Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-03 11:57:30 Tác giả Trọng Âu Dương Văn loại .ppt kích thước 9.06 M số trang 39
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018Lịch sửa) 18.12.1946b) 19.12.1946c) 20.12.1946d) 21.12.1946Câu 1: Ngày toàn quốc kháng chiến là ngày nào?Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018Lịch sửCâu 2 : Câu nói: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là câu nói của ai? a) Vua Hàm Nghi b) Phan Bội Châu c) Nguyễn Trường Tộ d) Hồ Chí MinhThứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018Lịch sửCâu 3 : Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì?

  • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp - 1
  • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp - 2
  • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp - 3
  • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp - 4
  • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
a) 18.12.1946
b) 19.12.1946
c) 20.12.1946
d) 21.12.1946
Câu 1: Ngày toàn quốc kháng chiến là ngày nào?
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Câu 2 : Câu nói: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là câu nói của ai?
a) Vua Hàm Nghi
b) Phan Bội Châu
c) Nguyễn Trường Tộ
d) Hồ Chí Minh
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Câu 3 : Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì?
a) Tinh thần lạc quan của nhân dân ta.
b) Tinh thần đoàn kết của nhân dân ta.
c) Tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc ta.
d) Tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
a) Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định toàn quốc kháng chiếnta.
Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi Chính phủ giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng
Ngày 18-12-1946
Ngày 20-12-1946
Đêm 18
rạng sáng
18-12-1946
Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù
A
B
a) Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định toàn quốc kháng chiếnta.
Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi Chính phủ giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng
Ngày 18-12-1946
Ngày 20-12-1946
Đêm 18
rạng sáng
18-12-1946
Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù
A
B
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
“Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh. Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc”

THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Câu 2. Khi biết được âm mưu của địch, trung ương Đảng đã có quyết định gì?
Rút lui để bảo toàn lực lượng.
Chủ động tấn công địch tại Hà Nội.
Phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Câu 1 Địch mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?
Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của quân ta.
Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
Cả A và B đều đúng.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Câu 2. Khi biết được âm mưu của địch, trung ương Đảng đã có quyết định gì?
Rút lui để bảo toàn lực lượng.
Chủ động tấn công địch tại Hà Nội.
Phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Câu 1 Địch mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?
Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của quân ta.
Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
Cả A và B đều đúng.
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
Âm muu của địch.
- Mở rộng cuộc tấn công lên Việt Bắc với quy mô lớn.
- Hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, kết thúc chiến tranh.
Chủ truong của ta
- Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

Tháng 10-1947, thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn, chia làm 3 mũi tấn công lên Việt Bắc.
Tại thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, chợ Đồn, khi Quân Pháp vừa nhảy dù xuống đã rơi vào trận địa phục kích của bộ đội ta. Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở đèo Bông Lau. Tại Đoan Hùng, tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy trên dòng sông Lô. Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc, địch buộc phải rút lui. Tại Bình Ca, Đoan Hùng, giặc rơi vào trận địa mai phục. Quân Pháp bỏ lại nhiều vũ khí, đạn dược để chạy thoát thân.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:
- Quân Pháp vừa nhảy dù xuống Bắc Cạn, chợ Mới, chợ ……………, đã rơi vào trận địa phục kích của bộ đội ta.
- Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch ở đèo ……………….........
- Tại Đoan Hùng, tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy trên dòng sông ……………...
- Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc địch buộc phải rút lui. Tại……………..,Đoan Hùng, giặc rơi vào trận địa mai phục. Quân Pháp bỏ lại nhiều vũ khí, đạn dược để chạy thoát thân.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:
- Quân Pháp vừa nhảy dù xuống Bắc Cạn, chợ Mới, chợ Đồn, đã rơi vào trận địa phục kích của bộ đội ta.
- Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch ở đèo Bông Lao.
- Tại Đoan Hùng, tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy trên dòng sông Lô
- Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc địch buộc phải rút lui. Tại Bình Ca,Đoan Hùng, giặc rơi vào trận địa mai phục. Quân Pháp bỏ lại nhiều vũ khí, đạn dược để chạy thoát thân.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Bộ đội ta phục kích địch trên đường số 4
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
“ Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên; 16 máy bay bị bắn rơi, hàng trăm xe cơ giới bị phá hủy, nhiều tàu chiến và ca nô bị bắn chìm.
Thu - đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Tàu chiến giặc bị bắn chìm trên sông Lô
Giặc Pháp tháo chạy trên đường số 4
“ Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên; 16 máy bay bị bắn rơi, hàng trăm xe cơ giới bị phá hủy, nhiều tàu chiến và ca nô bị bắn chìm.
Thu - đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947
Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ căn cứ địa kháng chiến.
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Thu – đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc trở thành “mồ chôn giặc Pháp”.
Quân và dân trong chiến dịch Việt Bắc
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP
Khẩu pháo đã bắn chìm tàu
chiến Pháp trên dòng sông Lô
này năm 1947
Khu di tích Bình Ca
Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lịch sử : Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Những hình ảnh về đèo Bông Lau nơi quân ta chặn đánh quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947
Dựa vào lược đồ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc?

Nguồn:Trọng Âu Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngThuDong_1947_Viet_Bac_mo_chon_giac_Phap.ppt[9.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8n640q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-03 11:57:30
Loại file
ppt
Dung lượng
9.06 M
Trang
39
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan