CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN
CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN
NGÀNH GIUN DẸP
? Đọc thông tin/ 40 SGK, hãy hoàn thành bảng 1. ĐẶC ĐIỂM SÁN LÔNG. (5 phút).
SÁN LÔNG
Mắt
Thùy
Khứu
giác
Miệng
Nhánh
ruột
BẢNG 1. ĐẶC ĐIỂM SÁN LÔNG
- Ở vùng nước ven biển.
- Ít gặp ở ao, hồ.
- Hình lá, hơi dài, dẹp theo hướng lưng bụng.
- Đầu bằng, đuôi hơi nhọn.
- Có 2 thùy khứu giác, 2 mắt đen, miệng nằm ở mặt bụng, chưa có hậu môn
- Bằng lông bơi
- Vô tính. - Hữu tính.
- Sống tự do
CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN
NGÀNH GIUN DẸP
BÀI 11: SÁN LÁ GAN
? Đọc thông tin/41 SGK, hãy hoàn thành bảng 2. ĐẶC ĐIỂM SÁN LÁ GAN. (5 phút).
I) Sán lá gan
Giác
bám
Miệng
Nhánh ruột
Cơ quan sinh dục
1) Nơi sống, cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản
BẢNG 2. ĐẶC ĐIỂM SÁN LÁ GAN
- Kí sinh trong gan, mật trâu bò.
- Mắt tiêu giảm.
- Giác bám phát triển.
- Nhánh ruột phát triển.
- Chưa có lỗ hậu môn
- Cơ quan di chuyển tiêu giảm.
- Thành cơ thể có khả năng chun giãn.
 Thích nghi sống kí sinh, bám chặt vào gan, mật. Luồn lách trong môi trường kí sinh.
- Lưỡng tính.
- Cơ quan sinh dục phát triển.
- Đẻ nhiều trứng.
- Lấy chất dinh dưỡng từ vật chủ.
I. Sán lá gan
- Cơ thể hình lá, dẹp, mắt và lông bơi tiêu giảm.
- Giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển.
Trứng
Ấu trùng có lông
Ấu trùng trong ốc
Ấu trùng có đuôi
Kén sán
Sán trưởng thành trong trâu bò
2. Vòng đời sán lá gan
Vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi sảy ra các tình huống sau:
1. Khi trứng sán không gặp nước
2. Ấu trùng nở ra không gặp cơ thể ốc
3. Ốc bị chim nước ăn, cá ăn.
4. Kén bám vào rau bèo trâu bò không ăn
1. Trứng sán không gặp nước
2. Ấu trùng nở ra không gặp được cơ thể ốc thích hợp
3. Ốc bị các động vật khác ăn thịt
4. Kén bám vào rau chờ mãi trâu bò không ăn phải
 Trứng hỏng
 Ấu trùng chết
 Kén sẽ chết
 Ấu trùng chết
+ Vệ sinh chuồng trại, ủ phân trước khi bón cho cây trồng.
+ Tiêu diệt vật chủ trung gian gây bệnh (ốc)
+ Tẩy sán định kỳ cho trâu, bò
- * Nêu biện pháp phòng bệnh sán lá gan cho trâu, bò ?
* Phòng bệnh sán lá gan cho người
-Tuyên truyền vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm
- Hạn chế ăn rau sống, không nên ăn các loại gỏi tái.
Không sử dụng phân chuồng chưa ủ bón cho cây trồng
- Ăn chín uống sôi
NGÀNH GIUN TRÒN
Sán lá gan có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và ruột phân nhánh.
Sống kí sinh trong nội tạng trâu, bò, nên mắt và lông bơi tiêu giảm; giác bám, cơ quan tiêu hoá, cơ quan sinh dục phát triển.
Vòng đời sán lá gan có đặc điểm: Thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với đời sống kí sinh.
…(1)...
……(2)…
…(3)…
...(4)…
…(5)………
* Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
Trứng
Ấu trùng có lông
Ấu trùng trong ốc
Ấu trùng có đuôi
Kén sán
Sán trưởng thành
? Sán lá gan thích nghi với phát tán
nòi giống như thế nào?

*Trứng phát triển ngoài môi trường
thông qua vật chủ, nên sán lá gan
thích nghi bằng cách đẻ nhiều
trứng để tăng khả năng sống sót,
bảo tồn nòi giống
Dặn dò
Học bài, trả lời câu hỏi 1,2, 3/43 SGK
Đọc trước bài 12/SGK trang 44
Đọc mục “em có biết” /SGK trang 43
nguon VI OLET