ĐỊA LÝ 7
BÀI 12: THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM
MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
1. Khí hậu xích đạo ẩm
- Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.
2. Khí hậu nhiệt đới
- Nhiệt độ trung bình > 220C.
- Mưa tập trung vào một mùa.
3. Khí hậu nhiệt đới gió mùa
+ Nhiệt độ trung bình năm >200C.
+ Lượng mưa trung bình > 1500 mm.
+ Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.
MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
Bài 12: THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
1. Câu hỏi 1:
Quan sát 3 ảnh A,B,C về các kiểu cảnh quan ở đới nóng hãy cho biết chủ đề ảnh chụp phù hợp với đặc điểm của môi trường nào ở đới nóng?
Bài tập 1: Có ba ảnh về các kiểu môi trường ở đới nóng, xác định từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào?
Ảnh A :
- Những cồn cát lượn sóng mênh mông.
- Không có động, thực vật.
=> Môi trường hoang mạc.
Ảnh B:
- Đồng cỏ, cây cao xen lẫn.
- Phía xa là rừng hành lang.
=> Môi trường nhiệt đới
Ảnh C :
- Rừng rậm nhiều tầng, xanh tốt phát triển ven bờ sông.
- Sông đầy nước.
=> Môi trường xích đạo ẩm
2/ Câu hỏi 4:
Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, chọn ra 1 biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn.
Nhiệt độ trung bình năm dưới 20oC, biên độ nhiệt lớn 10oC. Lượng mưa ít 550mm, mưa quanh năm.
Nóng quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm trên 20oC, có 2 lần tăng cao trong năm, biên độ nhiệt lớn trên 10oC. Lượng mưa lớn 1680mm, mưa theo mùa.
Nhiệt độ cao nhất dưới 20oC, biên độ nhiệt lớn 14,5oC. Lượng mưa lớn 975mm, mưa quanh năm
Mùa hè 20oC, mùa đồng -16oC. Biên độ nhiệt lớn, lượng mưa ít 630mm.
Nóng, khô hạn, mưa rất ít. Nhiêt độ cao nhất dưới 25oC, biên độ nhiệt lớn 11oC.
Biểu đồ nào thuộc đới nóng?
Biểu đồ B thuộc đới nóng (kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa)
2/ Câu hỏi 4:
+ Nhiệt độ quanh năm >200C.
+ Lượng mưa lớn, mưa theo mùa.
+ Mùa mưa nhiều là mùa hè.
+ Mưa ít vào mùa đông.
 Đó là đặc điểm của kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Chọn biểu đồ B thuộc đới nóng, vì:
Chuẩn bị bài 13: Môi trường đới ôn hòa (học 2tiết)
+ Xác định vị trí đới ôn hòa
+ Chuẩn bị mục 1: Khí hậu
*Quan sát bảng số liệu trang 42, nhận xét tính chất khí hậu đới ôn hòa?
*Quan sát H13.1, phân tích các yếu tố gây biến động thời tiết?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
nguon VI OLET