Bài 12. Sự biến đổi chất

Đăng ngày 10/13/2017 9:08:07 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Huyên Bành Kim | Lần tải: 268 | Lần xem: 1 | Page: 38 | Kích thước: 5.34 M | Loại file: ppt
  • Bài 12. Sự biến đổi chất - 1
  • Bài 12. Sự biến đổi chất - 2
  • Bài 12. Sự biến đổi chất - 3
  • Bài 12. Sự biến đổi chất - 4
  • Bài 12. Sự biến đổi chất - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 12. Sự biến đổi chất, Hóa học 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài 12. Sự biến đổi chất .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bài 12. Sự biến đổi chất trong thể loại Hóa học 8 được giới thiệu bởi bạn Huyên Bành Kim tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Hóa học 8 , có 38 page, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Chào mừng những thầy cô giáo về dự giờ môn hóa học 8 GV :BÙI THỊ NHƯ HOA a, nói thêm Hãy nói cách tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn tạp gồm lưu hoàng và sắt ? b, cho biết thêm Muối ăn có lẫn cát, miêu tả cách tách sạch muối ăn ? a,còn cho biết thêm Đưa nam châm lại gần hỗn tạp sắt và lưu hoàng, sắt bị nam châm hút ra khỏi hỗn tạp, còn lưu hoàng thì ko, bên cạnh đó Vậy ta đã tách được mỗi chất ra khỏi nhau, kế https://nslide.com/bai-giang/bai-12-su-bien-doi-chat.wu2v0q.html

Nội dung

TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
môn hóa học 8
GV :BÙI THỊ NHƯ HOA

a. Hãy nói cách tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp gồm lưu huỳnh và sắt ?
b. Muối ăn có lẫn cát, trình bày cách tách sạch muối ăn ?

a. Đưa nam châm lại gần hỗn hợp sắt và lưu huỳnh, sắt bị nam châm hút ra khỏi hỗn hợp, còn lưu huỳnh thì không.
Vậy ta đã tách được mỗi chất ra khỏi nhau.
b. Cho muối ăn có lẫn cát vào cốc, cho nước cất vào hòa tan hết muối ăn.
- Sau đó đem dung dịch lọc qua phễu có để giấy lọc. Các cát nằm lại bên trên giấy lọc.
- Lấy phần dung dịch bên dưới đem đun nóng. Vì nhiệt độ sôi của nước 1000C, còn nhiệt độ sôi của muối ăn 14500C, nên nước bốc hơi trước, phần còn lại là muối ăn ở dạng rắn nằm ở dưới cốc sứ.
Vậy ta đã làm sạch muối ăn có lẫn chất bẩn.
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi :
Trả lời:
Tiết 17 Bài 12
sự biến đổi chất
I. Hiện tưU?ng vật lí
Hãy nêu trạng thái của chất trong quá trình dưới ?
I. Hiện tưU?ng vật lí
Chất trong quá trình dưới là gì ?
chất nước
Chất nước có biến đổi tạo ra chất mới hay không ?
Nước đá
Nước lỏng
Hơi nước
I. Hiện tưU?ng vật lí
Quá trình trên chất nước chỉ biến đổi trạng thái mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu gọi là hiện tượng vật lí
Vậy hiện tượng vật lí là gì ?
I. Hiện tưU?ng vật lí
Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu gọi là hiện tượngvật lí.
Ví dụ:nước biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng ,từ thể lỏng sang thể khí là hiện tượng vật lí.
!
Muối ăn
dd muối
Quá trình hoà tan muoỏi aờn và cô cạn dung dịch muối ăn coự phaỷi laứ hieọn tửụùng vaọt lớ khoõng? Giaỷi thớch?
TN cô cạn dung dịch muối ăn
!
muối ăn
nước
Dung dịch muối ăn
Câu 1 : Muối có những quá trình biến đổi nào?
Câu 2 : Sau mỗi quá trình có xuất hiện chất mới không?
Câu 3 : Qua 2 TN trên em có nhận xét như thế nào về sự biến đổi các chất?

+ Trong các quá trình ủoự chỉ thay đổi các trạng thái rắn, lỏng(cuỷa muoỏi) hoặc hơi (cuỷa nửụực), nưu?c và muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu neõn laứ hieọn tửụùng vaọt lớ.
II. Hiện tưU?ng hoá học
Thí nghiệm 1: Trộn đều một lưu?ng bột S (hơi dưu ) với một lưu?ng bột sắt, đưu?c hỗn hợp A. Chia A làm hai phần.
Phần I
Phần II
Nam châm
Nam châm

Chất lưu huỳnh và sắt đã biến đổi và tạo ra chất mới là sắt (II) sunfua
Chất đã biến đổi và tạo ra chất mới là sắt (II) sunfua
Chất lưu huỳnh và sắt đã biến đổi và tạo ra chất mới là sắt (II) sunfua
Vậy hiện tượng hoá học là gì ?
II. Hiện tưU?ng hoá học
-Hieän töôïng hoaù hoïc laø hieän töôïng chaát bieán ñoåi vaø taïo ra chaát khaùc.
Ví duï 1 :hieän töôïng chaát saét vaø löu huyønh bieán ñoåi thaønh saét (II)sunfua goïi laø hieän töôïng hoaù hoïc.
Thí nghiệm 2: Cho một ít đưu?ng trắng vào ống nghiệm. Đun nóng ống nghiệm . HS quan sát và rút ra nhận xét?
Nhận xét: ở ống nghiệm thấy có chất màu đen (than), trên thành ống nghiệm đọng lại những giọt nu?c.
Vậy khi đun nóng đưu?ng chuyển thành chất mới là than và nưu?c.
Chất đường đã biến đổi thành chất mới nào ?
II. Hiện tượng hoá học
-Hieän töôïng hoaù hoïc laø hieän töôïng chaát bieán ñoåi vaø taïo ra chaát khaùc
Ví duï 1 :Hieän töôïng chaát saét vaø löu huyønh bieán ñoåi thaønh saét (II)sunfua goïi laø hieän töôïng hoaù hoïc
Vi duù 2:ẹun nóng dưu?ng chuyển thành chất mới là than và nưu?c laứ hieọn tửụùng hoaự hoùc
Hiện tưu?ng hoá học khaực với hiện tưu?ng vật lí nhử theỏ naứo?
Hiện tượng vật lí không tạo thành chất mới
Hiện tượng hoá học tạo thành chất mới


Bài 1-3 trang 47
Học hoá trị
Xem trước bài phản ứng hoá học
Bài tập về nhà
TRÒ CHƠI CHỌN Ô SỐ
TRẢ LỜI CÂU HỎI
1
2
3
4
5
6
8
7
Đây là hiên tượng gì?
Về mùa hè thức ăn thường hay bị thiu
(1) Hiện tượng hóa học
2 .Đây là hiên tượng gì?
Cháy rừng gây ô nhiễm môi trường
3.Đây là hiên tượng gì?
Mặt trời mọc sương tan dần
(3) Hiện tượng vật lí
4.Đây là hiên tượng gì?
Đèn tín hiệu giao thông chuyển từ màu xanh sang màu đỏ
(4) Hiện tượng vật lí
5.Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào là hoá học?
Sự tạo thành chất rắn màu xám khi nung nóng hổn hợp bột sắt và lưu huỳnh
Nước chảy đá mòn
Đinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ


a,b và c
(B) a và c
(C) b,c
(5) B) a và c
(6) B ) a và c
6.Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào là vật lí?
Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
Cho kim loại Magiê vào axit HCL thì có khí H2 bay lên
Bong bóng bay, bay lên trời rồi nổ tung


a,b và c
(B) a và c
(C) a và b
7. Ô may mắn
(7) Bạn được cộng 10 điểm
8. Dựa vào dấu hiệu nào để phân biệt hiện tượng hoá học và hiện tượng vật lí?
(8) Có chất mới sinh ra sau phản ứng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bài học kết thúc
Thân ái chào các em