - Huế
Rừng khộp – Tây Nguyên
là nhiệt đới ẩm gió mùa trên đất feralit.
là nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh với các loài nhiệt đới chiếm ưu thế.
KH nhiệt đới ẩm gió mùa nên có nguồn nhiệt ẩm dồi dào.
nguon VI OLET