Bài 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG (t1)
48
TIN HỌC 9
Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kiểm tra bài cũ:
Sắp xếp là:
Chuyển trang chiếu
Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
Sử dụng các hiệu ứng động
Tạo hiệu ứng động cho đối tượng
BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
Với phần mềm trình chiếu, chúng ta có thể thay đổi cách xuất hiện của trang chiếu. Ta gọi đó là hiệu ứng chuyển trang chiếu.
Cùng với kiểu hiệu ứng, ta còn có thể chọn các tuỳ chọn sau đây để điều khiển:
- Thời điểm xuất hiện trang chiếu (sau khi nháy chuột hoặc tự động sau một khoảng thời gian định sẵn);
- Tốc độ xuất hiện của trang chiếu;
- Âm thanh đi kèm khi trang chiếu xuất hiện.
1. Chuyển trang chiếu:
BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
Thế nào là chuyển trang chiếu?
Ta có thể so sánh chuyển trang chiếu với việc lật trang sách.
1. Chuyển trang chiếu:
BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
Chọn Slide Show -> Slide Transition,.
Chọn tốc độ
chuyển trang (speed)
Âm thanh chuyển trang (Sound)
Chọn hiệu ứng chuyển trang
Chuyển trang khi nháy chuột On mouse click
Chuyển trang sau khoảng thời gian tính bằng giây (dạng 00:00)
Chọn trang chiếu.
1. Chuyển trang chiếu:
BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
?3/114 - Có thể đặt hiệu ứng để các trang tự động hiển thị từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng được không? Nếu được, nêu các bước.
TL: Được. Đặt thời gian tự động chuyển trang tại mục (Automatically after), chọn Apply to All Slides
-Theo em thì trong trường hợp cụ thể nào thì nên đặt tự động chuyển trang?
PP
TL: Khi thiết lập hiệu ứng động thì các đối tượng sẽ xuất hiện (hiển thị) theo thứ tự, giúp gợi nhớ nội dung cũng như bố cục của bài (thuyết trình) cho người trình bày.
Thao taùc:
-Chọn trang chiếu cần áp dụng các hiệu ứng động có sẵn.
-Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes.
-Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ. (Mỗi dòng lệnh là một hiệu ứng)
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
- Đọc đoạn đầu tiên trong SGK
- Thảo luận theo nhóm: Tại sao tạo hiệu ứng thì quản lí tốt hơn việc truyền đạt thông tin?
PP
Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng chọn
lệnh nào trong các lệnh dưới đây?
Bài tập 1
CỦNG CỐ
Em hãy sắp xếp theo thứ tự phù hợp để tạo chuyển tiếp giữa các trang trình chiếu.
Bài tập 2
Sắp xếp là:
Sử dụng hiệu ứng động cho bài trình chiếu để:
Bài tập 3
Khi tạo hiệu ứng động cho trang chiếu em có thể áp dụng cho:
Bài tập 4
- Em có thể đặt được trên 50 hiệu ứng cho các đối tượng trên một trang chiếu hay không? Nếu được, có nên không? Tại sao?
Bài tập 5
Được, nhưng không nên thiết đặt vì như vậy người theo dõi sẽ bị ảnh hưởng do quan sát các hiệu ứng, không chú ý đến nội dung trình bày. (Mục đích chính là truyền đạt nội dung)

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
- Làm bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa trang 114.
- Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu giới thiệu về các thắng cảnh của quê hương em.
- Ghi nhớ (SGK).
CHÚC SỨC KHỎE!
Chọn Slide Show -> Custom Animation ,.
Chọn Add Effect
Chọn đối tượng
Entrance: hiển thị đối tượng
Emphasis: thay đổi đối tượng
Exit: ẩn đối tượng
Motion Paths: theo đường vẽ
Giới thiệu thêm về hiệu ứng động
back