2021
KHOA HỌC
KHỞI ĐỘNG
BÀI MỚI
1. BỆNH SỐT RÉT
Thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi sau:
1. Dấu hiệu của bệnh sốt rét là gì?
3. Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào ?
4. Bệnh sốt rét có thể lây bằng cách nào?
2. Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì ?
1. Dấu hiệu của bệnh sốt rét:
Cách 1 ngày lại bị 1 cơn sốt
2. Bệnh sốt rét nguy hiểm:
Bệnh sốt rét gây thiếu máu. Bệnh nặng có thể làm chết người
3.Tác nhân gây bệnh sốt rét:
Do một loại kí sinh trùng gây ra. Nó sống trong máu người bệnh.
Muỗi a – nô – phen hút máu có kí sinh trùng sốt rét của người bệnh rồi truyền sang cho người lành.
4. Con đường lây truyền bệnh sốt rét:
Muỗi thường
Muỗi Anophen
Hồng cầu bị kí sinh trùng sốt rét phá hủy
2. CÁCH PHÒNG
BỆNH SỐT RÉT
* Quan sát hình 3, 4 và 5 , thảo luận nhóm bàn câu hỏi sau:
Mọi người trong tranh đang làm gì?
Làm như vậy có tác dụng gì?
Mọi người trong tranh đang làm gì?
Làm như vậy có tác dụng gì?
* Câu hỏi thảo luận
Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh sốt rét cho mình và cho người thân cũng như mọi người xung quanh?
Phát quang bụi rậm
Những việc cần làm
Giữ gìn
vệ sinh
Phun thuốc diệt muỗi
Ngủ
trong màn
Tẩm màn bằng chất phòng muỗi
Tiêm vắc – xin phòng bệnh
Tuyên truyền mọi người cùng phòng bênh
VẬN DỤNG
2021
Thanks for watching
定制PPT:静水流深工作室
QQ:276060523
微信:whishile
电话:18928897164
nguon VI OLET