Bài Giảng Tin Học 9:Bài 11. Thêm Hình Ảnh Vào Trang Chiếu

bài giảng điện tử Tin học Tin học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
qhhw0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-28 20:45:19
Loại file
ppt
Dung lượng
8.33 M
Trang
21
Lần xem
2
Lần tải
8
File đã kiểm duyệt an toàn

1Quan sát 2 trang chiếu:Hình 1 Hình 2 So sánh sự giống và khác nhau ở 2 trang chiếu hình 1 và hình 2? * Giống: cả 2 trang chiếu đều cùng có nội dung như nhau* Khác: trang chiếu ở hình 2 có thêm hình ả

  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 1
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 2
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 3
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 4
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
Quan sát 2 trang chiếu:
Hình 1 Hình 2
So sánh sự giống và khác nhau ở 2 trang chiếu hình 1 và hình 2?
* Giống: cả 2 trang chiếu đều cùng có nội dung như nhau
* Khác: trang chiếu ở hình 2 có thêm hình ảnh minh họa
2
THÊM HÌNH ẢNH
VÀO TRANG CHIẾU
Bài 11
3

Bài 11:
THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
4
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Quan sát 2 trang chiếu:
Hình 1 Hình 2
Chèn hình ảnh minh họa nhằm mục đích gì?
-Dùng để minh hoạ cho nội dung văn bản
-Làm cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động
 Mục đích của chèn hình ảnh:
5
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Làm thế nào để chèn hình ảnh minh họa vào trang chiếu?
6
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
7
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu:
1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
2. Chọn lệnh Insert  Picture  From File
3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in
4. Nháy chọn tệp hình ảnh cần thiết và nháy Insert.
8
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Biểu đồ
Âm thanh
Đoạn phim
Nhiệt độ trung bình hàng năm
Bảng
Ngoài văn bản và hình ảnh trên trang chiếu còn có các đối tượng nào khác?
9
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 Lưu ý:
- Các thao tác chèn âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu tương tự như chèn hình ảnh vào trang chiếu.
- Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy
và Paste
10
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Quan sát đoạn Clip dưới đây, hãy cho biết hình ảnh được chèn vào trang chiếu nằm ở vị trí nào?
11
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Hình ảnh được chèn vào vị trí nào trên trang chiếu?
12
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Để thay đổi vị trí của hình ảnh trên trang chiếu ta thực hiện như thế nào?
13
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
14
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 a. Thay đổi vị trí hình ảnh:
Nháy chọn hình ảnh.
Kéo thả để di chuyển đến vị trí khác
15
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 a. Thay đổi vị trí hình ảnh:
Để thay đổi kích thước của hình ảnh trên trang chiếu ta thực hiện như thế nào?
16
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
17
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 a. Thay đổi vị trí hình ảnh:
 b. Thay đổi kích thước hình ảnh:
Nháy chọn hình ảnh.
Đưa con trỏ chuột lên chấm tròn và kéo thả để thay đổi kích thước hình ảnh.
18
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
A. Hình ảnh và âm thanh
B. Các đoạn phim ngắn
C. Bảng hoặc biểu đồ
D. Tất cả đều đúng
19
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
A. Chọn InsertTable
B. Chọn InsertMovies and Sounds
D. Chọn InsertChart
C. Chọn InsertPicture From File
20
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
21
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
Làm bài tập 1, 2, sách giáo khoa trang 104.
Xem trước phần còn lại của bài Thêm hình ảnh vào trang chiếu.
- Học bài cũ.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD