Bài Giảng Địa Lí 4:Bài 13-14. Hoạt Động Sản Xuất Của Người Dân Ở Đồng Bằng Bắc Bộ

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Địa lí 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0jve0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-10-30 04:52:16
Loại file
ppt
Dung lượng
2.44 M
Trang
25
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Hương MÔN: ĐỊA LÍ.HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 4.2 Thứ năm n

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng
Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Hương
MÔN: ĐỊA LÍ.
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
Chào mừng các thầy cô giáo

về dự giờ lớp 4.2
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí:
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
Quan sát :Lược đồ các sông chính ởTây Nguyên
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
HS đọc mục 3 SGK, quan sát lược đồ, suy nghĩ trả lời các câu hỏi sau:
- Kể tên và chỉ một số con sông bắt nguồn ở Tây Nguyên trên lược đồ


- Các con sông này có đặc điểm gì? Vì sao lại mang các đặc điểm đó?
Sông Xê Xan,
sông Xrê Pôk,
sông Đồng Nai
Các con sông lắm thác
ghềnh.Vì sông ở đây
chảy qua nhiều vùng
có độ cao khác nhau
Lòng sông lắm thác ghềnh
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
 Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi:
Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì?
Các hồ chứa nước do Nhà nước và nhân dân xây dựng có tác dụng gì?
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
Người dân khai thác sức nước để sản xuất ra điện.Các hồ chứa nước do Nhà nước và nhân dân xây dựng có tác dụng giữ nước hạn chế những cơn lũ bất thường
Nhà máy thủy điện
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
Hồ chứa nước
Hồ chứa nước
HỒ
Nhìn vào lược đồ , cho biết những nhà máy thủy điện nào nổi tiếng ở Tây Nguyên?
Chỉ vị trí nhà máy thủy điện Y-a-li trên lược đồ và cho biết nó nằm trên con sông nào?
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 20145 Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó.
Tây Nguyên
Sông nhiều thác ghềnh
Người dân sử dụng sức nước làm thủy điện
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
3. Khai thác sức nước:
4. Rừng và khai thác rừng
Quan sát hình 6,7 và đọc mục 4 SGK và thảo luận nhóm đôi:
Tây Nguyên có những loại rừng nào?
Rừng rậm nhiệt đới
Rừng khộp
Vì sao Tây Nguyên lại có các loại rừng khác nhau?
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
Quan sát hình 6,7 , thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu:
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
4. Rừng và khai thác rừng
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN
Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên theo các gợi ý sau:rừng rậm rạp, rừng thưa, rừng thường một loại cây,rừng nhiều loại cây với nhiều tầng, rừng rụng lá vào mùa khô, xanh quanh năm.
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Rừng rậm nhiệt đới
Rừng rậm rạp
Rừng nhiều loại cây với nhiều tầng
- Xanh quanh năm
Rừng khộp
Rừng thưa
Rừng thường một loại cây
- Rừng rụng lá mùa khô
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Học sinh đọc nội dung mục 4 và quan sát hình 8,9,10 trong SGK cho biết:
Rừng Tây Nguyên cho ta sản vật gì?
Rừng
Gỗ
Tre, nứa, mây, song
Cây thuốc
Thú quý
Cho nhiều sản vật
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Cẩm lai
Gỗ hương
Cây gỗ quý
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Cây thuốc quý
Sâm ngọc linh
Sa nhân
Các loài thú quý
Tê giác
Voi
Gấu đen
Bò rừng
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Thảo luận nhóm đôi:
Gỗ được dùng để làm gì?
-Hãy nêu quy trình sản xuất ra đồ gỗ
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
Quy trình sản xuất ra đồ gỗ
4. Rừng và khai thác rừng
Khai thác hợp lí
Vận chuyển gỗ
Xưởng cưa, xẻ gỗ
Xưởng mộc
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Hậu quả của việc tàn phá rừng ở Tây Nguyên là gì?
Hạn hán
Sạt lở đất
Lũ lụt
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
4. Rừng và khai thác rừng
Rừng
Gỗ
Tre, nứa, mây, song
Cây thuốc
Thú quý
Cho nhiều sản vật
Khai thác
Hợp lí
Bảo vệ
Trồng rừng
Rừng đem lại nhiều lợi ích như vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ rừng?


Uươm cây giống để trồng rừng
Trồng rừng
Chăm sóc rừng
Đội tuần tra bảo vệ rừng
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
Khu rừng mới trồng phủ xanh đồi trọc
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
Nội dung bài học
Ở Tây Nguyên, sông thường có nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện.
Rừng ở Tây Nguyên có nhiều gỗ và các lâm sản quí khác. Cần phải bảo vệ, khai thác rừng hợp lí và trồng rừng ở những nơi đất trống đồi trọc.
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo)
DẶN DÒ:
Xem trước bài :Thành phố Đà Lạt
+ Vị trí và khí hậu ở Đà Lạt
+ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước
+ Thành phố du lịch và nghỉ mát
Về nhà học bài

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_78_Hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_dan_o_Tay_Nguyen.ppt[2.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự