Mục tiêu :
Thấy rõ việc hạn chế gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển loài người.Thấy rõ được kỹ năng viết văn nghị luận kết hợp của tác giả khôn khéo, nhẹ nhàng
Học hỏi viết văn nghị luận.
Ý thức rõ những việc mặt tiêu cực của việc gia tăng dân số nhanh. Biết tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình.
Đọc :
- Tiểu dẫn trang 131 SGK
- Đọc văn bản
Tác giả văn bản “Bài toán dân số “ là ai ? Văn bản trích từ đâu ?
1. Tác giả : Thái An
2. Tác phẩm
- Trích : ‘’Báo Giáo dục và Thời đại Chủ Nhật số 28 , 1995”
- Văn bản nhật dụng
Tuổi cập kê : búi tóc, cài trâm, có thể gả chồng.
Phu quân : người chồng
Xác định bố cục của văn bản, nêu nội dung chính của mỗi phần
P1: Đầu…”sáng mắt ra”: vấn đề dân số được đặt ra từ thời cổ đại
P2 :Tiếp…”ô thứ của 34 bàn cờ ”:Tốc độ gai tăng dân số nhanh chóng.
P3 : còn lại : sự kêu gọi hạn chế sự bùng nổ dân số
-Nhóm I: Bài toán dân số thực chất là vấn đề gì ? Vấn đề ấy được đặt ra từ khi nào? Cách nêu cảu tác gải có gì đặc biệt ?
-Nhóm II: Câu chuyện kén rể của nhà thông thái có ý nghĩa như thế nào trong việc làm nổi bật vấn đề chính mà tác giả muốn nói tới ?
--Nhóm III: Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con của phụ nữ một số nước theo thông báo Hội Nghị Cai-rô nhằm mục đích gì ? Em rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội?
-Bài toán dân số : Vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình
-Vấn đề đặt ra :Từ thời cổ đại
-Cách nêu: giản dị, thân mật tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn, chú ý
32
64
128
33
5,63 tỉ
34
7 tỉ
Tên: Danica May Camacho

Quốc tịch : Philippines

Ngày sinh: 0 giờ 2 phút ngày 31/10/2011