Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đăng ngày 8/13/2017 6:20:48 PM | Thể loại: GDCD 10 | Chia sẽ bởi: Thanh Đinh Ngọc Loan | Lần tải: 6 | Lần xem: 3 | Page: 16 | Kích thước: 1.50 M | Loại file: ppt
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 1
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 2
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 3
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 4
  • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, GDCD 10. . nslide chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc thể loại GDCD 10 được chia sẽ bởi user Thanh Đinh Ngọc Loan đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề GDCD 10 , có tổng cộng 16 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Giáo dục Công dân GDCD 10 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NỘI DUNG BÀI HỌC: a, cho biết thêm Lòng yêu nước là gì? 1, cho biết thêm Lòng yêu nước: b, kế tiếp là Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam, cho biết thêm c, nói thêm là Biểu hiện lòng yêu nước, ngoài ra 2, nói thêm Trách nhiệm xây dựng và a, cho biết thêm Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc, bên cạnh đó bảo vệ Tổ https://nslide.com/bai-giang/bai-14-cong-dan-voi-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc.kq3u0q.html

Nội dung


Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

NỘI DUNG BÀI HỌC:

a. Lòng yêu nước là gì?
1. Lòng yêu nước: b. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam.
c. Biểu hiện lòng yêu nước.

2. Trách nhiệm
xây dựng và a. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
bảo vệ Tổ
quốc: b. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?

Ôi! Tổ quốc, ta yêu như máu thịt.
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng!
Ôi Tổ quốc! Nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…
Nhận xét tình cảm của tác giả qua đoạn thơ sau:

Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

NỘI DUNG BÀI HỌC:

a. Lòng yêu nước là gì?
1. Lòng yêu nước: b. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam.
c. Biểu hiện lòng yêu nước.

2. Trách nhiệm
xây dựng và a. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
bảo vệ Tổ
quốc: b. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1.Lòng yêu nước:
a.Lòng yêu nước là gì?


- Là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc
Bác Hồ nói về truyền thống yêu nước của dân tộc ta:
“…Dân ta một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một truyền
thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị
xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm,
khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước.”
THẢO LUẬN NHÓM: ( 5 phút )
Nho?m 1:

Lũng yờu nu?c du?c b?t ngu?n t? dõu?
Nho?m 2:

Tỡm nh?ng hỡnh ?nh trong 2 b�i hỏt "Quờ huong``, v� "Vi?t Nam quờ huong tụi" m� em th?y g?n gui thõn thuong
Nho?m 3:
Nho?m 4:

í nghia c?a truy?n th?ng yờu nu?c?

Biểu hiện của lòng yêu nước như thế nào?
GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
THÀNH
QUẢ
LAO
ĐỘNG
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
* Nguồn gốc của lòng yêu nước
- Lòng yêu nước được bắt nguồn từ những tình cảm bình dị, gần gũi nhất với đời sống con người như yêu gia đình, yêu người thân, yêu nơi mình sinh ra, lớn lên, yêu những thành quả lao động , làng xóm, quê hương, đất nước, yêu nhân dân, yêu nhân loại...
TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
*. Truyền thống yêu nước của Dân tộc Việt Nam.
- Yêu nước là truyền thống dân tộc cao quý và thiêng liêng nhất của Dân tộc Việt Nam.
- Là cội nguồn của các giá trị truyền thống khác.
- Lòng yêu nước được hình thành và hun đúc từ trong cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ, kiên cường chống giặc ngoại xâm và lao động xây dựng đất nước.
b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
*. Biểu hiện của lòng yêu nước:
- Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.
- Tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc.
- Lòng tự hào dân tộc chính đáng.
- Đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.
- Cần cù, sáng tạo trong lao động, học tập.
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
*. Ý nghĩa của lòng yêu nước:
- Là truyền thống cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc.
- Là cội nguồn của các giá trị đạo đức
- Là sức mạnh nội sinh giúp đất nước vượt qua bao khó khăn thử thách, chiến thắng thiên tai và giặc ngoại xâm.
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
d. Ý nghĩa của truyền thống yêu nước:

Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC


1. Lòng yêu nước:
*. Bài học:
Nâng cao hiểu biết và phát huy truyền thống yêu nước của Dân tộc.
Thể hiện lòng yêu nước của mình trong học tập, lao động, trong cuộc sống.
Biết tôn trọng giá trị đạo đức cao quý của Dân tộc.
- Học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?
b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
d. Ý nghĩa của truyền thống yêu nước:
e. Bài học:
Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Lòng yêu nước:
a. Lòng yêu nước là gì?

b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:
c. Biểu hiện của lòng yêu nước:
*. Bài tập về nhà:
Làm bài tập 1/sgk/101.
Chuẩn bị đơn vị kiến thức 2; 3.

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!
d.Ý nghĩa: