Bài Giảng Địa Lí 5:Bài 14. Giao Thông Vận Tải

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Địa lí 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
s6ux0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 16:25:40
Loại file
ppt
Dung lượng
6.42 M
Trang
34
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo viên: Trịnh Thị ThúyLỚP 5A CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Môn: Địa líGiáo viên: NGUYỄN NHƯ HỒNG NGỌCLỚP 5B CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẮNG 1KIỂM TRA BÀI CŨBài: CÔNG NGH

 • Bài 14. Giao thông vận tải - 1
 • Bài 14. Giao thông vận tải - 2
 • Bài 14. Giao thông vận tải - 3
 • Bài 14. Giao thông vận tải - 4
 • Bài 14. Giao thông vận tải - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo viên: Trịnh Thị Thúy
LỚP 5A CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Môn: Địa lí
Giáo viên: NGUYỄN NHƯ HỒNG NGỌC
LỚP 5B CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẮNG 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài: CÔNG NGHIỆP (Tiếp theo)
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
B.Vùng núi và trung du.
A. Vùng đồng bằng và ven biển.
C. Vựng nỳi v� cao nguyờn.
A
1.Các ngành công nghiệp nước ta được phân bố ở:
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
B.Hải Phòng.
A. Hà Nội
C. Th�nh ph? H? Chớ Minh
C
2.Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
B. Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.
A. Giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.
C. Trung tõm van húa, k? thu?t, d?u tu nu?c ngo�i.
D
3. Điều kiện để TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta:
D. T?t c? cỏc ý trờn
Địa lý:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Giao thông vận tải
Quan sát các hình ảnh sau và cho biết trên đất nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào?
1- Các loại hình giao thông
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
a. Tìm hiểu về các loại hình và các phương tiện giao thông vận tải:
Giao thông đường bộ
Giao thông đường sắt
Giao thông đường thủy
Đường sông
Đường biển
Giao thông đường hàng không

GIAO
THÔNG
VẬN
TẢI
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Đường
bộ

GIAO
THÔNG
VẬN
TẢI
Đường
thủy
Đường
sắt
Đường
hàng không
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
1. Các loại hình giao thông vận tải:
Kể tên các phương tiện giao thông vận tải lưu thông trên mỗi loại hình?
Loại hình giao thông
Đường bộ
Đường sông
Đường biển
Đường sắt
Đường hàng không
Phương tiện giao thông
Ô tô, xe máy, xe đạp, xe ngựa, xe bò,…
Ca nô, thuyền, sà lan,…
Tàu thủy, ca nô, thuyền,…
Tàu hỏa
Máy bay
b. Vai trị vận chuyển các loại hình giao thông vận tải:
Đường biển
Biểu đồ khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải năm 2003
21,8
Biểu đồ biểu diễn cái gì?
Bi?u d? bi?u di?n kh?i lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải.
Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển được của các loại hình giao thông nào?
Dường sắt, đường ô tô, đường sông, đường biển
Khối lượng hàng hoá được biểu diễn theo đơn vị nào?
Khối lượng hàng hoá được biểu diễn theo đơn vị triệu tấn.
Năm 2003, mỗi loại hình giao thông vận chuyển được bao nhiêu triệu tấn hàng hóa?
Đ.ô tô
Đ.biển
Đ.sắt
Đ.sông
Triệu tấn
200
150
100
50
0
21,8
55,3
175,9
8,4
Quan sát biểu đồ, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất?
Biểu đồ khối lượng hàng
hoá vận chuyển phân theo
loại hình vận tải năm 2003
Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa và hành khách.
Giao thông vận tải
Địa lí:
Vì sao đường ô tô lại vận chuyển được nhiều hàng hoá?
Vì ô tô có thể đi trên mọi địa hình, đến mọi địa điểm để giao nhận hàng nên nó chở được nhiều hàng nhất.
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tóm lại: Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải. Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa.
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
c. Tình hình chất lượng của các loại hình và phương tiện giao thông vận tải ở nước ta.
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Địa lí:
Giao thông vận tải
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017Đường xuống cấp, ý thức tham gia giao thông chưa cao.
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Nâng cấp đường
Phương tiện giao được cải thiện
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Tóm lại:Nước ta có đủ các loại hình giao thông vận tải và phương tiện giao thông nhưng chất lượng chưa cao.
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
2. Phân bố một số loại hình giao thông:
TH?O LU?N NHểM
Quan sỏt lu?c d? v� xỏc d?nh:
- Du?ng Qu?c l? 1A, du?ng s?t B?c- Nam
Cỏc sõn bay qu?c t?:
N?i B�i (HN), Tõn Son Nh?t (TP.HCM), D� N?ng
Cỏc c?ng bi?n :
H?i Phũng, D� N?ng, TP H? Chớ Minh
LƯỢC ĐỒ GIAO THÔNG VẬN TẢI
L?ng Son
HÀ NỘI
Thanh Hóa
Vinh
Đ à Nẵng
Nha Trang
TP. H? CH� MINH
C� Mau
QUỐC LỘ 1 A
ĐƯỜNG SẮT
BẮC NAM
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Nêu một vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông của nước ta ?
Tỏa khắp đất nước; tuyến đường chính chạy theo hướng Bắc –Nam.
Giải thích tại sao nhiều tuyến đường giao thông chính của nước ta chạy theo chiều Bắc -Nam?
Do hình dáng của đất nước kéo dài theo hướng Bắc Nam?
Một đoạn đường Hồ Chí Minh
Địa lí:
Giao thông vận tải
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Hiện nay nước ta xây dựng đường Hồ Chí Minh để làm gì?
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017

Hiện nay nước ta xây dựng đường Hồ Chí Minh để góp phần phát triển kinh tế xã hội ở vùng núi phía tây nước ta.SÂN BAY NỘI BÀI (HÀNỘI)
SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
Cảng Hải Phòng
Cảng Đà Nẵng
Cảng TP Hồ Chí Minh
Phiếu học tập
Bài 1. Đánh dấu nhân vào ô trống trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
Mạng lưới giao thông nước ta:
a. Tập trung ở các đồng bằng b. Tập trung ở phía Bắc c.Toả đi khắp nơi
2. So với các tuyến đường chạy theo chiều Đông –Tây thì các tuyến đường chạy theo chiều Nam - Bắc có độ dài:
a. Ngắn hơn b. Dài hơn c. Bằng nhau
Bài2. Viết câu trả lời vào chỗ chấm:
1. Quốc lộ dài nhất nước ta là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Đường sắt dài nhất nước ta là:………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Các sân bay quốc tế nước ta là:…...................................................................................................................................
4. Các cảng biển lớn ở nước ta là:............................................................................................................................................
5. Các đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta là:……………………………………………………………………………………..
x
x
Đường sắt Bắc - Nam
Nội Bài (HN); Tân Sơn Nhất( TPHCM); Đà Nẵng
Hải Phòng; Đà Nẵng; TP Hồ Chí Minh
Giao thông vận tải
Quốc lộ 1A
Hà Nội; TP Hồ Chí Minh
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
Bài học:
Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải.
Đường sắt Bắc –Nam và quốc lộ 1A là hai tuyến
đường sắt và đường bộ dài nhất của đất nước.
Giao thông vận tải
Địa lí:
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 14. Giao thông vận tải
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai_14_GIAO_THONG_VAN_TAI.ppt[6.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 1

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2015

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2015

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Giao thông vận tải
  Địa lí 5
  Bài 14. Giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 0