Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 1
Trang 1
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 2
Trang 2
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 3
Trang 3
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 4
Trang 4
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 5
Trang 5
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 6
Trang 6
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 7
Trang 7
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 8
Trang 8
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 9
Trang 9
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 10
Trang 10
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 11
Trang 11
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 12
Trang 12
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 13
Trang 13
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 14
Trang 14
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 15
Trang 15
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 16
Trang 16
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 17
Trang 17
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đăng ngày 5/30/2017 1:09:47 PM | Thể loại: GDCD 10 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 5.82 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, GDCD 10. . nslide.com chia sẽ đến các bạn tài liệu Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc thể loại GDCD 10 được giới thiệu bởi thành viên Sơn Nguyễn Văn tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề GDCD 10 , có 17 page, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Giáo dục Công dân GDCD 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA TỔ 3 BÀI 14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TIẾT 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Các em theo dõi đoạn phim tài liệu sau đây Xây dựng giang san là xây dựng giang san càng ngày càng mạnh, đưa giang san lên thoát khỏi nguy cơ lạc hậu , trở thành nước Việt Nam hòa

https://nslide.com/bai-giang/bai-14-cong-dan-voi-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc.8zfu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng GDCD 10


KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA TỔ 3
BÀI 14
CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
TIẾT 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Các em theo dõi đoạn phim tài liệu sau đây
Xây dựng tổ quốc là xây dựng đất nước ngày càng mạnh, đưa đất nước lên thoát khỏi nguy cơ lạc hậu , trở thành nước Việt Nam hòa bình, độc lập
Sẵn sàng hi sinh vì đất nước
Công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện
Việt Nam và Nhật Bản hợp tác xây dựng cầu Mỹ Thuận
Đoàn viên thanh niên tham gia vào công cuộc
Xây dựng đất nước
Bảo vệ đời sống nhân dân
Thanh niên học sinh chúng ta cần phải
- Chăm chỉ , sáng tạo trong học tập, lao động; Có mục đích học tập, cơ động đúng đắn
-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, sống trong sáng lành mạnh, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực phù hợp với khả năng: bảo vệ môi trường, chống tệ nạn xã hội,xóa đói giảm nghèo,…
Biết phê phán đấu tranh những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

Sponsor Documents