Bài Giảng Địa Lí 4:Bài 13-14. Hoạt Động Sản Xuất Của Người Dân Ở Đồng Bằng Bắc Bộ

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Địa lí 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
x0bg0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-12-01 11:29:06
Loại file
ppt
Dung lượng
7.70 M
Trang
23
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Địa lý lớp 4Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Bài : 13nhiệt liệt chào mừngcác thầy cô giáo và các em học sinh ! - Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết ?Kiểm tr

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%Địa lý lớp 4
Hoạt động sản xuất của
người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bài : 13
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo và các em học sinh !
- Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết ?
Kiểm tra bài cũ :
Tìm 3 điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước .
Đất phù sa
màu mỡ
Nguồn nước
dồi dào
Người dân có nhiều
kinh nghiệm
trồng lúa nước
1- Đồng bằng Bắc Bộ - vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
- Quan sát các hình dưới đây , em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.
Làm đất
Tuốt lúa
Nhổ mạ
Chăm sóc lúa
Phơi thóc
Gặt lúa
Gieo mạ
Cấy lúa
Làm đất
Gieo m¹
Nhổ mạ
CÊy lóa
Gặt lúa
Tuèt lóa
Ph¬i thãc
Chăm sóc lúa
- KÓ tªn c¸c c©y trång vµ vËt nu«i kh¸c ë ®ång b»ng B¾c Bé?
+ C©y trång: Ng«, khoai, l¹c, ®ç, c©y ¨n qu¶ …
+ Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, vịt, gà, nuôi và đánh bắt cá .
- ở đây có điều kiện thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt ..?
+ Do là vựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn lúa, gạo cho lợn, gà, vịt,. đồng thời cũng có các sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn.
Trại chăn nuôi gà ở Hà Tây thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trại nuôi lợn ở tỉnh Thái Bình thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trang trại cây ăn quả ở đồng bằng Bắc Bộ
1- Đồng bằng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
2. Đồng bằng Bắc Bộ - vùng trồng nhiều
rau xứ lạnh.

1. Mùa đông ở đồng bằng
Bắc Bộ dài bao nhiêu tháng ?
2. Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?
3. Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
+ Đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng.
+ Nhiệt độ thường giảm nhanh mỗi khi có các đợt gió mùa đông bắc thổi về.
+ ThuËn lîi: thÝch hîp trång c¸c lo¹i c©y, rau, hoa qu¶ xø l¹nh.

+ Khó khăn: ảnh hưởng xấu tới cây trồng, vật nuôi.
- KÓ tªn c¸c lo¹i rau xø l¹nh ®­îc trång ë ®ång b»ng B¾c Bé ?
- Mét sè lo¹i rau tiªu biÓu: c¶i b¾p, sóp l¬, xµ l¸ch, cµ rèt…
- H·y kÓ mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i ?
- Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ nh­ :
+ Phủ kín ruộng mạ.
+ Sưởi ấm cho gia cầm .
+ Làm chuồng nuôi vững chắc , kín gió .
Chăn nuôi
Lợn, gia cầm,.
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
Nhê cã ®Êt phï sa mµu mì , nguån n­íc dåi dµo, ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt nªn ®ång b»ng B¾c Bé ®· trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña c¶ n­íc. §©y còng lµ vïng trång nhiÒu rau xø l¹nh, nu«i nhiÒu lîn vµ gia cÇm.
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
vµ c¸c em häc sinh!

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_13_Hoat_dong_san_xuat_DBBB.ppt[7.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự