KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Nêu vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người ?
- Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển về mọi mặt.
- Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại.
- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Câu 2: Các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?
- Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định.
- Hạn chế sử dụng chất khó phân hủy (nilon, nhựa...), thu gom và tái chế sử dụng đồ phế thải.
- Tiết kiệm điện, nước sạch...
TIẾT 26: BÀI 15:
BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA
BẾN NHÀ RỒNG
CHÙA MỘT CỘT
PHỐ CỔ HỘI AN
NÚI NGỰ BÌNH
VỊNH HẠ LONG
SÔNG HƯƠNG
VỊNH LĂNG CÔ
LĂNG BÁC
CHÙA THIÊN MỤ
ĐẠI NỘI HUẾ
THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
THÁP CHÀM
Tất cả gọi chung là gì ?
Tất cả gọi chung là
di sản văn hóa.
TIẾT 26: BÀI 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA
1. THẾ NÀO LÀ DI SẢN VĂN HÓA ?
Quan sát ảnh:
Thánh địa Mỹ Sơn
Vịnh hạ long
Bến nhà rồng
Câu hỏi:
Sau khi quan sát các bức ảnh trên, em hãy trả lời
các câu hỏi sau:
+ Địa danh nào gắn với một sự kiện lịch sử ?
+ Địa danh nào biểu hiện vẻ đẹp của thiên nhiên ?
+ Địa danh nào mang giá trị văn hóa ?
Thánh địa Mỹ Sơn:
Là công trình kiến trúc phản ánh tư tưởng văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo,... của nhân dân ta thời phong kiến.
Bến nhà rồng:
Là di tích lịch sử văn hóa:
5/6/1911 Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước tại đây.
Vịnh hạ long:
Là danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp thiên nhiên đất nước được xếp hạng cấp quốc gia. Vào ngày 11/11/2011, được thế giới bầu chọn là 1 trong 7 kì quan thiên nhiên mới của thế giới.
TIẾT 26: BÀI 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA
1. THẾ NÀO LÀ DI SẢN VĂN HÓA ?
Thế nào là di sản văn hóa ?
- Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, là sảm phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM 1:
NHÓM 2:
Thế nào là di sản
văn hóa vật thể ?
Thế nào là di sản văn
hóa phi vật thể ?
- Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trình lịch sử, văn hóa, khoa học, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu trữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức vê fy, dược cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác.
TIẾT 26: BÀI 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA
1. THẾ NÀO LÀ DI SẢN VĂN HÓA ?
- Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
- Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu trữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức vê fy, dược cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác.
-> DI SẢN VĂN HÓA
VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA
VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓAVẬT THỂ
THẢO LUẬN NHÓM:
NHÓM 1:
NHÓM 2:
Kể tên các di sản văn
hóa vật thể của
Việt Nam.
Kể tên các di sản văn
hóa phi vật thể
của Việt Nam.
MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ
NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
DINH ĐỘC LẬP
NHÀ TÙ CÔN ĐẢO
HANG SƠN ĐOONG
ĐỘNG PHONG NHA
HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ:
ÁO DÀI
DÂN CA NAM BỘ
DÂN CA QUAN HỌ
DÂN CA VÍ DẶM
LỄ HỘI CHỌI TRÂU
LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG
LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG
LỄ HỘI ĐỀN HÙNG
LỄ HỘI ĐUA THUYỀN
LỄ HỘI ĐỀN TRẦN
Em có biết những di sản văn
hóa nào của Việt Nam được
UNESCO công nhận
là di sản văn hóa thế giới ?
Ngày
12/11/1992,
Cố đô Huế
được công
nhận là
di sản văn
hóa thế giới.
Ngày
17/2/1994,
Ủy ban di sản
thế giới công
nhận
Vịnh Hạ Long
là di sản
văn hóa
thế giới.
Năm 1999,
Phố cổ
Hội An
được công
nhận là
di sản
văn hóa
thế giới.
Tháng 12/1999,
Thánh địa
Mỹ Sơn được
công nhận là
di sản
văn hóa thế giới.
Năm 2003,
Động Phong Nha
được công nhận
là di sản văn hóa
thế giới.
Em hãy kể tên một số di sản văn
hóa của Bình Dương.
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
CHIẾN KHU Đ
CHIẾN KHU THUẬN AN HÒA
CHÙA CHÂU THỚI
CHÙA HỘI KHÁNH
ĐỊA ĐẠO TAM GIÁC SẮT
NHÀ TÙ PHÚ LỢI
Em hãy kể tên một số di sản văn hóa hoặc
di tích lịch sử trên thế giới mà em biết.
Đấu trường La Mã
Đền Tát Ma Han
Đền Pathenon
Kim tự tháp
Tháp nghiêng Pisa
Tượng nhân sư
Vạn lý trường thành
Tượng chúa Jesus
Tượng chúa Kito
Tượng
Nữ thần
tự do
Vườn treo Babylon
TRÒ CHƠI
"AI NHANH HƠN"
-> DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
-> DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ