Chuyên đề lịch sử: lớp 5
Bài 14: Thu_đông 1947,
Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử :
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thực dân Pháp gửi tối hậu thư đe dọa đòi chính phủ ta thực hiện điều gì?

Theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nhân dân ta đã đứng lên đánh giặc với tinh thần như thế nào?
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Âm mưu của địch
Chủ trương của ta.
1. Sau khi đánh chiếm được các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?
2. Khi biết được âm mưu của địch, trung ương Đảng đã có quyết định gì?
Mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.
Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc năm thu – đông 1947
Đọc thầm phần chữ nhỏ trang 30 – SGK và trả lời các câu hỏi sau:
Thảo luận theo cặp
TG: 2 phút
Chủ trương của ta
Bộ đội chủ lực đang phục kích địch
trên sông Lô tại Đoan Hùng
Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
Dựa vào lược đồ và đọc SGK, em hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
1. Quân địch chia làm mẫy mũi tấn công lên Việt Bắc? Đó là những mũi nào?
2. Quân ta tiến công địch như thế nào ?
3. Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế như thế nào ?
Gợi ý:
Dựa vào lược đồ và đọc SGK, em hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
Dựa vào lược đồ và đọc SGK, em hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Thảo luận nhóm
TG: 7 phút
1. Quân địch chia làm mẫy mũi tấn công lên Việt Bắc? Đó là những mũi nào?
2. Quân ta tiến công địch như thế nào ?
3. Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế như thế nào ?
Gợi ý:
Dựa vào lược đồ và đọc SGK, em hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
Dựa vào lược đồ và đọc SGK, em hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Thảo luận nhóm
TG: 7 phút
- Tháng 10 - 1947 Pháp chia 3 mũi tấn công Việt Bắc.
- Tại Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn chúng nhảy dù xuống và rơi vào trận địa phục kích của ta.
- Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở đèo Bông Lau.
- Trên đường thủy ta chặn đánh ở Đoan Hùng.
- Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch buộc phải rút lui Quân ta mai phục chặn đánh dữ dội tại Bình Ca , Đoan Hùng.
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
1. Quân địch chia làm mẫy mũi tấn công lên Việt Bắc? Đó là những mũi nào?
2. Quân ta tiến công địch như thế nào ?
3. Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế như thế nào ?
Gợi ý:
Dựa vào lược đồ và đọc SGK, em hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
Lược
đồ
chiến
dịch
Việt
Bắc
thu – đông
1947
Lược
đồ
chiến
dịch
Việt
Bắc
thu – đông
1947
3. Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
- Sau hơn 1 tháng sa lầy, địch buộc phải rút lui.
- Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên.
- 16 máy bị bắn rơi.
- Nhiều tàu chiến ca nô bị bắn chìm.
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Tàu chiến giặc bị bắn chìm trên sông Lô
Súng 5 nòng trên tàu chiến Pháp bị bắn chìm ở Bình Ca ngày 12-10-1947.
Giặc Pháp tháo chạy trên đường số 4
Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?
Quân dân ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn, phá tan âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân pháp.
Ta bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
4. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947
Khẩu pháo đã bắn chìm tàu
chiến Pháp trên dòng sông Lô
này năm 1947
Khu di tích Bình Ca
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Những hình ảnh về đèo Bông Lau nơi quân ta chặn đánh quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947
3. Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
4. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Thu-đông 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp”
Bài học
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chiến sĩ trong chiến dịch
Việt Bắc thu đông 1947
Quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc
Các quyết sách lớn của Đảng và Chính phủ suốt 9 năm đều được quyết định tại ATK Định Hóa, như hạ quyết tâm tiêu diệt địch tấn công lên Việt Bắc mùa đông năm 1947, mở chiến dịch biên giới năm 1950 và các chiến dịch Trung Du ....
Di tích Khau Tý thuộc xóm Nà Tra, xã Điềm Mạc, huyện Định Hóa Nằm cách trung tâm Thành phố Thái Nguyên khoảng 55km. Đây là địa điểm đầu tiên Bác Hồ đặt chân về mảnh đất ATK Định Hóa, Thái Nguyên vào ngày 20/5/1947 để chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bác Hồ đã ở và làm việc tại đây trong thời gian từ 20/5 đến 10/11/1947.  Bác đã chọn địa điểm này vì từ nơi đây có con đường mòn đi Sơn Dương, xuống Đại Từ, lên Chợ Đồn, ra Phú Lương và nhiều đường tắt đi lại kín đáo, thuận tiện.
3. Kết quả của chiến dịch Biệt Bắc thu - đông 1947
1.Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947
4. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Chuẩn bị bài sau: Chiến dịch
Biên giới thu đông 1950
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
TIẾT HỌC KẾT THÚC
và các em học sinh