NHANH THƯ CHỚP
Em hãy tìm các bức tranh vẽ tĩnh vật
trong căn phòng sau?
PHÒNG TRANH
TRANH TĨNH VẬT
Vẽ theo mẫu - VẼ TĨNH VẬT (LỌ VÀ QUẢ)
Tiết 2 – Vẽ màu
I. Quan sát, nhận xét:
Độ đậm nhạt của lọ, và quả
Vẽ phác hình
Phác các mảng đậm, nhạt.
(theo cấu trúc đồ vật)
Vẽ đậm, nhạt theo mảng.
Vẽ đậm, nhạt hoàn chỉnh.
II. Cách vẽ màu:
II. Cách vẽ màu:
* Nhận xét:
- Bố cục
Hình.
Đậm, nhạt của màu sắc.
Đôi giày (1887, Van-gốc)
Tranh tĩnh vật của Lê Phổ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Mở rộng: Sưa tầm các bức tranh tĩnh vật
của những họa sĩ Việt Nam và thế giới
Vận dụng: Tìm và sắp xếp một vài tĩnh vật
có sẵn trong gia đình và vẽ trên giấy.
Chuẩn bị bài sau vẽ tranh
– Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.
nguon VI OLET