Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

bài giảng GDCD 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
kq3u0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 6:20:48 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
1.50 M
Lần xem
1
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NỘI DUNG BÀI HỌC: a. Lòng yêu nước là gì? 1. Lòng yêu nước: b. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam. c. Biểu hiện lòng yêu nước. 2. Trác,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bài Giảng Gdcd 10 , Bài giảng điện tử Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ppt, 16 trang, 1.50 M, GDCD 10 chia sẽ bởi Thanh Đinh Ngọc Loan đã có 6 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-14.-Cong-dan-voi-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-To-quoc.ppt[1.50 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 1
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 2
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 3
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 4
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 5
 • download - 4


Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
NỘI DUNG BÀI HỌC:
a. Lòng yêu nước là gì?
1. Lòng yêu nước: b. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam.
c. Biểu hiện lòng yêu nước.
2. Trách nhiệm
xây dựng và a. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
bảo vệ Tổ
quốc: b. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?

Ôi! Tổ quốc, ta yêu như máu thịt.
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng!
Ôi Tổ quốc! Nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…
Nhận xét tình cảm của tác giả qua đoạn thơ sau:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
NỘI DUNG BÀI HỌC:
a. Lòng yêu nước là gì?
1. Lòng yêu nước: b. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam.
c. Biểu hiện lòng yêu nước.
2. Trách nhiệm
xây dựng và a. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
bảo vệ Tổ
quốc: b. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1.Lòng yêu nước:
a.Lòng yêu nước là gì?
- Là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc
Bác Hồ nói về truyền thống yêu nước của dân tộc ta:
“…Dân ta một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một truyền
thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị
xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm,
khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước.”
THẢO LUẬN NHÓM: ( 5 phút )
Nho?m 1:
Lũng yờu nu?c du?c b?t ngu?n t? dõu?
Nho?m 2:
Tỡm nh?ng hỡnh ?nh trong 2 b�i hỏt "Quờ huong``, v� "Vi?t Nam quờ huong tụi" m� em th?y g?n gui thõn thuong
Nho?m 3:
Nho?m 4:
í nghia c?a truy?n th?ng yờu nu?c?
Biểu hiện của lòng yêu nước như thế nào?
GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
THÀNH
QUẢ
LAO
ĐỘNG
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
* Nguồn gốc của lòng yêu nước
- Lòng yêu nước được bắt nguồn từ những tình cảm bình dị, gần gũi nhất với đời sống con người như yêu gia đình, yêu người thân, yêu nơi mình sinh ra, lớn lên, yêu những thành quả lao động , làng xóm, quê hương, đất nước, yêu nhân dân, yêu nhân loại...
TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
*. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam.
- Yêu nước là truyền thống dân tộc cao quý và thiêng liêng nhất của Dân tộc Việt Nam.
- Là cội nguồn của các giá trị truyền thống khác.
- Lòng yêu nước được hình thành và hun đúc từ trong cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ, kiên cường chống giặc ngoại xâm và lao động xây dựng đất nước.
. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
*. Biểu hiện của lòng yêu nước:
- Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.
- Tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc.
- Lòng tự hào dân tộc chính đáng.
- Đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.
- Cần cù, sáng tạo trong lao động, học tập.
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
*. Ý nghĩa của lòng yêu nước:
- Là truyền thống cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc.
- Là cội nguồn của các giá trị đạo đức
- Là sức mạnh nội sinh giúp đất nước vượt qua bao khó khăn thử thách, chiến thắng thiên tai và giặc ngoại xâm.
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
d. Ý nghĩa của truyền thống yêu nước:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
*. Bài học:
Nâng cao hiểu biết và phát huy truyền thống yêu nước của Dân tộc.
Thể hiện lòng yêu nước của mình trong học tập, lao động, trong cuộc sống.
Biết tôn trọng giá trị đạo đức cao quý của Dân tộc.
- Học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
d. Ý nghĩa của truyền thống yêu nước:
e. Bài học:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?

. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
*. Bài tập về nhà:
Làm bài tập 1/sgk/101.
Chuẩn bị đơn vị kiến thức 2; 3.
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!
d.Ý nghĩa:

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 1
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 2
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 3
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 4
 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 5
 • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU