Kính chào quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp!
Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:
Kiểm tra bài cũ:
Sắp xếp là:
Trang 1
Các em quan sát
Làm thế nào để tạo hiệu ứng chuyển trang và chuyển các đối tượng?
Trang 2
Bài 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
1. Chuyển trang chiếu:
Vì một bài trình chiếu gồm nhiều trang chiếu.
Nội dung hiển thị đồng thời trên màn hình.
Ta có thể thay đổi cách xuất hiện nội dung của trang chiếu, vớ d? như cuốn sách được mở ra.
Gọi là hiệu ứng chuyển trang chiếu.
- Hiệu ứng chuyển trang chiếu thay đổi cách xuất hiện nội dung của trang chiếu.
- Các tuỳ chọn cùng với ki?u hiệu ứng:
+ Thời điểm xuất hiện.
+ Tốc độ xuất hiện.
+ Âm thanh đi kèm.
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
B2: Mở bảng chọn Slide Show / Slide Transition.
B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.
Với các tùy chọn:
- No Transition: ngÇm ®Þnh.
ChuyÓn trang:
On mouse click.
Automatically after.
* Apply to All Slides.
1. Chuyển trang chiếu:
6. Ap dụng hiệu ứng chuyển cho tất cả các trang chiếu của bài trình chiếu.
1. Chọn hiệu ứng chuyển tiếp
2. Chọn tốc độ chuyển tiếp .
3. Chọn âm thanh đi kèm.
4. Chuyển trang chiếu khi nháy chuột.
5. Tự động chuyển trang chiếu.
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
1. Chuyển trang chiếu:
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
Các đối tượng này xuất hiện đồng loạt ra màn hình.
Ta có thể thay đổi để cỏc đối tượng này có thể xuất hiện không đồng loạt và theo theo một thứ tự nào đó.
Các đối tượng: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
Thu hút sự chú ý của người nghe tới thông tin cần truyền đạt trên trang chiếu, đồng thời làm cho trang chiếu sinh động và hấp dẫn.
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
1. Chuyển trang chiếu:
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên đó.
B2: Slide Show/ Animation Schemes.
B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ
1. Chọn hiệu ứng.
2. Ap dụng hiệu ứng chuyển cho tất cả các trang chiếu của bài trình chiếu.
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
1. Chuyển trang chiếu:
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
Hiệu ứng động cho một đối tượng:
B1: Chọn đối tượng cần thay đổi hiệu ứng.
B2: Slide Show /Custom Animation
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG

Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo.
khung tính năng Custom Animation

B3: Click chuột vào Add Effect
Nhóm hiệu ứng xuất hiện trên màn hình.
Nhóm hiệu ứng làm đổi màu, cỡ chữ.
Nhóm hiệu ứng làm biến mất.
Nhóm hiệu ứng di chuyển đối tượng
2. Tạo hiệu ứng
đông cho đ.tượng
B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên đó.
B2: Slide Show/ Animation Schemes.
B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ
B1: Chọn đối tượng cần thay đổi hiệu ứng.
B2: Slide Show /Custom Animation
B3: Click chuột vào Add Effect
Bài 12: TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng chọn
lệnh nào trong các lệnh dưới đây?
Bài tập 1
CỦNG CỐ
Em hãy sắp xếp theo thứ tự phù hợp để tạo chuyển tiếp giữa các trang trình chiếu.
Bài tập 2
Sắp xếp là:
- Ghi nhớ (SGK).
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay.
Làm bài tập 1,2,3,4 sgk trang 114.
Xem trước phần lý còn lại của bài học.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Kính ch�c qu� Th?y cơ s?c kho? H?nh ph�c - Th�nh d?t