Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

bài giảng điện tử Tin học Tin học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-01-16 14:10:03 Tác giả hiên Minh loại .pptx kích thước 2.67 M số trang 41
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Chào mừng quý Thầy Cô cùng các em đến với lớp 12AKiểm tra bài cũCâu 1: CSDL quan hệ là:CSDL gồm các bảng dữ liệu có liên kết với nhauCSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ.C. CSDL được tạo bằ

  • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - 1
  • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - 2
  • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - 3
  • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - 4
  • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chào mừng quý Thầy Cô
cùng các em đến với lớp 12A
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: CSDL quan hệ là:

CSDL gồm các bảng dữ liệu có liên kết với nhau
CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ.
C. CSDL được tạo bằng hệ QTCSDL Access.
D. CSDL được tạo bằng một trong các hệ QTCSDL như Foxpro, SQL…
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:

Địa chỉ của các bảng
Thuộc tính khóa
Tên trường
Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)
Kiểm tra bài cũ
Câu 3: Sau khi thiết kế bảng, nếu ta không chọn khóa cho bảng thì:
Access tự động tạo khóa chính cho bảng
Access không cho lưu
C. Access không cho nhập dữ liệu
D. Thoát khỏi Access.
Kiểm tra bài cũ
Câu 4: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :
A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu
B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa
C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số
D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu
Kiểm tra bài cũ
Câu 5: Khi một Field trên Table được chọn làm khoá chính thì?
A. Giá trị dữ liệu trên Field đó được trùng nhau
B. Giá trị dữ liệu trên Field đó không được trùng nhau
C. Giá trị dữ liệu trên Field đó bắt buộc là kiểu Text
D. Không có khái niệm khoá chính
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
1. Tạo lập cơ sở dữ liệu
Các công cụ của 1 hệ QTCSDL quan hệ cho phép thực hiện các việc gì?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
1. Tạo lập cơ sở dữ liệu
Các thao tác cơ bản cần thực hiện khi tạo lập CSDL?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
B1. Khai báo cấu trúc bảng
 Tên trường
 Kiểu dữ liệu cho trường
 Kích thước của trường
B2. Chọn khóa chính
B3. Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.
B4. Tạo liên kết giữa các bảng.
Ngoài ra: hệ QTCSDL còn cho phép thay đổi cấu trúc bảng, khoá chính và xoá bảng…
1. Tạo lập cơ sở dữ liệu
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Giao diện tạo bảng:
Tên trường
Kiểu dữ liệu
Mô tả
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Một bảng có bao nhiêu khóa?
Mục đích của việc chọn khóa chính là gì?
Nhằm tạo liên kết giữa các bảng với nhau.
Chọn trường nào làm khóa chính? Tại sao?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Thực hành
tạo lập CSDL QLHS
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Sau khi chúng ta tạo bảng thì cần làm gì tiếp theo?
Sau khi tạo bảng ta tiến hành nhập dữ liệu cho bảng.
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Có những hình thức nhập liệu nào???
Nhập trực tiếp với bảng
Nhập với biểu mẫu
2. Cập nhật dữ liệu
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
 Để dễ dàng, nhanh hơn và hạn chế bớt nhầm lẫn khi nhập dữ liệu ta sử dụng biểu mẫu (Form) để cập nhật dữ liệu.
2. Cập nhật dữ liệu
Các thao tác cập nhật dữ liệu là?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Cập nhật dữ liệu
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Cập nhật dữ liệu
Lưu ý: Quá trình cập nhật dữ liệu được hệ quản trị CSDL kiểm soát để đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn.
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Cập nhật dữ liệu
Thế nào là cập nhật cấu trúc dữ liệu và cập nhật dữ liệu?

Cập nhật cấu trúc dữ liệu: thay đổi cấu trúc bảng
Cập nhật dữ liệu: thay đổi nội dung các bản ghi
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Thực hành
cập nhật dữ liệu
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
Những thao tác nào được xem là khai thác CSDL?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
a. Sắp xếp các bản ghi
Một hệ cơ sở dữ liệu được tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó.
VD:
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
Dữ liệu được sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
b. Truy vấn dữ liệu.
Truy vấn dữ liệu (tạo mẫu hỏi) là gì?
Khi nào chúng ta cần truy vấn dữ liệu?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
b. Truy vấn dữ liệu.
- Là việc khai thác, thu thập thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ đáp ứng yêu cầu của người dùng.
 Truy vấn là một dạng lọc
- Ví dụ:
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
b. Truy vấn dữ liệu.
Lọc ra thông tin những học sinh khá.
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
b. Truy vấn dữ liệu.
Để phục vụ việc truy vấn hệ QTCSDL cho phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhằm mục đích sau:
Định vị các bản ghi (sắp xếp);
Thiết lập liên kết giữa các bảng;
Liệt kê một tập con các bản ghi và các trường;
Thực hiện các phép toán;
Thực hiện các thao tác QLDL.
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
c. Xem dữ liệu.
Có mấy cách xem dữ liệu?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
c. Xem dữ liệu.
Xem toàn bộ bảng
Xem các bản ghi bằng biểu mẫu
Dùng công cụ lọc để xem một số bản ghi
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
Muốn tập hợp dữ liệu và in chúng ra, ta thực hiện thao tác khai thác nào?
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
d. Kết xuất báo cáo.
- Các thông tin được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người dùng đặt ra, thường được in hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn.

- Ví dụ:
CHƯƠNG III
TIN HỌC 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
3. Khai thác cơ sở dữ liệu
d. Kết xuất báo cáo.
Củng cố
Câu 1: Hệ quản trị CSDL cho phép thực hiện:
Tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL.

B. Tạo lập CSDL.

C. Thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL.

D. Tạo lập, lưu trữ một CSDL
Củng cố
Câu 2: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột.

Field name.
Data type
C. Field size
D. Format
Củng cố
Câu 3: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

Lập báo cáo
Sửa cấu trúc bảng
Nhập dữ liệu
D. Tính toán cho các trường tính toán
Củng cố
Câu 4: Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?

Thêm một trường vào cuối bảng
Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường
Đổi tên một trường
Chèn một trường vào giữa các trường hiện có
Củng cố
Câu 5: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

Xóa các dữ liệu không cần đến nữa
Cập nhật dữ liệu
C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
D. In dữ liệu.
Củng cố
Câu 6: Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:

Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác
Xem nội dung các bản ghi
Xem một số trường của mỗi bản ghi
Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
Củng cố
Câu 7: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây:

Tạo lập một hay nhiều bảng
Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
Tạo ra một hay nhiều báo cáo
BÀI HỌC KẾT THÚC

Nguồn:hiên Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngbai11_Lop12.pptx[2.67 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
m0cy0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-16 14:10:03
Loại file
pptx
Dung lượng
2.67 M
Trang
41
Lần tải
0
Lần xem
6
bài giảng điện tử Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

Xem thêm bài giảng

bài giảng MỚI NHẤT

bài giảng XEM NHIỀU