Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 1
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 2
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 3
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 4
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 5
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 6
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 7
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 8
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 9
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 10
 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - 11
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Đăng ngày 10/28/2017 7:37:04 PM | Thể loại: Lịch sử 7 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.16 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII, Lịch sử 7. . nslide.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII thuộc thể loại Lịch sử 7 được giới thiệu bởi thành viên Đức Chu Ngọc tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chủ đề Lịch sử 7 , có tổng cộng 11 trang, thuộc file .pptx, cùng mục còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Tiết 21 - Bài 13 - NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII I, cho biết thêm NHÀ TRẦN THÀNH LẬP 1, thêm nữa Nhà Lý sụp đổ Nhà Lý thành lập khi nào? Vì sao nhà Lý suy yếu? - Năm 1009, cuối TK XII, quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, ko chăm lo đời sống nhân dân,còn cho biết thêm hạn hán lụt lội xảy ra liên miên, nhân dân cực khổ, bên cạnh đó Việc làm trên đã dẫn tới hậu quả gì? - Nhiều nơi nổi dậy chiến đấu, thêm nữa

https://nslide.com/bai-giang/bai-13-nuoc-dai-viet-o-the-ki-xiii.4dhw0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Tiết 21 - Bài 13 - NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
I. NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
1. Nhà Lý sụp đổ
Nhà Lý thành lập khi nào? Vì sao nhà Lý suy yếu?
- Năm 1009, cuối TK XII, quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân. hạn hán lụt lội xảy ra liên miên, nhân dân cực khổ.

Việc làm trên đã dẫn đến hậu quả gì?
- Nhiều nơi nổi dậy đấu tranh.
Trước tình đó nhà lý phải làm gì?
- Nhà lý phải dựa vào các thế lực nhà Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn, nhân cơ hội đó nhà Trần buộc nhà Lý phải nhường ngôi cho Trần Cảnh (Trần Cảnh là chồng của Lý Chiêu Hoàng)

Tiết 21 - Bài 13 - NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
I. NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
1. Nhà Lý sụp đổ
Năm 1009, cuối TK XII, quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân. hạn hán lụt lội xảy ra liên miên, nhân dân cực khổ.
- Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán.
- Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, Nhà Lí phải dựa vào thế lực của Nhà Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.
-12/1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.


2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.
- Bộ máy nhà nước thời Trần
Thái thượng hoàng, vua
Quan văn
Quan võ
12 lộ
Phủ
Huyện
Châu
Bộ máy nhà nước thời Trần
Bộ máy nhà nước thời Lý
Thái thượng hoàng, vua
Quan văn
Quan võ
12 lộ
Phủ
Huyện
Châu
So sánh bộ máy nhà Lý và bộ máy nhà Trần có điểm gì giống và khác nhau?
Nhận xét: Bộ máy nhà Trần hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn nhà Lý. Điều này chứng tỏ nhà Trần quan tâm tới nhiều mặt của đất nước. Năng lực quản lý của nhà Trần được nâng cao.
3. Pháp luật thời Trần
Nhà Trần ban hành bộ luật gì và có gì khác với thời Lý?
- Ban hành bộ luật mới: Quốc Triều Hình luật.
- Xác định lại những điều ban hành dưới thời Lý và có bổ sung, xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.
Luaät Hình thö thôøi Lyù vaø Quoác trieàu hình luaät thôøi Traàn coù ñieåm gì gioáng vaø khaùc nhau ?
=> Pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn
Chuông ở điện
Long Trì
Vua đi thăm các địa phương
Chuông thời Lý - Trần mang trong nó những giá trị vô cùng đặc biệt, nó không chỉ có tác dụng báo thời gian sớm tối, báo hiệu lệnh ăn cơm, ngồi thiền, làm việc, cảnh tỉnh người mê trở về nẻo giác trong chốn Tòng lâm, mà nó còn mang những giá trị kêu oan, bản di chúc, cuốn sử ghi chép sự tích, báo đền ân đức, phương tiện độ sanh của Phật và Bồ Tát… thể hiện sự vận dụng một cách khéo léo giáo lý nhà Phật trong đời sống thường nhật dường như chỉ ở thời cực thịnh của Phật giáo Đại Việt.

Sponsor Documents