Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đăng ngày 5/30/2017 1:09:47 PM | Thể loại: GDCD 10 | Chia sẽ bởi: Sơn Nguyễn Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 17 | Kích thước: 5.82 M | Loại file: ppt
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 1
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 2
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 3
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 4
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, GDCD 10. . nslide chia sẽ đến bạn đọc thư viện Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc thể loại GDCD 10 được giới thiệu bởi thành viên Sơn Nguyễn Văn đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục GDCD 10 , có 17 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Giáo dục Công dân GDCD 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA TỔ 3 BÀI 14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TIẾT 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Các em theo dõi đoạn phim tài liệu sau đây Xây dựng giang sơn là xây dựng giang sơn ngày càng mạnh, đưa giang sơn lên thoát khỏi nguy cơ lạc hậu , trở thành nước Việt Nam hòa bình, độc https://nslide.com/bai-giang/bai-14-cong-dan-voi-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc.8zfu0q.html

Nội dung

KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA TỔ 3
BÀI 14
CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
TIẾT 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Các em theo dõi đoạn phim tài liệu sau đây
Xây dựng tổ quốc là xây dựng đất nước ngày càng mạnh, đưa đất nước lên thoát khỏi nguy cơ lạc hậu , trở thành nước Việt Nam hòa bình, độc lập
Sẵn sàng hi sinh vì đất nước
Công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện
Việt Nam và Nhật Bản hợp tác xây dựng cầu Mỹ Thuận
Đoàn viên thanh niên tham gia vào công cuộc
Xây dựng đất nước
Bảo vệ đời sống nhân dân
Thanh niên học sinh chúng ta cần phải
- Chăm chỉ , sáng tạo trong học tập, lao động; Có mục đích học tập, cơ động đúng đắn
-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, sống trong sáng lành mạnh, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực phù hợp với khả năng: bảo vệ môi trường, chống tệ nạn xã hội,xóa đói giảm nghèo,…
Biết phê phán đấu tranh những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI