MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
- Nêu tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu?
- Thận có chức năng gì?
KHỞI ĐỘNG

Tự nhiên và xã hội

Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu


Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
- Tại sao chúng ta cần giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu?
Hoạt động 1: Ích lợi của việc giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
Gi? v? sinh co quan b�i ti?t nu?c ti?u giỳp cho b? ph?n bờn ngo�i c?a co quan b�i ti?t nu?c ti?u s?ch s?, khụng hụi hỏm, ng?a ngỏy, khụng b? nhi?m trựng.

Hoạt động 2: Cách phòng bệnh viêm nhiễm các bộ phận cơ quan bài tiết nước tiểu
Làm thế nào để phòng bệnh viêm nhiễm các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu?
2
3
- Tắm rửa và thay quần áo sạch giúp các bộ phận bài tiết nước tiểu và cơ thể được sạch sẽ.
4
- Uống nước sạch và đầy đủ tốt cho thận.
5
Đi vệ sinh khi cần thiết, không nhịn đi vệ sinh.
- Làm thế nào để phòng bệnh viêm nhiễm các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu?
D? b?o v? v� gi? v? sinh co quan b�i ti?t nu?c ti?u, chỳng ta c?n thu?ng xuyờn t?m r?a s?ch s?, thay qu?n ỏo, d?t bi?t l� qu?n ỏo lút. H?ng ng�y c?n u?ng d? nu?c v� khụng nh?n di ti?u.
Hoạt động 2. Cách phòng bệnh viêm nhiễm các bộ phận cơ quan bài tiết nước tiểu
Hằng ngày, em đã làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu?

Nếu không vệ sinh tốt cơ quan bài tiết nước tiểu thì chúng ta sẽ mắc bệnh gì?
Ghi nhớ:
Tự nhiên và xã hội
Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
nguon VI OLET