Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm - bai 11 tiet 2 duyen ppt

  • 15/03/2019 07:53:43
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 7.06 M, số trang : 35 ,tên bai 11 tiet 2 duyen ppt

Slides

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm slide 1
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm slide 2
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm slide 3
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm slide 4
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm slide 5

Chi tiết

BÀI 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
2.Chính sách giải quyết việc làm
a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay
Hãy nêu tình hình nguồn lao động ở nước ta hiện nay?

- Định nghĩa thất nghiệp ở Việt nam: “ Thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu việc làm, đang không có việc làm, đang đi tìm việc làm”.

- Thiếu việc làm là người lao động đang có việc làm nhưng họ làm việc không hết thời gian theo pháp luật quy định hoặc làm những công việc mà tiền lương thấp không đáp ứng đủ nhu cầu của cuộc sống, họ muốn tìm thêm việc làm để bổ sung thu nhập
15/03/2019
15/03/2019
Tỉ lệ thất nghiệp năm 2018
Tỉ lệ thiếu việc làm 2018
15/03/2019
15/03/2019
Đoàn người từ nông thôn đổ về thành thị
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
Qua các số liệu, tư liệu trên, hãy nhận xét tình hình việc làm và nguồn nhân lực ở nước ta?
Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn.
Thu nhập thấp.
Số người trong độ tuổi lao động tăng.
Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.
Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng.
Thất nghiệp.

Nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp

- Lực lượng lao động phân bố không đồng đều giữa các vùng địa lý kinh tế.
- Do bản thân người lao động không có kinh nghiệm.
- Do sự mất cân đối của đào tạo và nhu cầu của thị trường.

Hậu quả từ thiếu việc làm, thất nghiệp
Người lao động không có thu nhập
Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống
Gia tăng các tệ nạn xã hội

Vậy trước tình hình đó, Chính Phủ nước ta phải làm gì?
b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm
* Mục tiêu:
Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn
15/03/2019
Phát triển nguồn nhân lực
15/03/2019
Mở rộng thị trường lao động
* Mục tiêu:
Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề
Giảm tỉ lệ thất nghiệp
* Phương hướng:
Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
15/03/2019
Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
15/03/2019
Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm.

Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số
Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động
Động viên người thân và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm
Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn
15/03/2019
Xin mời các bạn
đến phần trả lời
câu hỏi vui.
Buzz!!!!
15/03/2019
1. Mục tiêu chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là:
Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.
B. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.
C. Giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.
D. Tất cả các phương án trên.
15/03/2019
2. Chính sách giải quyết việc làm của Đảng và nhà nước ta là nhằm khuyến khích người dân:
A. Làm giàu theo quy định của pháp luật.
B. Thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm.
C. Tăng năng suất lao động.

15/03/2019
3. Một trong những mục tiêu cua chính sách giải quyết việc làm của nước ta là :
A.Giải quyết việc làm ở nông thôn.
B.Giải quyết việc làm ở thành thị.
C.Giải quyết việc làm ở cả nông thôn và thành thị.
D.Khuyến khích việc cho người lao động làm giàu hợp pháp.

CÂU 4: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:
A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số
C. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số
D. Ổn định mức sinh tự nhiên
Câu 5: Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là:
A. Nâng cao đời sống của nhân dân
B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản
C. Nâng cao vai trò của gia đình
D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?
A. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số
B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số
C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
D. Phân bố dân số hợp lí

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ