TRƯỜNG PT DTNT
THCS HUYỆN
CẦU NGANG
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH
LỚP 8 THAM GIA LỚP HỌC ONLINE !
Kiểm tra bài cũ
- Nguyên nhân dẫn đến mỏi cơ là gì? Làm gì để chống mỏi cơ?
Biện pháp:
- Hít thở sâu.
- Xoa bóp cơ.
- Cần có thời gian lao động, học tập và nghỉ ngơi hợp lý.
Nguyên nhân:
-Lượng O2 cung cấp cho cơ thiếu.
-Năng lượng cung cấp ít.
-Sản phẩm tạo ra là axit lactic tích tụ, đầu độc cơ → cơ mỏi.
www.themegallery.com
Company Logo
Tiến hóa của hệ vận động
CHỦ ĐỀ : HỆ VẬN ĐỘNG
NỘI DUNG
I. Sự tiến hóa của hệ xương người so với thú.
II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú
III. Vệ sinh hệ vận động.
TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG.
VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG
1. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú
Cột sống
Hộp sọ -xương mặt
Xương gót chân
Xương Bàn chân
Hộp sọ - xương mặt
Cột sống
Xương lồng ngực?
So sánh:
- Xương chậu?
Xương đùi
Xương người
Xương Bàn chân
Xương gót chân
- Lồi cằm ở xương mặt
- Không có
- Cong hình cung
- Phát triển
- Nhỏ
- Lớn
- Cong ở 4 chỗ
- Nở sang 2 bên
- Nở theo chiều lưng bụng
- Nở rộng
- Hẹp
- Phát triển, khỏe
- Bình thường
- Xương ngón chân ngắn, bàn chân hình vòm
-Lớn, phát triển về phía sau
- Xương ngón dài,
bàn chân phẳng
- Nhỏ
Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú
Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân?
TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG.
VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG
1. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú
Hộp sọ phát triển.
Lồng ngực nở rộng sang hai bên.
Cột sống cong ở 4 chỗ.
Xương chậu nở, xương đùi lớn.
Xương bàn chân hình vòm
Xương gót phát triển về phía sau

- Khớp tay linh hoạt, ngón cái đối diện với 4 ngón còn lại
NHÓM CƠ NGÓN CÁI
NHÓM CƠ NGÓN ÚT
NHÓM CƠ CÁC NGÓN GIỮA
Các cơ tay được phân hoá như thế nào?
Ý nghĩa sự phân hoá đó?

2. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú:
CƠ CHÂN
Cơ nét mặt và cơ vận động lưỡi ở người
tiến hóa như thế nào?
1. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú:
2. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú (HS tự học)
3. Vệ sinh hệ vận động:
TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG.
VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG
3. Vệ sinh hệ vận động:
Để xương và cơ phát triển cân đối chúng ta cần làm gì?
Để cơ và xương phát triển cân đối cần:
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí
Tắm nắng
Rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên
Lao động vừa sức

3. Vệ sinh hệ vận động:
Em có nhận xét gì về tư thế ngồi học ở hình sau?
Để chống cong vẹo cột sống trong học tập và lao động cần chú ý những điểm gì?
Để cơ và xương phát triển cân đối cần:
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí
Tắm nắng
Rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên
Lao động vừa sức

3. Vệ sinh hệ vận động:
Để chống cong vẹo cột sống cần:
Mang vác đều 2 bên cơ thể
Không mang vác quá sức
- Tư thế ngồi học (làm việc) ngay ngắn, không nghiêng vẹo.
Câu 1: Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2 chân là:
1. Cột sống cong ở 4 chỗ, xương chậu nở, xương lồng ngực nở sang 2 bên.
2. Lồi cằm phát triển, hộp sọ nhỏ hơn so với mặt.
3. Xương đùi lớn, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển.
A. 1,2 B. 1,3
C. 2,3 D. 1,2,3

Câu 2:
Để chống cong vẹo cột sống cần:
- Ngồi học đúng tư thế.
- Lao động vừa sức.
- Mang vác đều hai bên.
Câu 3. Bản thân em làm gì để chống cong vẹo cột sống
Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ và trả lời câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị bài thực hành: ( bài 12)
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
nguon VI OLET