Chuyên đề Lịch sử
Thu – đông 1947,Việt Bắc ‘‘mồ chôn giặc Pháp’’
Hộp quà may mắn
II. Diễn biến của chiến dịch
III. Kết quả của chiến dịch
IV. Ý nghĩa
I. Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Hãy đọc SGK/30 từ ‘‘Sau khi đánh chiếm...tấn công của giặc’’.
Dựa vào nội dung vừa đọc, thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
Sau khi đánh chiếm Hà Nội và các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?
Trước âm mưu của thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?

�m muu c?a d?ch:
M? cu?c t?n cụng quy mụ l?n lờn Can c? d?a Vi?t B?c.
M?c dớch: Nh?m tiờu di?t co quan d?u nóo khỏng chi?n v� b? d?i ch? l?c c?a ta d? mau chúng k?t thỳc chi?n tranh.
Chủ trương của ta:
Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.
Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Đọc trong SGK/ 30 – 31 từ ‘‘Tháng 10 – 1947... chạy thoát thân’’
Dựa vào lược đồ và nội dung trong SGK hãy nêu một số sự kiện chính trong diễn biến của Việt Bắc thu – đông 1947.

Nhóm 1: Thực dân Pháp tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc bằng những con đường nào? Hãy nêu cụ thể.
Nhóm 2: Trên đường bộ, đường thủy quân ta chặn đánh quân địch như thế nào?
Nhóm 3: Thực dân Pháp tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc bằng những con đường nào? Hãy nêu cụ thể. Trên đường bộ, đường thủy quân ta chặn đánh quân địch như thế nào?
Nhóm 4: Nêu cụ thể các mũi tấn công của thực dân Pháp lên Việt Bắc.

Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
Quân và dân trong chiến dịch Việt Bắc
Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
Trò chơi : Ai nhớ tài thế?

Địch chết ...................., bị bắt..........................; ...................bị bắn rơi, hàng trăm..................... ...............,nhiều...............và.......................
hơn 3000 tên
hàng trăm tên
16 máy bay
xe cơ giới bị
phá hủy
tàu chiến
ca nô bị bắn chìm
Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947


Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến..
Khẩu pháo đã bắn chìm tàu
chiến Pháp trên dòng sông Lô
này năm 1947
Khu di tích Bình Ca
Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020
Lịch sử
Thu – đông 1947,Việt Bắc ‘‘mồ chôn giặc Pháp’’
Những hình ảnh về đèo Bông Lau nơi quân ta chặn đánh quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947
C

H
P
I
A
M
I

M

H
C
G
N
Ô
Đ
U
H
T
G
N

Ư
L
C

L
A
C
H
N
Ì
B
G
N
ù
H
N
A
O
Đ
C

B
T

I
V
G
N
Ô
H
C
M

C
1
2
3
4
5
6
7
8
A

Đ

C
N
Ă
C
1. Nhân dân Phú Thọ đã làm gì để chống quân Pháp nhảy dù?
Câu 1
Câu 2
2. Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên căn cứ địa nào của ta?
3. Giặc rơi vào trận địa mai phục nào của ta?
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
4. Đ©y lµ n¬i qu©n ta chÆn ®¸nh ®­ưêng rót lui cña ®Þch?
5. Điền tiếp vào chỗ chấm: thực dân Pháp huy động một … lớn tấn công lên Việt Bắc.
6. Chiến dịch Việt bắc diễn ra vào thời gian nào?
7. Giặc Pháp nhảy dù xuống nơi nào ?
8. Quân ta đã dùng kế gì để đánh thắng giặc Pháp?
Ô hàng dọc

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Kính chào và kính chúc sức khỏe
quý thầy cô giáo và các em học sinh!
Hẹn gặp lại !
Ngày 18 tháng 12 năm 1946 đã xảy ra sự kiện gì?
Câu nói: «Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ» là của ai?
Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào?
Chúc mừng bạn đã nhận được một tràng pháo tay
nguon VI OLET