Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

bài giảng điện tử Địa lí Địa lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       66      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:24:03 Tác giả quên không thể loại .ppt kích thước 12.32 M số trang 49
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

12/10/2018Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu1Kính chào quý thầy, cô về dự giờ thăm lớp.CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019Giáo viên: Phạm Xuân AnTHCS Hưng Thà

  • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - 1
  • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - 2
  • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - 3
  • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - 4
  • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
1
Kính chào quý thầy, cô
về dự giờ thăm lớp.
CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Phạm Xuân An
THCS Hưng Thành – Vĩnh Lợi – Bạc Liêu
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế ?
Nêu đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
3
Bài 14
GIAO THÔNG VẬN TẢI
VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
4
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
5
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
Em hãy cho biết giao thông vận tải có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội?
Em hãy cho biết những ưu điểm và hạn chế của từng loại hình giao thông.
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
6
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Em hãy cho biết, giao thông vận tải nước ta gồm những loại hình nào?
Ở địa phương em có những loại hình nào?
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn và đảm bảo an ninh quốc phòng…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
7
Giao thông vận tải
Đường
bộ
Đường
sắt
Đường
biển
Đường
Hàng
không
Đường
sông
Đường
ống
Có đầy đủ các loại hình vận tải
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
8
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
9
Bảng 14.1. Cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển theo các loại hình vận tải (Không kể vận tải bằng đường ống)
Dựa vào bảng trên, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá. Tại sao?
Loại hình nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
10
- Đường bộ
Em có nhận xét gì về tình hình phát triển đường bộ của nước ta hiện nay?
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
11
Em hãy xác định tuyến đường bộ quan trọng trên hình 14.1?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
12
Quốc lộ 1A dài hơn 2360km từ biên giới viêt trung là tuyến đường dài nhất, quan trấng nhất và có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Do tầm quan trọng như vậy nên hiện nay quốc lộ 1A đang được nhà nước đầu tư, nâng cấp, mở rộng với kinh phí trên 750 tỉ USD.
Hữu Nghị (Lạng Sơn)
Năm Căn (Cà Mau)
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
13
Các phương tiện giao thông đường bộ
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
14
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ.
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
15
Hệ thống đường sắt nước ta phát triển như thế nào? Em hãy kể tên các tuyến chính?
- Đường sắt
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
16
Hãy xác định trên bản đồ tuyến đường sắt Thống nhất Hà Nội-TP.HCM
Hà Nội
TP.HCM
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
17
Ngành GTVT phấn đấu trước năm 2020 sẽ trình Quốc hội báo cáo chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
18
- Đường sông
- Đường sắt có chiều dài 2632 km,
luôn được cải tiến kỹ thuật.
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
Hệ thống đường sông phát triển chủ yếu ở
những khu vực nào? vì sao?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
19
- Đường biển
 - Đường sông được khai thác
ở mức độ thấp
- Đường sắt có chiều dài 2632 km,
luôn được cải tiến kỹ thuật.
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
Đường biển có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế ?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
20
Cảng Hải Phòng
Cảng Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
21
- Đường biển mở rộng quan hệ
kinh tế đối ngoại
 - Đường sông được khai thác
ở mức độ thấp
- Đường sắt có chiều dài 2632 km,
luôn được cải tiến kỹ thuật.
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội để phát triển các vùng khó khăn…
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
22
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI
VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
- Đường bộ
- Đường sắt
- Đường sông
- Đường biển
Đường hàng không phát triển như thế nào trong thời gian gần đây?
- Đường hàng không
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
23
Hà Nội (Nội Bài)
Đà Nẵng
Tp.Hồ Chí Minh
(Tân Sơn Nhất)
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
24
- Đường biển mở rộng quan hệ
kinh tế đối ngoại
 - Đường sông được khai thác
ở mức độ thấp
- Đường sắt có chiều dài 2632 km,
luôn được cải tiến kỹ thuật.
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
 - Đường hàng không phất triển theo hướng hiện đại hóa
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
25
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI
VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
- Đường bộ
- Đường sắt
- Đường sông
- Đường biển
Vai trò của đường ống trong phát triển kinh tế nước ta hiện nay là gì?
- Đường hàng không
- Đường ống
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
26
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
27
- Đường biển mở rộng quan hệ
kinh tế đối ngoại
 - Đường sông được khai thác
ở mức độ thấp
- Đường sắt có chiều dài 2632 km,
luôn được cải tiến kỹ thuật.
- Đường bộ có gần 205 000 km,
trong đó có hơn 15 000 km đường quốc lộ
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
 Có đầy đủ các loại hình vận tải
 - Đường hàng không phất triển theo hướng hiện đại hóa
- Đường ống chuyên chở dầu mỏ và khí
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
28
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
II. Bưu chính viễn thông
1. Ý nghĩa
Theo em, sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế nước ta?
Kể tên các dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông mà em biết?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
29
Bưu Chính
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
30
Viễn Thông
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
31
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
II. Bưu chính viễn thông
1. Ý nghĩa
- Cung cấp kịp thời các thông tin cho việc điều hành các hoạt động kinh tế xã hội
- Là phương tiện quan trọng để tiếp thu các tiến bộ của khoa học kĩ thuật
2. Thành tựu
Ngành bưu chính viễn thông nước ta đã đạt được những thành tựu gì
sau công cuộc đổi mới?
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
32
VỆ TINH VINASÁT 1 & 2 CỦA VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN QUỸ ĐẠO
19/4/2008
16/5/2012
Vinasat-1 là một vệ tinh viễn thông địa tĩnh, sau khi phóng lên có thể cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh để phát triển các dịch vụ ứng dụng như dịch vụ thoại, truyền hình, thông tin di động, truyền số liệu, Internet, các dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin cho ngư dân trên biển, dự báo thời tiết, đảm bảo an ninh quốc phòng... Đặc biệt cung cấp đường truyền thông tin cho các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lụt, đường truyền cho các vùng sâu, vùng xa, hải đảo mà các phương thức truyền dẫn khác khó vươn tới được.
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
33
Hình 14.3. Biểu đồ mật độ điện thoại cố định (số máy/100 dân)
Hãy nhận xét tốc độ phát triển điện thoại từ năm 1991 đến 2002.
Tăng rất nhanh, từ năm 1991 đến 2002 tăng hơn 30 lần.
Tốc độ tăng lớn hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế nói chung
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
34
2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vận tải:
1. Ý nghĩa:
II. Bưu chính viễn thông
1. Ý nghĩa
- Cung cấp kịp thời các thông tin cho việc điều hành các hoạt động kinh tế xã hội
- Là phương tiện quan trọng để tiếp thu các tiến bộ của khoa học kĩ thuật
2. Thành tựu
 Bưu chính phát triển mạnh mẽ có tính phục vụ cao,mạng lưới rộng khắp không ngừng mở rộng và nâng cấp.
Số người dùng điện thoại và Internet tăng cao
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
35
II. Bưu chính viễn thông:
Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI
VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. Giao thông vân tải :
Thảo luận: (3 phút)
Nội dung:
N1+ N2: Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

N3+ N4: Tác hại của việc sử dụng internet và điện thoại di động không đúng ở giới trẻ hiện nay? Biện pháp?

12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
36
Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?
Trả lời
MÆt tÝch cùc: gióp viÖc th«ng tin liªn l¹c trong n­íc vµ quèc tÕ ®­ưîc tiÖn lîi vµ nhanh chãng nhÊt. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô chÊt l­ưîng cao nh­ư chuyÓn ph¸t nhanh, chuyÓn tiÒn nhanh, d¹y häc trªn m¹ng…
Tiªu cùc: qua Intenet cã c¸c th«ng tin, h×nh ¶nh b¹o lùc, ®åi trôy nguy h¹i, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh vµ løa tuæi thanh thiÕu niªn, do kÎ xÊu cµi vµo.
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
37
Tác hại của việc sử dụng internet và điện thoại di động không đúng ở giới trẻ hiện nay? Biện pháp?

Tác hại: “nghiện” mạng xã hội, làm cho con người phụ thuộc vào thế giới ảo mà quên đi thế giới thực....
Biện pháp:
+ Có các biện pháp quản lí mạng xã hội để ngăn chặn các thông tin xấu, các hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội.
+ Tăng cường giáo dục thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao...
+ Mỗi cá nhân tự ý thức không để lệ thuộc vào thế giới ảo, biết chọn lọc các thông tin trên mạng xã hội, không bị lôi cuốn vào các luồng thông tin xấu.
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
38
CHƠI GAME ĐỦ LỨA TUÔI, Ở KHẮP NƠI
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
39
SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐÚNG
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
40
HẬU QUẢ
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
41
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
42
Câu 1: Loại hình vận tải có khối lượng vận chuyển
hàng hóa lớn nhất nước ta?
A
Đường biển
B
C
D
Đường sông
Đường bộ
Đường hàng không
Củng cố
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
43
Câu 2: Đường sắt Thống Nhất chạy từ
A
Hà Nội đến Lào Cai
B
C
D
Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh
Hà Nội đến Lạng Sơn
Hà Nội đến Hải Phòng
Củng cố
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
44
Câu 3: Ba cảng biển lớn nhất nước ta hiện nay
A
Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ
B
C
D
Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn
Sài Gòn, Quy Nhơn, Nha Trang
Quảng Ninh, Hải Phòng, Sài Gòn
Củng cố
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
45
Câu 4: Loại hình vận tải có tỉ trọng tăng nhanh
nhất là
A
Đường biển
B
C
D
Đường sông
Đường bộ
Đường hàng không
Củng cố
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
46
Câu 5: Tổng chiều dài đường sắt là
A
2.632 km
B
C
D
3.632 km
2.332 km
2.362 km
Củng cố
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
47
Câu 6: Cả nước ta có bao nhiêu km đường bộ?
A
205 000 km
B
C
D
215 000 km
225 000 km
235 000km
Củng cố
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
48
Củng cố
Dịch vụ cơ bản của ngành BCVT bao gồm:
Dịch vụ cơ bản của ngành BCVT: Điện báo, điện thoại, truyền dẫn số liệu, Internet, báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm...
12/10/2018
Phạm Xuân An- THCS Hưng Thành - VĨnh Lợi - Bạc Liêu
49
Dặn dò
- Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị trước bài 15 “ Thương mại và du lịch”

Nguồn:quên không thể

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_14_Giao_thong_van_tai_va_buu_chinh_vien_thong.ppt[12.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
l8b20q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:24:03
Loại file
ppt
Dung lượng
12.32 M
Trang
49
Lần tải
1
Lần xem
66
bài giảng điện tử Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan