Bài 11. Cụm danh từ

Đăng ngày 10/28/2017 8:10:14 PM | Thể loại: Ngữ văn 6 | Chia sẽ bởi: Hương Lê Ngọc | Lần tải: 5 | Lần xem: 6 | Page: 15 | Kích thước: 1.24 M | Loại file: ppt
  • Bài 11. Cụm danh từ - 1
  • Bài 11. Cụm danh từ - 2
  • Bài 11. Cụm danh từ - 3
  • Bài 11. Cụm danh từ - 4
  • Bài 11. Cụm danh từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 11. Cụm danh từ, Ngữ văn 6. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả thư viện Bài 11. Cụm danh từ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 11. Cụm danh từ trong danh mục Ngữ văn 6 được giới thiệu bởi user Hương Lê Ngọc đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Ngữ văn 6 , có tổng cộng 15 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo chúc những em học chuyên nghiệp kiểm tra bài cũ Hoàn thành sơ đồ phân loại danh từ, nói thêm Danh từ chỉ công ty Danh từ chỉ sự vật DT chỉ công ty ngẫu nhiên DT chỉ công ty quy ước DT chỉ công ty chuẩn xác DT chỉ công ty ước chừng DT chung DT riêng tiết 44 : cụm danh từ 1, bên cạnh đó Ví dụ Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển,còn cho biết thêm I, thêm nữa Cụm danh từ là gì ? DT DT DT Các https://nslide.com/bai-giang/bai-11-cum-danh-tu.zehw0q.html

Nội dung

chúc các em học giỏi
kiểm tra bài cũ
Hoàn thành sơ đồ phân loại danh từ.
Danh từ chỉ đơn vị
Danh từ chỉ sự vật
DT chỉ đơn vị tự nhiên
DT chỉ đơn vị
quy ước
DT chỉ đơn vị
chính xác
DT chỉ đơn vị
ước chừng
DT chung
DT riêng
tiết 44 : cụm danh từ
1. Ví dụ
Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá

ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.I. Cụm danh từ là gì ?
DT
DT
DT
Các từ ngữ in đậm màu đỏ trong câu trên bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?
Những từ được bổ sung ý nghĩa : ngày, vợ chồng, túp lều thuộc từ loại gì?
2. Nhận xét
- Cụm danh từ:
+ Là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo nên.
Qua ví dụ, em hiểu thế nào là cụm danh từ?
Ví dụ 1
- Túp lều
- Một túp lều
- Một túp lều nát
- Một túp lều nát trên bờ biển
Sự vật
Số lượng sự vật
Số lượng và đặc điểm sự vật
Số lượng, đặc điểm và vị trí sự vật
DT
Cụm DT
Cụm DT
Cụm DT
- Một túp lều
- Một túp lều nát
- Một túp lều nát trên bờ biển
tiết 44 cụm danh từ
I. Cụm danh từ là gì ?
1. Ví dụ
2. Nhận xét
Ví dụ 2
+ Có ý nghĩa đầy đủ hơn, cấu tạo phức tạp hơn danh từ.
(Có phụ ngữ : một )
(có phụ ngữ : một, nát )
(có phụ ngữ : một, nát, trên bờ biển )
=> Số lượng phụ ngữ càng tăng, càng phức tạp thì nghĩa của cụm danh từ càng đầy đủ.
- Cụm danh từ :
+ Là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo nên.
tiết 44 cụm danh từ
I. Cụm danh từ là gì ?
2. Nhận xét
1. Ví dụ
Ví dụ 3
+ Hoạt động trong câu giống như một danh từ.
Qua các ví dụ vừa phân tích, em rút ra những nhận xét gì về khái niệm và đặc điểm của cụm danh từ ?
*Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
*Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ.
Ghi nhớ 1
3. K?t lu?n : Ghi nh? SGK
- Cụm danh từ :
+ Là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo nên.
+ Có ý nghĩa đầy đủ hơn, cấu tạo phức tạp hơn danh từ.
Con thuyền ấy chở khách sang sông.
CN
VN
(Cụm danh từ)
tiết 44 cụm danh từ
II. Cấu tạo của cụm danh từ
1. Ví dụ
I. Cụm danh từ là gì ?
ba, chín,

cả
chỉ vị trí của sự vật
chỉ đặc điểm của sự vật
chỉ toàn thể
chỉ số lượng
nếp, đực, sau

ấy
Ví dụ
Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội.Đứng trước DT:
Đứng sau DT:
Xác định các cụm danh từ và liệt kê các phụ ngữ đứng trước và sau danh từ trong các cụm danh từ đó
thảo luận
làng
ba
ba
làng
thúng
con
con
con
năm
cả
gạo
nếp
trâu
trâu
đực
chín
sau
ấy
ấy
.
;
;
;
;
;
ba
? Hãy cho biết cấu tạo đầy đủ của một cụm danh từ gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?
tiết 44 cụm danh từ
II. Cấu tạo của cụm danh từ
1. Ví dụ
2. Nhận xét
- Cấu tạo đầy đủ của một cụm danh từ gồm 3 phần.
3. k?t lu?n: Ghi nhớ 2 SGK
I. Cụm danh từ là gì ?
làng
ba
ba
ba
làng
thúng
con
con
con
năm
cả
gạo
nếp
trâu
trâu
đực
chín
sau
ấy
ấy
.
Em có nhận xét gì về cấu tạo của các cụm danh từ :
làng ấy, chín con, năm sau, cả làng ?
- Cụm danh từ: Làng ấy , năm sau : chỉ có phần trung tâm và phần phụ sau.
- Cụm danh từ: Cả làng, chín con : chỉ có phần phụ trước và phần trung tâm.
Tiết 44 : Cụm danh từ
I. Cụm danh từ là gì?
II. Cấu tạo của cụm danh từ
* Lưuu ý :
Có thể cụm danh từ chỉ bao gồm : phần trước và trung tâm hoặc phần trung tâm và phần sau.
2. Nhận xét
1. Ví dụ
3. k?t lu?n: Ghi nhớ 2 SGK
Tiết 44 : Cụm danh từ
I. Cụm danh từ là gì?
II. Cấu tạo của cụm danh từ
III. Luyện tập
Bài 2: Chép các cụm danh từ trên vào mô hình cụm danh từ.
người
thật xứng đáng
chồng
một
một
một
lưỡi
búa
của cha để lại
con
yêu tinh
ở trên núi, có nhiều phép lạ
Bài 1 : Tìm cụm DT trong các câu sau:
a)Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực và muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. b) Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. c) Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.
Bài 1 : Tìm cụm DT trong các câu sau:
a)Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực và muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. b) Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. c) Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.
Bài 3 : Tìm các phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong phần trích sau:
Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt .. xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.
Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt .... lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt ... mắc vào lưới.
(Sự tích Hồ Gươm)
III. Luyện tập

vừa rồi
ấy
tiết 44 cụm danh từ
I. Cụm danh từ là gì ?
II. Cấu tạo của cụm danh từ
Quan sát bức ảnh sau và đặt một câu trong đó có sử dụng một cụm danh từ.
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc ghi nhớ .
Hoàn thành các bài tập.
- Viết một đoạn văn (nội dung tự chọn )trong đó có sử dụng cụm danh từ.
Làm thêm bài tập trong sách "Bài tập Ngữ văn 6"
Đọc và soạn bài : "Số từ và lượng từ " theo các câu hỏi trong SGK.