Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Đăng ngày 5/17/2015 9:10:49 PM | Thể loại: Địa lý | Chia sẽ bởi: Thuận Võ Thị | Lần tải: 3 | Lần xem: 16 | Page: 31 | Kích thước: 4.37 M | Loại file: ppt

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Câu 1: Kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam?
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa Lí
Cõu 2: Nờu d?c di?m khớ h?u c?a d?ng b?ng duyờn h?i mi?n Trung ?
Vào mùa hạ, tại đây thường khô nóng và bị hạn hán cuối mùa thường có mua lơn và bão lũ gây ngập lụt, khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Người dân và hoạt động sản xuất ở
đồng bằng duyên hải miền Trung
1. Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung
Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Người dân và hoạt động sản xuất ở
đồng bằng duyên hải miền Trung
a
a
a
a
Trín 1000
Từ 501 đến 1000
Từ 101 đến 500
Đến 100
QUY MÔ DĐN SỐ ĐÔ THỊ (người)
Trín 1 triệu
Từ 350 nghìn đến 1 triệu
Từ 100 nghìn đến dưới 350 nghìn
Dưới 100 nghìn
BẢNG SỐ LIỆU VỀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Số liệu tính đến năm 2006)
Địa phương
Mật độ dân số (người/km2)
Đồng bằng Bắc Bộ
1225
Đồng bằng Nam Bộ
396
Vùng núi Hoàng Liên Sơn
132
Tây Nguyên
89
Đồng bằng duyên hải miền Trung
215
a
a
a
a
Trín 1000
Từ 501 đến 1000
Từ 101 đến 500
Đến 100
QUY MÔ DĐN SỐ ĐÔ THỊ (người)
Trín 1 triệu
Từ 350 nghìn đến 1 triệu
Từ 100 nghìn đến dưới 350 nghìn
Dưới 100 nghìn
1. Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Người dân và hoạt động sản xuất ở
đồng bằng duyên hải miền Trung
- Dân cư tập trung khá đông đúc vì có điều kiện tương đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.
- Dân tộc chủ yếu : người Kinh vă người Chăm.
1. Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Người dân và hoạt động sản xuất ở
đồng bằng duyên hải miền Trung
2. Hoạt động sản xuất của người dân
Hãy sắp xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp : trồng trọt ; chăn nuôi ; nuôi trồng , đánh bắt thủy sản ; các ngành khác.
2. Hoạt động sản xuất của người dân
Tên hoạt động
sản xuất
Một số điều kiện cần thiết để sản xuất
2. Hoạt động sản xuất của người dân
Tên hoạt động
sản xuất
Trồng lúa
Trồng mía, lạc
Làm muối
Nuôi, đánh bắt thuỷ sản.
Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.
Đất cát pha, khí hậu nóng.
Nước biển mặn.
- Nhiều nắng.
Biển, đầm phá, sông.
- Người dân có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản.
Một số điều kiện cần thiết để sản xuất
Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh và người Chăm. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt , nuôi trồng và chế biến thủy sản.
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Người dân và hoạt động sản xuất ở
đồng bằng duyên hải miền Trung
Câu 1: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, dân cư tập trung:
A. Đông đúc
B. Khá đông đúc
C. Thưa thớt
D. Khá thưa thớt
Rung Chuông Vàng
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Trò chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 2: Trong sản xuất nông nghiệp, có các ngành là:
A. Trồng trọt, làm muối
B. Trồng trọt, chăn nuôi
C. Làm muối, chăn nuôi
D. Làm muối, đánh bắt thuỷ sản
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Trò chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rung Chuông Vàng
Câu 3: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, dân cư tập trung khá đông đúc do có thuận lợi trong:
A. Sinh hoạt và sản xuất
B. Việc đi lại
C. Việc chăn nuôi
D. Việc đánh bắt hải sản
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Trò chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rung Chuông Vàng
Câu 4: Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:
A. Trồng trọt,chăn nuôi
B. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản
C. Làm muối
D. Cả A, B, C, đều đúng
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Trò chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rung Chuông Vàng
Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh và người Chăm. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt , nuôi trồng và chế biến thủy sản.
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
Địa lí
Người dân và hoạt động sản xuất ở
đồng bằng duyên hải miền Trung