Bài 11. Bài luyện tập 2

Đăng ngày 10/13/2017 9:10:26 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Huyên Bành Kim | Lần tải: 81 | Lần xem: 28 | Page: 9 | Kích thước: 5.31 M | Loại file: ppt
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 1
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 2
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 3
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 4
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 11. Bài luyện tập 2, Hóa học 8. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng bài giảng Bài 11. Bài luyện tập 2 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 11. Bài luyện tập 2 trong chủ đề Hóa học 8 được chia sẽ bởi bạn Huyên Bành Kim đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Hóa học 8 , có 9 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Chào Mừng thao giảng cấp trường Năm học: 2007 - 2008 Tiết 15: GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THÁI BÀI LUYỆN LẬP 2 Chất được biểu diễn bằng gì? Chất được chia làm mấy loại? -Nêu công thức chung của đơn chất? -Nêu công thức chung của hợp chất gồm 2 hoặc 3 nguyên tố? 1, ngoài ra Chất được biểu diễn bằng CTHH: I, kế tiếp là KIẾN THỨC CẦN NHỚ 2, bên cạnh đó Hoá trị: - Công thức chung: + Đơn chất: Ax, ngoài ra + Hợp chất: AxBy, AxByCz, cho biết thêm -Qui tắc về hoá trị: SGK -Biểu thức: a, cho biết thêm https://nslide.com/bai-giang/bai-11-bai-luyen-tap-2.zu2v0q.html

Nội dung

Chào Mừng thao giảng cấp trường
Năm học: 2007 - 2008
Tiết 15:
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THÁI
BÀI LUYỆN LẬP 2
Chất được biểu diễn bằng gì?
Chất được chia làm mấy loại?
-Nêu công thức chung của đơn chất?
-Nêu công thức chung của hợp chất gồm 2 hoặc 3 nguyên tố?
1. Chất được biểu diễn bằng
CTHH:
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
2. Hoá trị:
- Công thức chung:
+ Đơn chất: Ax.
+ Hợp chất: AxBy, AxByCz.
-Qui tắc về hoá trị: SGK
-Biểu thức: a.x=b.y
Các bước lập CTHH: (SGK)
Tiết 15:
1. Bài tập 1:
Tính hoá trị của sắt (Fe) trong:
a) Fe2O3 b) Fe(NO3)2
1. Chất được biểu diễn bằng
CTHH:
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
2. Hoá trị:
- Công thức chung:
+ Đơn chất: Ax.
+ Hợp chất: AxBy, AxByCz.
-Qui tắc về hoá trị: SGK
-Biểu thức: a.x=b.y
Các bước lập CTHH: (SGK)
II. BÀI TẬP:
Bài giải:
BÀI LUYỆN LẬP 2
Hướng dẫn:
Viết biểu thức qui tắc hoá trị.
Thay hoá trị và chỉ số của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) và biểu thức.
Tính a.
Tiết 15:
2. Bài tập 2:
Lập CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất gồm:
a) Na(I) và O.
b) Al (III) và nhóm SO4 (II).
Bài giải:
LUYỆN LẬP 2
Hướng dẫn:
Viết công thức chung (xác định NTHH tạo nên hợp chất).
Tìm số nguyên tử của mỗi nguyên tố (dựa vào qui tắc về hoá trị, lập biểu thức).
Viết CTHH (thế chỉ số x, y vào công thức chung).
Tính PTK.
Tiết 15:
1.X lk 2.O = Cu
Ta có: 1.X + 2.1 6 = 64
=>X = 64 - 32
X = 32
X =32 là nguyên tố lưu huỳnh.
KHHH là: S
3. Bài tập 3:
Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và nặng bằng nguyên tố đồng.
- Xác định tên và KHHH của X?
Bài giải:
LUYỆN LẬP 2
Hướng dẫn:
Tính NTK X.
Tra bảng 1 SGK/T42 => Tìm tên NTHH và KHHH.
Tiết 15:
D) Fe(SO4)2
? CỦNG CỐ:
A) Fe2SO4.
B) FeSO4.
C) Fe2(SO4)3
Bài tập 1:
A. Al(SO4)2
B. Na2(OH)
C. K2SO4
D. KO2
Al2(SO4)3
NaOH
K2O
Bài tập 2
Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết.
- Công thức chung của đơn chất và hợp chất.
Nguyên tố hoá học, cách tính phân tử khối.
Qui tắc về hoá trị, cách lập CTHH.
- Làm bài tập SGK:
+ Bài 6/SGK-T26
+ Bài 3/SGK-T34
+ Bài 4,5,6/SGK-T38
+ Bài 1, 2, 3, 4/SGK-T41

Thank You !