Xác định vị trí môi trường đới nóng? Nêu những hiểu biết của em về khí hậu môi trường đới nóng? Kể tên các kiểu môi trường thuộc đới nóng?
Hình 1. Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng
Bài 12: THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
1. Xác định các kiểu môi trường ở đới nóng.
Mô tả cảnh quan trong ảnh?
Bức ảnh A phù hợp với đặc điểm của kiểu môi trường nào?
Hình 1. Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng
Đặc điểm khí hậu của môi trường hoang mạc?
Mô tả cảnh quan trong bức ảnh?
Bức ảnh phù hợp với đặc điểm của kiểu môi trường nào ở đới nóng?
Hình 1. Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng
Đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới?
Mô tả cảnh quan trong bức ảnh?
Bức ảnh phù hợp với đặc điểm của môi trường nào của đới nóng?
Hình 1. Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng
Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm?
1. Xác định các kiểu môi trường ở đới nóng.
- A. Xa- ha- ra. phù hợp với môi trường hoang mạc.
- B. Công viên quốc gia Sergat: Thuộc môi trường xava nhiệt đới.
- C. Bắc Công-Gô: Thuộc môi trường rừng rậm xanh quanh năm.
2. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn
Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn
A. Có tháng nhiệt độ xuống thấp 150 C vào mùa hạ lại là mùa mưa nên không phải là đới nóng.
B. Nóng quanh năm và nhiệt độ trên 200 C và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều vào mùa hạ, có một mùa mưa và một mùa khô , đây là biểu đồ của đới nóng
C. Nhiệt độ cao nhất vẫn dưới 200C, mùa đông ấm trên 50 C, mưa qanh năm nên không phải là đới nóng.
D. Có mùa đông lạnh -50 C, nên không phải là đới nóng.
E. Mùa hạ nóng trên 250 C, mùa đông mát, mua tập trung vào thu đông nên không thuộc đới nóng
2. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn
- Biểu đồ B thuộc đới nóng
- Lý do: Nóng quanh năm và nhiệt độ trên 200 C và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều vào mùa hạ, có một mùa mưa và một mùa khô.
Bài 12: THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
1. Xác định các kiểu môi trường ở đới nóng.
- A. Xa- ha- ra. phù hợp với môi trường hoang mạc.
- B. Công viên quốc gia Sergat: Thuộc môi trường xava nhiệt đới.
- C. Bắc Công-Gô: Thuộc môi trường rừng rậm xanh quanh năm.
2. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn
- Biểu đồ B thuộc đới nóng
- Lý do: Nóng quanh năm và nhiệt độ trên 200 C và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều vào mùa hạ, có một mùa mưa và một mùa khô.
Xác định từng bức ảnh thuộc kiểu môi trường nào?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại nội dung bài thực hành

- Mục 2, mục 3 các em về nhà tự học nghiên cứu

- Chuẩn bị bài 13.
+ Xác định vị trí môi trường đới ôn hòa (dựa vào H13.1 SGK trang 43)
+ Đặc điểm khí hậu môi trường đới ôn hòa?

nguon VI OLET