Chào mừng các con đến với lớp học 4A!
GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Nhiệt độ
Nước
Ánh sáng
Chất dinh dưỡng
Không Khí
TRỒNG CÂY RAU, HOA

Hoạt động 1:
1. Tại sao phải chọn cây con khỏe, không cong vẹo, gầy yếu và không bị sâu bệnh, đứt rễ, gãy ngọn?
2. Cần chuẩn bị đất trồng cây con như thế nào?
Cây con đem trồng phải mập, khỏe, không bị sâu, bệnh thì sau khi trồng mới nhanh bén rễ và phát triển tốt. Nếu trồng bằng cây con đứt rễ, cây sẽ chết vì không hút được nước và thức ăn.

Đất trồng cây con phải được làm tơi xốp, nhỏ, sạch cỏ dại và lên luống phải san phẳng mặt để tạo điều kiện cho cây con phát triển thuận lợi, đi lại chăm sóc dễ dàng.


Các em hãy quan sát hình
kết hợp với sách giáo khoa
và nêu lên quy trình
trồng cây trên luống.

HÌNH 1
HÌNH 2
HÌNH 4
HÌNH 3

Bước 1: Xác định vị trí trồng cây.

Bước 2: Đào hốc.

Bước 3: Trồng cây.

Bước 4: Tưới nước.

Bước 1: Xác định vị trí trồng cây.
Bước 2: Đào hốc.
Bước 3: Trồng cây.
Bước 4: Tưới nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
VỀ LUỐNG
TRỒNG CÂY
Một số yêu cầu khi trồng cây con:
+ Giữa các cây trồng phải có một khoảng cách nhất định.
+ Hốc trồng cây phải phù hợp với kích thước bộ rễ hoặc bầu đất cây đem trồng.
+ Đặt cây vào giữa hốc một tay giữ cây cho thẳng đứng, một tay vun đất vào quanh gốc và ấn chặt cho cây tự đứng vững.
+ Tưới nước cho cây. Nếu trời nắng thì phải che cho cây 3 – 5 ngày.

Tại sao phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây sau khi trồng?
Ấn chặt đất và tưới nước sau khi trồng nhằm giúp cho cây không bị nghiêng ngả và không bị héo.
Ghi nhớ:
1. Trước khi trồng rau, hoa phải tiến hành chọn cây con và làm đất trồng.
2. Trồng cây con được thực hiện theo trình tự sau:
Xác định vị trí trồng.
Đào hốc.
Đặt cây vào hốc, vun đất và ấn chặt.
Tưới nước.
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021
Kĩ thuật
Trồng cây rau, hoa( tiết 1)
nguon VI OLET