Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Đăng ngày 12/13/2016 10:12:42 PM | Thể loại: Địa lý | Chia sẽ bởi: Soa Chu Thị | Lần tải: 102 | Lần xem: 17 | Page: 22 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Hoạt động sản xuất của người dân ở
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
ĐỊA LÍ TUẦN 15
CHU THỊ SOA
KIỂM TRA BÀI CŨ
1
1. Đồng bằng Bắc Bộ được mệnh danh là ................. lớn thứ hai của cả nước.
vựa lúa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
2.Đồng bằng Bắc Bộ là vùng trồng nhiều ......... xứ lạnh.
rau
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
3. đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành…………… lớn thứ hai của cả nước.
vựa lúa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
4. Đây cũng là vùng trồng nhiều rau xứ lạnh, nuôi nhiều lợn và ………

gia cầm.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Vì sao đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?
Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước. Đây cũng là vùng trồng nhiều rau xứ lạnh, nuôi nhiều lợn và gia cầm.
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ( TIẾP THEO)
Hình 4
Hình 3
Hình 1
Hình 2
Các em quan sát và nêu hoạt động trong mỗi hình
Dệt chiếu
Làm gốm
Dệt lụa
Chạm gỗ
Hoạt động 1:
Tìm hiểu nghề thủ công truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ.
Thế nào là nghề thủ công?
Nghề thủ công là nghề chủ yếu làm bằng tay, dụng cụ làm đơn giản, sản phẩm đạt trình độ tinh xảo.
Nghề thủ công ở ĐBBB có từ lâu chưa?
Nghề thủ công ở ĐBBB có từ rất lâu, tạo nên những nghề truyền thống.
Kể tên các làng nghề truyền thống và sản phẩm của làng nghề.
Tên làng nghề Sản phẩm thủ công nổi tiếng
Vạn Phúc
Lụa
Bát Tràng
Gốm sứ
Kim Sơn
Chiếu cói
Đồng Sâm
Chạm bạc
Đồng Kị
Đồ gỗ
Chuyên Mĩ
Khảm trai
………
3.Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống
Đồng bằng Bắc Bộ nơi có hàng trăm nghề thủ công với nhiều sản phẩm nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nơi có nghề thủ công phát triển tạo nên làng nghề.
Lụa Vạn Phúc
Làng nghề Đồ Kỵ – Bắc Ninh
Em hãy nêu thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm ?
Mô tả cảnh chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ.
Địa lí:
Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ có hàng trăm nghề thủ công với nhiều sản phẩm nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nơi có nghề thủ công phát triển tạo nên làng nghề.
Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán tấp nập. Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là các sản phẩm sản xuất tại địa phương.
Ghi nhớ