Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 3 Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       11      0
Ngày đăng 2019-01-18 21:58:42 Tác giả Long Phạm Hoàng loại .ppt kích thước 8.57 M số trang 32
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3ATrường TH Liêu Tú CGV: PHẠM HOÀNG LONGThứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014Tự nhiên và xã hộiCáMôn: Đạo Đức lớp 3 CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ( T2) Giáo viên :Đạo đứ

  • Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi - 1
  • Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi - 2
  • Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi - 3
  • Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi - 4
  • Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 3A
Trường TH Liêu Tú C
GV: PHẠM HOÀNG LONG
Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014
Tự nhiên và xã hội

Môn: Đạo Đức lớp 3
CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ( T2)
Giáo viên :
Đạo đức
1. Em hãy kể tên những loại cây được trồng và các con vật được nuôi ở gia đình em?
Kiểm tra bài cũ
2. Cây trồng, vật nuôi mang lại lợi ích gì cho con người?
Bài 14: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Tình huống 1: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa
lớp. Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây bên
cạnh nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà
cậu tưới. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì ?
Tình huống 2: Trên đường đi học, Dương thấy bờ ao nuôi
cá bị vỡ, nước chảy ào ào. Nếu là Dương, em sẽ làm gì ?
Tình huống 3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn
ăn. Nếu là Nga, em sẽ làm gì ?
Tình huống 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công
viên cho gần. Nếu là Hải, em sẽ làm gì ?
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
4 phút
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Tình huống 1: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa
lớp. Sau khi tưới xong,Tuấn Anh định tưới cả các cây bên
cạnh nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà
cậu tưới. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì ?
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Đạo đức
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Tình huống 1: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa
lớp. Sau khi tưới xong,Tuấn Anh định tưới cả các cây bên
cạnh nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà
cậu tưới. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì ?
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Tuấn Anh nên tưới
cây và giải thích cho
bạn hiểu :
Chăm sóc cây trồng
là trách nhiệm chung
của mỗi chúng ta.
Đạo đức
Tình huống 2: Trên đường đi học, Dương thấy bờ ao nuôi
cá bị vỡ, nước chảy ào ào. Nếu là Dương, em sẽ làm gì ?
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Đạo đức
Tình huống 2: Trên đường đi học, Dương thấy bờ ao nuôi
cá bị vỡ, nước chảy ào ào. Nếu là Dương, em sẽ làm gì ?
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Dương nên báo ngay
cho người lớn biết.
Đạo đức
Tình huống 3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn
ăn. Nếu là Nga, em sẽ làm gì ?
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Thứ 5 ngày 13 tháng 4 năm 2017
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Đạo đức
Tình huống 3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn
ăn. Nếu là Nga, em sẽ làm gì ?
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Nga nên dừng chơi
và đi cho lợn ăn.
Đạo đức
Tình huống 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công
viên cho gần. Nếu là Hải, em sẽ làm gì?
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Đạo đức
Tình huống 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công
viên cho gần. Nếu là Hải, em sẽ làm gì?
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Hải nên khuyên Chính
không nên đi trên thảm cỏ.
Đạo đức
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 1: Đóng vai - Xử lí tình huống
Tình huống 1 : Tuấn Anh nên tưới cây và giải thích cho bạn hiểu.
Tình huống 2 : Dương nên báo ngay cho người lớn biết.
Tình huống 3 : Nga nên dừng chơi đi cho lợn ăn.
Tình huống 4 : Hải nên khuyên Chính không nên đi trên thảm cỏ.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Em có tán thành các việc làm của các bạn nhỏ trong mỗi tình huống dưới đấy không ? Vì sao ? ( Đánh dấu + vào ô tương ứng )
Tán thành
Không tán thành

Tình huống 1:
Tan học về mấy bạn nhỏ rủ nhau trèo cây
hái ổi xanh và ăn vừa lấy ổi ném nhau.

Tình huống 2:
Mấy bạn nhỏ đi chăn trâu, mải chơi thả diều
với nhau để trâu xuống ruộng ăn lúa .


Tình huống 3:
Nghe đài báo sắp có rét đậm, rét hại, Hồng cùng
bố mẹ sửa sang chuồng trại, chống rét cho
trâu, bò, lợn, gà.


Đạo đức
Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Em có tán thành các việc làm của các bạn nhỏ trong mỗi tình huống dưới đấy không ? Vì sao ? ( Đánh dấu + vào ô tương ứng )
Tình huống 1:
Tan học về mấy bạn nhỏ rủ nhau trèo cây
hái ổi xanh và ăn vừa lấy ổi ném nhau.
Tình huống 2:
Mấy bạn nhỏ đi chăn trâu, mải chơi thả diều
với nhau để trâu xuống ruộng ăn lúa .
Tình huống 3:
Nghe đài báo sắp có rét đậm, rét hại, Hồng cùng
bố mẹ sửa sang chuồng trại, chống rét cho
trâu, bò, lợn, gà.
Nên về ngay, không trèo cây,
hái quả có thể bị ngã cây
sẽ nguy hiểm....
Nên chú ý chăn trâu cẩn thận
Không để trâu ăn lúa,
gây thiệt hại cho người trồng.
Đó là việc làm cần thiết
để giúp cho vật nuôi tránh rét.
Đạo đức
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 3:
Các việc nên và không nên làm khi chăm sóc cây trồng, vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Em hãy viết những việc làm phù hợp với yêu cầu trong các cột dưới đây
Đạo đức
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Hoạt động 3
Các việc nên và không nên làm khi chăm sóc cây trồng, vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Kết luận
Cây trồng vật nuôi rất cần thiết cho cuộc
sống của con người. Vì vậy, em cần biết
bảo vệ, chăm sóc cây trồng vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Vẽ tranh, sưu tầm và giới thiệu với bạn các
bài thơ, bài hát, truyện, về chăm sóc cây trồng,vật
nuôi.
Hoạt động 4
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh về chăm sóc, bảo vệ cây trồng
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh đẹp giữa con người với cây trồng
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh đẹp giữa con người với cây trồng
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh về chăm sóc vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh đẹp giữa con người với vật nuôi.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh về chăm sóc, bảo vệ vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Những câu chuyện cảm động giữa con người với vật nuôi.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Ông là Nguyễn Văn Lán, 86 tuổi, trú tại Hội Thành, Xuân Hội, Hà Tĩnh, chủ nhân của hơn 10 ha rừng phi lao chắn cát ven biển. Cứ thế, năm này qua năm khác, ngót nghét cũng đã 30, đến nay diện tích rừng phi lao của ông lên đến 10 hécta. Rừng cây trải dài ôm trọn cả một vùng quê hiền hòa, che chở cho người dân nơi đây được yên ổn làm ăn, ít phải chịu hậu quả của thiên tai.

Đạo đức
Những câu chuyện cảm động giữa con người với vật nuôi.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
2. Alex, chú vẹt xám châu Phi có một khả năng nhận thức vượt trội so với đồng loại. Chú có mối quan hệ thân thiết với người chủ, tiến sĩ tâm lý động vật học Irene Pepperberg. Chính bà là người huấn luyện Alex trở thành cá thể độc nhất vô nhị, có thể nói được hơn 100 từ. Khi qua đời năm 2007, Alex đã dành những lời sau cuối với người chủ: "Cô sẽ ổn thôi. Tôi yêu cô."
1. Bò sữa trở thành biểu tượng của tự do:Sự nổi tiếng có thể được tạo nên bằng nhiều cách. “Chị” bò sữa Yvonne ở Đức được nhiều người biết đến sau khi thoát khỏi được hàng rào điện vây quanh đồng cỏ rồi đi tới một khu rừng ở TP. Zangberg. Cuộc “đào tẩu” của Yvonne cực kỳ được các phương tiện truyền thông ở Đức chú , để rồi Yvonne trở thành biểu tượng của tự do và phẩm giá của động vật khắp thế giới.

Đạo đức
Một số hình ảnh về bạo hành vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Một số hình ảnh về bạo hành vật nuôi
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Ngày Động vật thế giới được tổ chức vào
ngày 4 tháng 10 hàng năm, là một ngày dành riêng
cho việc tuyên truyền cổ động việc chăm sóc 
động vật trên toàn thế giới.
Bài 14 : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Đạo đức
Đạo đức
Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 2 )
Ghi nhớ
Cây trồng, vật nuôi mang lại lợi ích và niềm vui cho con người. Vì vậy, mọi người cần tham gia chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.


Chúc quý thầy cô cùng các em sức khoẻ
Xin chân thành cảm ơn

Nguồn:Long Phạm Hoàng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDAO_DUC_LOP_3_TUAN_29__T2_.ppt[8.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hi630q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-18 21:58:42
Loại file
ppt
Dung lượng
8.57 M
Trang
32
Lần tải
0
Lần xem
11
bài giảng điện tử Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan