Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

bài giảng điện tử Tin học Tin học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2018-02-28 14:33:43 Tác giả Trường Võ Nhật loại .ppt kích thước 12.27 M số trang 96
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNGEm có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh họa nội dung?Các tệp hình ảnh và âm thanh.Các đoạn phim ngắn.Bảng và biểu đồ.Tất cả các đối tượng trên.Em có thể thực hiện t

 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động - 1
 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động - 2
 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động - 3
 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động - 4
 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
Em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh họa nội dung?
Các tệp hình ảnh và âm thanh.
Các đoạn phim ngắn.
Bảng và biểu đồ.
Tất cả các đối tượng trên.
Em có thể thực hiện thao tác nào dưới đây với các hình ảnh đã được chèn vào trang chiếu?
Thay đổi kích thước của các hình ảnh.
Thay đổi vị trí của hình ảnh.
Thay đổi thứ tự của hình ảnh
Cả ba thao tác nói trên.
Đáp án
Em có thể thực hiện các thao tác nào dưới đây khi hiển thị bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp?
Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu.
Nhanh chóng sắp xếp, di chuyển các trang chiếu.
Chèn các hình ảnh vào trang chiếu.
Cả ba thao tác nói trên.
Đáp án
Các bước chèn hình ảnh:
-B1.Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
-B2.Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Picture trong nhóm Images. Xuất hiện hộp thoại Insert Picture.
-B3.Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ngăn trái của hộp thoại.
-B4.Chọn tệp đồ họa cần thiết và chọn Insert
Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu?
1.Tác dụng của các hiệu ứng động
2.Tạo và sử dụng hiệu ứng động hiệu quả
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
HỒ HOÀN KIẾM
Trung tâm Hà Nội
Rộng khoảng 12ha
Tháp Rùa giữa hồ
Cách 1
HỒ HOÀN KIẾM
Trung tâm Hà Nội
Rộng khoảng 12ha
Tháp Rùa giữa hồ
Cách 2
Theo em trong 2 cách trình bày trên,cách nào hấp dẫn, thu hút và hiệu quả hơn?
Có mấy loại hiệu ứng động, đó là những loại nào?
Có 2 loại hiệu ứng động:
-Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
-Hiệu ứng chuyển trang chiếu.
TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu
3. Sử dụng các hiệu ứng động
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
Giả sử cần tạo hiệu ứng chuyển động cho nội dung văn bản em thực hiện theo các bước nào?
Chọn biểu tượng trang chiếu ở ngăn bên trái.
Chọn khung chứa nội dung văn bản
Mở dải lệnh Animations
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong nhóm Animation
Chọn lệnh Animation Pane sẽ mở hộp thoại Animation Pane
Mở dải lệnh Animations
Hiệu ứng của đối tượng trên trang chiếu.
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
Chọn More để lựa chọn các hiệu ứng động khác
Nhóm hiệu ứng xuất hiện trên màn hình.
Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh làm đổi màu, cỡ chữ.
Nhóm hiệu ứng làm biến mất
Không hiệu ứng
Hiệu ứng di chuyển đối tượng
Để lựa chọn các hiệu ứng động khác em cần làm gì?
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
Chọn lệnh Add Animation để thêm hiệu ứng cho 1 đối tượng.
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
Thảo luận nhóm:
Câu1: Mục đích tạo hiệu ứng động cho các đối tượng là gì?
Câu 2: Em hãy trình bày các bước tổng quát để tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu?
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
 Mục đích:
-Thu hút sự chú ý
-Làm sinh động quá trình trình bày
-Quản lí tốt hơn việc truyền đạt thông tin.
Các bước thực hiện:
-B1.Chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động.
-B2.Mở dải lệnh Animations
-B3.Nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animation
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
Thảo luận nhóm:
Câu1: Hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì?
Câu 2: Mỗi trang chiếu có thể đặt bao nhiêu kiểu hiệu ứng chuyển trang?
Hiệu ứng chuyển trang chiếu là thay đổi cách xuất hiện của trang chiếu.
Mỗi trang chiếu chỉ có thể đặt duy nhất một kiểu hiệu ứng chuyển trang.
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
Em hãy trình bày cách thực hiện để tạo hiệu ứng chuyển trang?
Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
Mở dải lệnh Transitions
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
Chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide.
Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
Mở dải lệnh Transitions
Nháy lệnh Apply to All trong nhóm Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu.
Các bước thực hiện:
B1.Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
B2.Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide.
B3.Nháy lệnh Apply to All trong nhóm Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu.
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
Không hiệu ứng chuyển trang
More: Hiển thị nhiều hiệu ứng hơn
Chuyển trang khi nháy chuột
Thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển
Chọn âm thanh khi chuyển trang
Thời gian tự động chuyển trang
?1
?2
?3
?4
?5
?6
*Lưu ý:
Duration: Thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển
On Mouse Click: Chuyển trang khi nháy chuột.
After: đặt thời gian tự động chuyển trang.
2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
Sử dụng các hiệu ứng động cho bài trình chiếu giúp cho bài trình chiếu:
Trở nên hấp dẫn hơn.
Trở nên sinh động hơn.
Cả A và B đúng.
Cả A và B sai.
Các hiệu ứng động cho trang chiếu có thể áp dụng cho:
Một trang chiếu.
Tất cả các trang chiếu.
Cả A và B sai.
Cả A và B đúng.
Em có đặt hiệu ứng để trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt từ trang chiếu đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng bằng cách đánh dấu ô ………………………...trong nhóm Timing
Các ………...……….…………………động giúp …………………..của người nghe tới những nội dung cụ thể trên trang chiếu, cũng như làm …………………… quá trình trình bày và ………………….. hơn việc truyền đạt thông tin.
…………………………bao gồm hiệu ứng chuyển trang chiếu và hiệu ứng động của các đối tượng ( văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) trên trang chiếu.
Em hãy kéo thả nhóm kí tự cho sẵn ở ngăn bên phải vào chỗ trống thích hợp ở ngăn bên trái.
quản lý tốt
On mouse click
Hiệu ứng động
thu hút sự chú ý
After
Sinh động
Hiệu ứng
Nhóm kí tự cho sẵn
Bài tập
BÀI TẬP HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Em hãy tạo bài trình chiếu về các loài hoa đẹp với các hiệu ứng động phù hợp theo mẫu sau:
HOA ĐẸP
HOA ĐẸP
HOA ĐẸP
HOA ĐẸP
HOA ĐẸP
Appear
Box
Circle
Diamond
Flash Once
Hãy Click vào đây.
Nhóm hiệu ứng:
MỘT SỐ HIỆU ỨNG CÓ THỂ CÓ TRONG POWER POINT:
Xuất hiện
Peek In
Random Bars
Split
Wedge
Wipe
Nhóm hiệu ứng:
Xuất hiện
Change Fill Color
Change Font Color
Change Font Style
Grow/Shrink
Transparentcy
Change Font
Change Font Size
Change Line Color
Spin
Nhóm hiệu ứng:
Nhấn mạnh
Brush On Color
Color Blend
Contrasting Color
Desaturate
Lighten
Complementary Color
ABC
Nhóm hiệu ứng:
Nhấn mạnh
Flash Once
Bounce
Curve Down
Float
Glide
Blinds
Checkerboard
Crawl Out
Disappear
Nhóm hiệu ứng:
Thoát đi
Ascend
Collapse
Descend
Grow & Turn
Spinner
Unfold
Nhóm hiệu ứng:
Thoát đi
Nhóm hiệu ứng:
Di chuyển
Nhóm hiệu ứng:
Di chuyển
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học
Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
-Trả lời các câu hỏi bài tập sách giáo khoa và sách bài tập.
-Xem trước nội dung tiếp theo:
3. Sử dụng các hiệu ứng động.
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.
2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu
1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu
3. Sử dụng các hiệu ứng động
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
?Em hãy nêu mục đích và cách thực hiện tạo hiêu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu?
*Mục đích:
-Thu hút sự chú ý
-Làm sinh động quá trình trình bày
-Quản lí tốt hơn việc truyền đạt thông tin.
*Các bước thực hiện:
-B1.Chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động.
-B2.Mở dải lệnh Animations
-B3.Nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animation
TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.
2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu
3. Sử dụng các hiệu ứng động
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.
Yên Thế
Tây Ninh
Nghệ An
Lai Châu
Hà Giang
Cao Bằng
Ví dụ:
3. Sử dụng các hiệu ứng động
Yên Thế
Tây Ninh
Nghệ An
Lai Châu
Hà Giang
Cao Bằng
Ở NAM KÌ GỒM NGƯỜI THƯỢNG ,KHƠ-ME, XTIÊNG SÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI KINH ĐÁNH PHÁP TỪ GIỮA TK XIX.
Ở MIỀN TRUNG PHONG TRÀO CỦA NGƯỜI THIỂU SỐ DIỄN RA SÔI NỔI (MƯỜNG; THÁI) DO HÀ VĂN MAO VÀ CẦM BÁ THƯỚC LÃNH ĐẠO
TÂY NGUYÊN CÁC TÙ TRƯỞNG NƠ-TRANG GƯ,A MA CON,AM GIƠ HAO LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CHIẾN ĐẤU SUỐT TỪ NĂM 1889 ĐẾN 1905.
VÙNG TÂY BẮC ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THÁI,MƯỜNG ,MÔNG ĐÃ TẬP HỢP DƯỚI NGỌN CỜ NGUYỄN QUANG BÍCH VÀ NGUYỄN VĂN GIÁP
TỪ NĂM 1884 ĐẾN NĂM 1890 CÁC TOÁN QUÂN NGƯỜI THÁI DO ĐÈO VĂN TRÌ ,NÔNG VĂN QUANG, CẦM VĂN HOAN, ĐÈO CHÍNH LỤC, ĐẶNG PHÚC THÀNH CẦM ĐẦU PHỤC KÍCH QUÂN PHÁP Ở NHIỀU NƠI.
ĐỒNG BÀO MÔNG Ở HÀ GIANG DO HÀ QUỐC THƯỢNG ĐỨNG ĐẦU ĐÃ NỔI DẬY CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1894 ĐẾN NĂM 1896.
TẠI VÙNG ĐÔNG BẮC BẮC KÌ, BÙNG NỔ PHONG TRÀO CỦA NGƯỜI DAO , NGƯỜI HOA . TIÊU BIỂU NHẤT LÀ ĐỘI QUÂN CỦA LƯU KÌ
Ví dụ:
3. Sử dụng các hiệu ứng động:
Thảo luận nhóm:
Câu1: Em hãy nêu ưu điểm của hiệu ứng động?
Câu 2: Em hãy nêu hạn chế của hiệu ứng động?
3. Sử dụng các hiệu ứng động
Ưu điểm: giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và sinh động hơn.
Hạn chế: sử dụng quá nhiều hiệu ứng có thể làm người nghe mất tập trung vào nội dung.
 Lưu ý: Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ vừa phải, phục vụ cho mục đích chính là truyền đạt nội dung.
Thảo luận:
Theo em để tạo 1 bài trình chiếu hay thì ta cần phải chuẩn bị những gì?
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Để có một bài trình chiếu đẹp, hấp dẫn thì ý tưởng của người tạo bài trình chiếu là quan trọng nhất.
Khi tạo bài trình chiếu, điều gì là quan trọng nhất?
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Xây dựng dàn ý của bài trình chiếu và chọn nội dung văn bản cũng như hình ảnh và các đối tượng khác một cách thích hợp.
Nội dung của trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính.
Nội dung văn bản trên mỗi trang chiếu càng ngắn gọn càng tốt.
Màu nền và định dạng văn bản, kể cả vị trí các khung văn bản cần được sử dụng thống nhất trên trang chiếu.
Những điều cần tránh khi tạo nội dung cho các trang chiếu:
- Các lỗi chính tả
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Những điều cần tránh khi tạo nội dung cho các trang chiếu:
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ
Hoa Hồng Bungari
Ôi loài hoa diệu kì!
Hoa ở đâu chẳng biết
Theo người hay gió bay
Từ thế kỷ mười bảy
Hoa về mọc nơi đây
Giữa bốn bề núi dựng
Một thung lũng hoa hồng
Mỗi năm một lần nở
Trời đất bắt đầu xuân
Nhớ thời bọn vua chúa
Chúng cướp hết hoa hồng
Bàn tay gai chảy máu
Người dân chỉ tay không,
Đến thời bọn Hít-le
Chúng không cho hoa mọc
Muốn diệt hương thiên nhiên
Chỉ còn hương hóa học.
Nhưng cả bọn bạo tàn
Cuối cùng rồi tiêu diệt
Và thung lũng hoa hồng
Đẹp hơn bao giờ hết
Ôi loài hoa diệu kì!
Hoa hồng Bungari.
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Hoa Hồng Bungari
Ôi loài hoa diệu kì!
Hoa ở đâu chẳng biết
Theo người hay gió bay
Từ thế kỷ mười bảy
Hoa về mọc nơi đây
Giữa bốn bề núi dựng
Một thung lũng hoa hồng
Mỗi năm một lần nở
Trời đất bắt đầu xuân…
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Mặc dầu vậy, do là việc làm mới mẻ, chưa hề có tiền lệ mang tính nhạy cảm cao nên nếu không được cân nhắc, thận trọng mà vội vàng áp dụng đại trà, việc trò “chấm điểm” thầy có thể gây ra những hệ lụy không đáng có. Trước hết, mặc dầu mặt bằng nhận thức của người học hiện nay đã có sự cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn song do trình độ nhận thức của các đối tượng người học không đồng đều; do đặc thù về lứa tuổi, tâm lý mà việc đánh giá của người học nhất là đối với lứa tuổi học sinh thường khó tránh khỏi sự chi phối của yếu tố cảm tính. Theo đó, với tâm lý thích điểm cao, thích thành tích của đa số  người học hiện nay, những giáo viên có năng lực chuyên môn chắc và cho điểm”rắn” thì có thể bị học trò “ghét’ và đánh giá là “dạy dở”. Ngược lại, những giáo viên dạy chưa giỏi, chua hay nhưng dễ tính và cho điểm “thoáng”thì có thể dễ dàng “lấy lòng” người học. Mặt khác, việc sợ bị thầy cô “để ý”, “chăm sóc” cũng tác động tới tâm lý dám nói thật, đánh giá thật của người học. Trong khi đó ở trường, người học lại không có “quyền” chọn giáo viên cho môn học của mình mà phụ thuộc vào sự sắp xếp, bố trí của các tổ chức trong nhà trường như: Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn…Việc đánh giá cảm tính, thiếu khách quan, chính xác từ phía người học có thể gây ra tâm lý buồn chán, thất vọng, triệt tiêu sự cố gắng, nỗ lực của những người thầy bị đánh giá sai. Tác hại lớn nhất từ sự đánh giá thiếu chính xác của người học đó là hình ảnh tôn nghiêm vốn có cúa người thầy có thể bị tổn hại, xúc phạm.
Trong khi đề cập tới vấn đề trò đánh giá thầy, Phó Thủ tướng – nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Nhận xét của người học sẽ là một trong những động lực cho giáo viên tự thay đổi mình theo hướng tích cực và đây là vấn đề mà các thầy cô giáo phải chuẩn bị về mặt tâm lý cho một sự đổi mới về chất lượng dạy và học”. Thiết nghĩ, trong nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, khi khai thác tối đa những ưu điểm từ việc trò “chấm điểm” thầy mang lại, cần có một thái độ thận trọng, nghiêm túc và nhất thiết phải có một lộ trình thực hiện phù hợp. Chỉ nên xem ý kiến phản hồi từ sự đánh giá của người học như là một “kênh” thông tin.
Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh:
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Các lỗi chính tả;
Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ;
Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu;
Màu nền và màu chữ khó phân biệt.
Đoạn: Nhiều câu liên tiếp, có liên quan với nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa.
Dòng: Tập hợp các kí tự nằm chên
cùng một đường ngang từ lề trái sang
lề phải

Kí tự là chữ, số,…Kí tự là thành
Phần cơ bản cấu tạo nên VB.
Phần lớn các kí tự nh từ bàn phím

Chang văn bản
Phần văn bản trên một trang in.
VĂN BẢN
Ví dụ:
Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh:
Các lỗi chính tả.
Có quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.
Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ.
Tất cả đều đúng.
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học
Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
-Trả lời các câu hỏi bài tập sách giáo khoa và sách bài tập.
-Xem trước nội dung tiếp theo:
BTH8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động.
2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu
1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu
3. Sử dụng các hiệu ứng động
4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Một số hiệu ứng hay
Võ Nhật Trường
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Võ Nhật Trường
A
n
i
m
a
t
i
n
g
Animating
Võ Nhật Trường
A
t
t
e
n
d
i
n
g
Attending
Võ Nhật Trường
Võ Nhật Trường
B
U
I
L
D
I
N
G
B
U
I
L
D
I
N
G
B
U
I
L
D
I
N
G
i
D
s
t
r
i
b
u
t
i
n
g
i
D
s
t
r
i
b
u
t
i
n
g
Distributing
D
O
W
N
L
O
A
D
I
N
G
Editing
Editting
educating
Võ Nhật Trường
Exploring
FLIPPING
FLIPPING
FLIPPING
FLIPPING
FLIPPING
GRIPPING
GRIPPING


Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Inse
ting
r
J
U
M
P
I
N
G
LINKING
Listing
Listing
Listing
Moving
Moving
Moving
82
N
A
V
I
A
T
G
I
N
G
Numbering
3
9
7
1
9
2
5
2
0
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
ran
gig
in
Oz
Pack
‘n’
Going
PROJECTING
PROJECTING
87
Running
SMILING
Sparkling
T
ing
alk
UPLOADING
UPLOADING
UPLOADING

VOTINGWARNING
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
95
Yawning
Zooming

Nguồn:Trường Võ Nhật

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai 12 Tao cac hieu ung dong.ppt[12.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
72bz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-28 14:33:43
Loại file
ppt
Dung lượng
12.27 M
Trang
96
Lần tải
0
Lần xem
5
bài giảng điện tử Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • bài 12 tạo hiệu ứng động
  Tin học
  bài 12 tạo hiệu ứng động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2014

  Xem: 0

 • Bài 12 Tạo Hiệu ứng động
  Tin học 9
  Bài 12 Tạo Hiệu ứng động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2010

  Xem: 251

 • Bai 12 Tao hieu ung dong
  Tin học 9
  Bai 12 Tao hieu ung dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 7

 • Bai 12.TAO HIEU UNG DONG
  Tin học 9
  Bai 12.TAO HIEU UNG DONG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2011

  Xem: 0

 • Bài 12: Tạo Hiệu Ứng Động
  Tin học 9
  Bài 12: Tạo Hiệu Ứng Động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2012

  Xem: 0

 • bai 12 - tao hieu ung dong
  Tin học 9
  bai 12 - tao hieu ung dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2012

  Xem: 0

 • Bài 12: Tạo Hiệu Ứng Động
  Tin học 9
  Bài 12: Tạo Hiệu Ứng Động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2010

  Xem: 350

 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
  Tin học 9
  Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • bài 12: Tạo các hiệu ứng động
  Tin học 9
  bài 12: Tạo các hiệu ứng động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2011

  Xem: 0

 • Bai 12: Tao cac hieu ung dong
  Tin học 9
  Bai 12: Tao cac hieu ung dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2014

  Xem: 0

Xem thêm bài giảng

bài giảng MỚI NHẤT

bài giảng XEM NHIỀU