Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 1
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 2
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 3
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 4
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 5
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 6
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 7
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 8
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 9
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 10
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 11
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 12
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 13
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 14
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 15
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 16
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 17
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 18
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 19
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 20
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 21

Bài 11. Bài luyện tập 2

Đăng ngày 11/3/2016 2:08:46 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 11. Bài luyện tập 2, Hóa học 8. a, Tính hoá trị của F trong hợp chất AlF3( biết Al hoá trị III). b,Lập CTHH của hợp chất tạo bởi: Cu(II) và O. Kiểm tra bài cũ Công thức hóa học. Nguyên tố hóa học. Nguyên tử khối. Phân tử khối. Chất được biểu diễn bằng: Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm.. Cả hai ý trên đều sai. Công thức hóa học dạng... nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Bài 11. Bài luyện tập 2 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bài 11. Bài luyện tập 2 trong chuyên mục Hóa học 8 được chia sẽ bởi user H­­­ương Ngô Thị Lan đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chủ đề Hóa học 8 , có tổng cộng 21 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu a, Tính hoá trị của F trong hợp chất AlF3( biết Al hoá trị III),còn cho biết thêm b,Lập CTHH của hợp chất tạo bởi: Cu(II) và O, bên cạnh đó Kiểm tra bài cũ Công thức hóa học, ngoài

https://nslide.com/bai-giang/bai-11-bai-luyen-tap-2.im3o0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. a, Tính hoá trị của F trong hợp chất AlF3( biết Al hoá trị III).
b,Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:
Cu(II) và O.

Kiểm tra bài cũ
Công thức hóa học.
Nguyên tố hóa học.
Nguyên tử khối.
Phân tử khối.
Chất được biểu diễn bằng:
Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm..
Cả hai ý trên đều sai.
Công thức hóa học dạng chung: A dùng biÓu diễn các đơn chất :
Một vài phi kim: Cacbon, silíc lưu huỳnh, phôt pho,
Cả hai ý trên đều đúng.
( Cu, Fe, Al, Zn )
( C,Si, S, P)
MINH HỌA
CTHH dạng Ax dùng biểu diễn các đơn chất:
Cả hai ý trên đều đúng
Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm…
Cả hai ý trên đều sai
Nhiều phi kim: hiđrô, oxi,..
CTHH dạng Ax dùng biểu diễn các đơn chất:
Cả hai ý trên đều đúng
Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm…
Nhiều phi kim khí :Hiđro, nitơ, oxi, clo…
Cả hai ý trên đều sai
H2 , N2 , O2 , Cl2…
Minh họa
Công thức hóa học của hợp chất được biểu diễn dưới dạng :
H2O
CaCO3 ,
Cả hai ý trên đều sai.
AxByCz…
AxBy.
Minh họa
Ca(NO3)2
Cả hai ý trên đều đúng
Công thức hóa học của hợp chất được biểu diễn dưới dạng :
H2O
CaCO3 ,
Cả hai ý trên đều đúng
Cả hai ý trên đều sai.
AxByCz…
AxBy.
Minh họa
Ca(NO3)2
Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì?
Chỉ số.
Hệ số.
Cả ba ý trên đều đúng
Hoá trị
Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì?
Hóa trị.
Chỉ số.
Hệ số.
Cả ba ý trên đều đúng
a.x = b.y
x.y = a. b
a.y = b.x
Cả ba ý trên đều đúng
Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.
Minh họa
II. Bµi tËp:
D¹ng 1: tÝnh ho¸ trÞ ch­a biÕt
Tính hóa trị của Phốtpho (P) , sắt (Fe) , Nitơ (N) trong các công thức hóa học sau:
Bài tập 1
a) PCl5
b) Fe(NO3)3
C) HNO3
Bài2: Điền hóa trị thích hợp vào bảng sau:
V
III
IV
II
I
Dạng 2: lập cthh
(BT4-sgk tr 41)
Cho các công thức sau : NaCl2, Mg2O, ZnO, CaOH, công thức nào đúng, công thức nào sai, sai sửa lại cho đúng
Công thức đúng : ZnO
Công thức sai ; NaCl2 , Mg2O, CaOH
Sửa lại : NaCl , MgO, Ca(OH)2
Bài1
Dạng 3: Xác định cthh đúng, sai.
Dạng 4 : T?ng h?p
Theo hóa trị của sắt trong công thức hóa học Fe2O3 , Từ đó hãy chọn CTHH đúng của Fe liên kết với nhóm (SO4)?
(Bài 3 tr 41 sgk.)
FeSO4
Fe2SO4
Fe2(SO4)2
Fe2(SO4)3
Fe3(SO4)2
Bài1
Bài 2:
Một hợp chất có dạng X2O3. Phân tử hợp chất nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần.
a, Tính phân tử khối của hợp chất.
b, Xác định CTHH của hợp chất trên.
a, Phân tử khối của hợp chất là:
5 . 32=160 (đvC)
b, 2X + 3.16 =160
-> X = 56 -> X là Fe
CTHH là Fe2O3
Giải
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
TIẾT 15: BÀI LUYỆN TẬP 2