Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Đăng ngày 5/18/2016 4:52:45 PM | Thể loại: Địa lý | Chia sẽ bởi: hoa nguyễn thị | Lần tải: 8 | Lần xem: 17 | Page: 13 | Kích thước: 16.30 M | Loại file: ppt

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Chào mừng quý thầy cô
về dự giờ
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Hoa
Môn: Địa lí – Lớp 4 A
Hình 4
Hình 3
Hình 1
Hình 2
Các em quan sát và nêu hoạt động trong mỗi hình
Dệt chiếu
Làm gốm
Dệt lụa
Chạm gỗ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ( tiếp theo)
Hoạt động 1: Tìm hiểu nghề thủ công truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ.
3.Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống
Đồng bằng Bắc Bộ nơi có hàng trăm nghề thủ công với nhiều sản phẩm nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nơi có nghề thủ công phát triển tạo nên làng nghề.
Lụa Vạn Phúc
Làng nghề Đồ Kỵ – Bắc Ninh
Nghề trồng dâu nuôi tằm –Đặng Sơn
Nghề làm kẹo lạc –Thị Trấn
Nghề làm bún -Tân Sơn
Nghề làm bún -Tân Sơn
Một số nghề thủ công truyền thống ở Đô Lương
Quan sát các hình sau, em hãy nêu thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm ?
Hoạt động 2 : Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ
4. Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ
Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra hoạt động buôn bán tấp nập. Hàng hóa bán ở chợ phần lớn các sản phẩm sản xuất tại địa phương.
Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ có hàng trăm nghề thủ công với nhiều sản phẩm nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nơi có nghề thủ công phát triển tạo nên làng nghề.
Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán tấp nập. Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là các sản phẩm sản xuất tại địa phương.
Bài học