CHÀO MỪNG CÁC EM HS ĐẾN VỚI MÔN HỌC ĐỊA LÍ ! CHÚC CÁC EM LUÔN VUI, KHỎE VÀ HỌC TỐT!
MÔN: ĐỊA LÍ
LỚP 9
Giáo viên: NGUYỄN HOÀI THANH
Tổ: Văn_Sử_ Địa _CD
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MANG THÍT
TRƯỜNG THCS MỸ AN
I. Các nhân tố tự nhiên
II. Các nhân tố kinh tế - xã hội
NỘI DUNG CHÍNH
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết các nhân tố tự nhiên nào ảnh hưởng đến phát triển và phân bố công nghiệp nước ta?
Em có nhận xét gì về tài nguyên khoáng sản nước ta và sự phân của nó
- Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
Khoáng sản
(Một số loại chủ yếu)
Nhiên liệu: Than, dầu, khí
Kim loại: sắt, magan, crôm, thiếc, chì, kẽm...
Phi kim loại
(apatit, pirit, photphorit)
Vật liệu xây dựng
(sét, đá vôi, ...)
Thủy năng của sông suối
Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển
Nông, lâm, ngư nghiệp
Công nghiệp năng lượng, hóa chất
Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu
Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp vật liệu xây dựng
Công nghiệp năng lượng (thủy điện)
Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản
Em hãy quan sát vào sơ đồ cho biết từng nhóm khoáng sản. tài nguyên trên là cơ sở để phát triển những ngành công nghiệp trọng điểm nào?
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
- Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
công nghiệp nước ta có cơ cấu đa ngành ( cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng…)
tạo cơ sở để phát triển
THỦY NĂNG

DẦU MỎ
GỖ
Mỏ dầu Bạch Hổ Vũng Tàu
Mỏ than Quảng Ninh
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
- Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
công nghiệp nước ta có cơ cấu đa ngành ( cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng…)
tạo cơ sở để phát triển
- Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động
2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật
trong công nghiệp và cơ sở hạ
tầng
3. Chính sách phát triển công
nghiệp
4. Thị trường
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
- Nguồn lao động dồi dào là thị trường lớn, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật.
- Thuận lợi: cho nhiều ngành công nghiệp cần lao động nhiều, rẻ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
- Khó khăn : Giải quyết việc làm, lao động chưa qua đào tạo đông.
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
- Đang được cải thiện song còn hạn chế (Trình độ công nghệ còn thấp, chưa đồng bộ, phân bố tập trung ở một số vùng)
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
3. Chính sách phát triển công nghiệp.
LỌC DẦU DUNG QUẤT
KHÍ-ĐIỆN-ĐẠM CÀ MAU
- Có nhiều chính sách phát triển: chính sách công nghiệp hóa và đầu tư, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần....
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
3. Chính sách phát triển công nghiệp.
Có nhiều chính sách:
- Chính sách công nghiệp hóa và đầu tư
- Phát triển kinh tế nhiều thành phần .
- Đầu tư trong và ngoài nước.
- Đổi mới cơ chế quản lý và chính sách kinh tế đối ngoại.
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
3. Chính sách phát triển công nghiệp.
4. Thị trường.
I. Các nhân tố tự nhiên
BÀI 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
II. Các nhân tố kinh tế xã hội
1. Dân cư và lao động.
2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
3. Chính sách phát triển công nghiệp.
4. Thị trường.
- Ngày càng mở rộng.
- Song đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi hàng ngoại nhập ( máy móc, đồ điện tử…) và thị trường xuất khẩu còn hạn chế ( mẫu mã, chất lượng…)
Kết luận : Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc mạnh mẽ vào các nhân tố kinh tế – xã hội.
nguon VI OLET