Chân núi
Sườn núi
Đỉnh núi
1
3
2
Núi trẻ
Núi già
- Độ cao lớn
- Có các đỉnh cao nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu.
- Độ cao thấp
- Đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.
- Cách đây vài chục triệu năm, còn nâng lên.
- Cách đây hàng trăm triệu năm.
bài 14
D?A HèNH B? M?T TR�I D?T
(tiếp theo)
Bài 14:
Bình nguyên ( đồng bằng )
Núi
Cao nguyên
Đồi
1) Bình nguyên (đồng bằng):
1) Bình nguyên (đồng bằng):
BẢN ĐỒ THẾ GiỚI
ĐB. Amadon
ĐB. Tây-Xibia
ĐB. Đông Âu
ĐB sông Nin
ĐB Hoa Bắc
Bình nguyên bồi tụ (đồng bằng châu thổ, đồng bằng cửa sông, tam giác châu thổ): Đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam)
Là vùng nông nghiệp trù phú
Trồng cây thực phẩm
Chăn nuôi gia cầm
Chăn nuôi gia súc
1) Bình nguyên (đồng bằng):
Trồng cây lương thực
Dân cư tập trung đông đúc.
1) Bình nguyên (đồng bằng):
2) Cao nguyên
Cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc)
Nằm ở độ cao trung bình 4200m so với mực nước biển
2) Cao nguyên
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
CAO NGUYÊN LÂM VIÊN (ViỆT NAM)
Cánh đồng Điện Biên
BẢN ĐỒ THẾ GiỚI
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
3) Đồi
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
Đồi Phú Thọ
(Có dạng bát úp)
Đồi Lạng Sơn
(Có dạng đỉnh bằng sườn lõm)
3) Đồi
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
3) Đồi
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
3) Đồi
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
LŨ LỤT
LŨ QUÉT
HẠN HÁN
SẠT LỞ ĐẤT
Xói mòn đất


Khó khăn


- Lũ lụt
- Hạn hán
- Lũ quét
- Sạt lở đất
…..
Nguyên nhân


- Môi trường
bị ô nhiễm
- Sự biến đổi
của khí hậu
Chặt phá
Rừng bừa bãi
……

Giải pháp


- Làm tốt công tác thủy lợi.
- Đắp đê, xây đập ngăn lũ.
- Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc
- Xây dựng mô hình: nông – lâm kết hợp.
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
Dự án 135: Trồng mới 5 triệu ha rừng ở Việt Nam
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
Dự án 135: Trồng mới 5 triệu ha rừng ở Việt Nam
ĐỊA HÌNH BỀ
MẶT TRÁI ĐẤT
Bình nguyên
( Dưới 200m,
hoặc gần 500m)
Đồi
( Không quá
200m)
Cao nguyên
( Trên 500m)


Núi
(Trên 500m)


Trồng cây công
nghiệp, cây ăn
quả, cây lương
thực, chăn nuôi
gia súc.
Trồng cây lương
thực, thực phẩm,
chăn nuôi gia súc
gia cầm. Dân tập
chung đông.
Trồng cây công
nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn.
Lâm nghiệp,
du lịch.
Bài 14:
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
CỦNG CỐ
Với từ khóa sau “ ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT” em hãy dựa vào nội dung bài vừa học để xây dựng một bản đồ tư duy .
Nối nội dung kiến thức ở cột A với cột B sao cho phù hợp: