Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Đăng ngày 10/28/2017 8:45:19 PM | Thể loại: Tin học 9 | Chia sẽ bởi: Thúy Lê Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 21 | Kích thước: 8.33 M | Loại file: ppt
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 1
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 2
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 3
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 4
  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu, Tin học 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu trong danh mục Tin học 9 được chia sẽ bởi user Thúy Lê Thị tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tin học 9 , có 21 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tin học Tin học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập 1 Quan sát 2 trang chiếu: Hình 1 Hình 2 So sánh sự giống và khác nhau ở 2 trang chiếu hình 1 và hình 2? * Giống: cả 2 trang chiếu đều cùng có nội dung như nhau * Khác: trang chiếu ở hình 2 có thêm hình ảnh minh họa 2 THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU Bài 11 3 Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU 4 Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU Quan sát 2 trang chiếu: Hình 1 Hình 2 Chèn hình ảnh minh https://nslide.com/bai-giang/bai-11-them-hinh-anh-vao-trang-chieu.qhhw0q.html

Nội dung

1
Quan sát 2 trang chiếu:
Hình 1 Hình 2
So sánh sự giống và khác nhau ở 2 trang chiếu hình 1 và hình 2?
* Giống: cả 2 trang chiếu đều cùng có nội dung như nhau
* Khác: trang chiếu ở hình 2 có thêm hình ảnh minh họa
2
THÊM HÌNH ẢNH
VÀO TRANG CHIẾU
Bài 11
3

Bài 11:
THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
4
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Quan sát 2 trang chiếu:
Hình 1 Hình 2
Chèn hình ảnh minh họa nhằm mục đích gì?
-Dùng để minh hoạ cho nội dung văn bản
-Làm cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động
 Mục đích của chèn hình ảnh:
5
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Làm thế nào để chèn hình ảnh minh họa vào trang chiếu?
6
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
7
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu:
1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
2. Chọn lệnh Insert  Picture  From File
3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in
4. Nháy chọn tệp hình ảnh cần thiết và nháy Insert.
8
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Biểu đồ
Âm thanh
Đoạn phim
Nhiệt độ trung bình hàng năm
Bảng
Ngoài văn bản và hình ảnh trên trang chiếu còn có các đối tượng nào khác?
9
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 Lưu ý:
- Các thao tác chèn âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu tương tự như chèn hình ảnh vào trang chiếu.
- Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy
và Paste
10
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Quan sát đoạn Clip dưới đây, hãy cho biết hình ảnh được chèn vào trang chiếu nằm ở vị trí nào?
11
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Hình ảnh được chèn vào vị trí nào trên trang chiếu?
12
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
Để thay đổi vị trí của hình ảnh trên trang chiếu ta thực hiện như thế nào?
13
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
14
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 a. Thay đổi vị trí hình ảnh:
Nháy chọn hình ảnh.
Kéo thả để di chuyển đến vị trí khác
15
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 a. Thay đổi vị trí hình ảnh:
Để thay đổi kích thước của hình ảnh trên trang chiếu ta thực hiện như thế nào?
16
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
17
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
 a. Thay đổi vị trí hình ảnh:
 b. Thay đổi kích thước hình ảnh:
Nháy chọn hình ảnh.
Đưa con trỏ chuột lên chấm tròn và kéo thả để thay đổi kích thước hình ảnh.
18
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
A. Hình ảnh và âm thanh
B. Các đoạn phim ngắn
C. Bảng hoặc biểu đồ
D. Tất cả đều đúng
19
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
A. Chọn InsertTable
B. Chọn InsertMovies and Sounds
D. Chọn InsertChart
C. Chọn InsertPicture From File
20
Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU
21
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
Làm bài tập 1, 2, sách giáo khoa trang 104.
Xem trước phần còn lại của bài Thêm hình ảnh vào trang chiếu.
- Học bài cũ.