KIỂM TRA BÀI CŨ
Chọn câu em cho là đúng trong các câu sau?
Trong khu vực Tây và Trung Âu lần lượt là các dạng địa hình:
A. Núi trẻ, núi già, đồng bằng thấp
B. Đồng bằng thấp, núi già, núi trẻ
C. Núi già, núi trẻ, đồng bằng thấp.
D. Núi trẻ, đồng bằng thấp, cao nguyên

Bài 58:KHU VỰC NAM ÂU
Các Khu vực châu âu:
��Trung �u
��Dụng �u
��B?c �u
��Tõy �u
��Nam �u
��Nh?ng nu?c chõu � cú m?t ph?n lónh th? thu?c Chõu �u
Xác định vị trí và đọc tên các bán đảo ở Nam Âu?

Bài 58: KHU VỰC NAM ÂU
I. Khái quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bán đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
Quan sát lược đồ các nước châu Âu: Xác định vị trí và đọc tên các quốc gia ở Nam Âu?
* Tây ban nha, Bồ Đào Nha, Italia, Hi lạp, Bungari, Maxêđônia, Anbani, Xec bi và Môntênêgrô, Boxnia Hexcêgônia, Crôaxia, Vatican.
Quan sát lược đồ tự nhiên khu vực Nam Âu:Nêu đặc điểm địa hình khu vực Nam Âu? Kể tên 1 số dãy núi chính ở Nam Âu?
- Phần lớn diện tích khu vực là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ .

Bài 58: KHU VỰC NAM ÂU
I. Khái quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
Nằm ven bờ biển Địa Trung Hải , gồm 3 bán đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
2. Khí hậu
Bài 58 :KHU VỰC NAM ÂU
0

100
200
300
400
-20
0
-10
10
20
mm
0C
H×nh 58.2 – BiÓu ®å nhiÖt ®é vµ l­îng m­a ë Pa-lec-m« (I-ta-li-a)
* Nhiệt độ:
Nhiệt độ cao nhất tháng 7:
Nhiệt độ thấp nhất tháng 1:
Biên độ nhiệt năm:
* Lượng mưa:
Mùa mưa nhiều:
Mùa mưa ít:
Lượng mưa cả năm:
- Đặc điểm khí hậu: Mùa hạ, Mùa đông , mưa nhiều vào mựa ? => kiểu khí hậu ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112


711mm
* THẢO LUẬN CẶP ĐÔI:
Phân tích biểu đồ => Đặc điểm khí hậu Nam Âu?
Bài 58 :KHU VỰC NAM ÂU
0

100
200
300
400
-20
0
-10
10
20
mm
0C
H×nh 58.2 – BiÓu ®å nhiÖt ®é vµ l­îng m­a ë Pa-lec-m« (I-ta-li-a)
* Nhiệt độ:
Nhiệt độ cao nhất tháng 7:
Nhiệt độ thấp nhất tháng 1:
Biên độ nhiệt năm:
* Lượng mưa:
Mùa mưa nhiều:
Mùa mưa ít:
Lượng mưa cả năm:
- Đặc điểm khí hậu: Mùa hạ nóng, khô.Mùa đông không lạnh lắm, mưa nhiều vào thu đông => kiểu khí hậu Địa Trung Hải điển hình
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
250C
100C
150C
T 10 - 3 (năm sau)
Tháng 4 - 9
711mm
711mm

Bài 58 :KHU VỰC NAM ÂU
I. KháI quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bán đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
- Khí hậu Địa Trung Hải: Mùa hạ nóng, khô. Mùa đông ?m, ẩm, có mưa.
II. Kinh tế
Qua xem ảnh,nội dung sgk ,Em hãy nêu tình hình phát triểm kinh tế Nam Âu (nông nghiệp, Công nghiệp, dịch vụ? )
2. Khí hậu
THẢO LUẬN NHÓM:
Khai thác dầu
Luyện kim
Sản xuất ô tô
Sản xuất máy bay
Hoá chất
Lọc dầu
Dệt
Cơ khí
Đóng tàu

THÀNH PHỐ VƠ-NI-DƠ
THÀNH PHỐ VƠ-NI-DƠ
Thảo luận nhóm


Nhóm 1: Tìm hiểu sự phát triển nông nghiệp
Nhóm 2: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp
Nhóm 3 : Tìm hiểu sự phát triển ngành dịch vụ

Bài 58: KHU VỰC NAM ÂU
I. KháI quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bá n đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
- Khí hậu Địa Trung Hải: Mùa hạ nóng, khô. Mùa đông mát, ẩm, có mưa.
II. Kinh tế
1. Nông nghiệp
- Cây lương thực chưa phát triển
- Trồng và xuất khẩu cây ăn quả cận nhiệt đới: cam, chanh, nho, ôliu.
- Chăn nuôI còn hình thức du mục, qui mô nhỏ, sản lượng thấp.Chan th? Cuự,Dờ,
2. Công nghiệp
- Trình độ phát triển chưa cao,I-ta-li-a là nước có công nghiệp phát triển nhất khu vực
3. Du lịch
Tại sao nói kinh tế khu vực Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu?
- Khoảng 20% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất theo qui mô nhỏ
- Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao, I-ta-li-a có nền công nghiệp phát triển nhất trong khu vực nhưng công nghiệp cũng chỉ tập trung ở phía bắc của đất nước.
2. Khí hậu
Nghiên cứu phản ứng nguyên tử của Ý
Nghiên cứu phản ứng nguyên tử của Ý

Bài 58 : KHU VỰC NAM ÂU
I. KháI quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bá n đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
- Khí hậu Địa Trung Hải: Mùa hạ nóng, khô. Mùa đông mát, ẩm, có mưa.
II. Kinh tế
1. Nông nghiệp
- Cây lương thực chưa phát triển
- Trồng và xuất khẩu cây ăn quả cận nhiệt đới: cam, chanh, nho, ôliu.
- Chăn nuôI còn hình thức du mục, qui mô nhỏ, sản lượng thấp.
2. Công nghiệp
- Trình độ phát triển chưa cao,I-ta-li-a là nước có công nghiệp phát triển nhất khu vực
3. Du lịch
-
2. Khí hậu
thành phố Vơ-ni-dơ
THĂNH PH? VO-NI-DO
THÀNH PHỐ VƠ-NI-DƠ
THÀNH PHỐ VƠ-NI-DƠ
Vơ-ni-dơ
Thành phố của những di sản văn hóa,thành phố của những kênh đào .cầu cống.
-Nằm ở phía bắc của Ý ,trên bờ biển A-dri-a-tic trong vịnh Vơ-ni-dơ. Cả thành phố nằm trên 118 hòn đảo, trong 1 vịnh dài 60km, rộng 4km và được nối với đất liền bằng những công trình nghệ thuật độc đáo.
Vơ-ni-dơ là một thành phố của kênh rạch, cầu cống và những lâu đài tráng lệ,một mạng lưới 400 cây cầu và 200.000 chim bồ câu, 79000 dân. Du lịch là kĩ nghệ hàng đầu của vơ-ni-dơ.

THÁP NGHIÊNG PI-SA
THÀNH PHỐ VA-TI-CĂNG
THÀNH PHỐ VA-TI-CĂNG
THÀNH PHỐ VA-TI-CĂNG
* Va-ti-căng : thủ đô công giáo, nhà thờ của giáo dân khắp năm châu, có sức mạnh về tài chính, một công trình kiến trúc cổ, nguy nga, diễm lệ, một điểm du lịch hấp dẫn.
Va-ti-cang l� noi cú nhi?u di tớch th? thỏnh Pi-e,l� nh� th? c?a Giỏo Ho�ng r?ng l?n nh?t Giỏo h?i(119m) di tớch l?ch s? cú giỏ tr? : nh� xõy d?ng t? th?i Cụng-ti-xang-tin (TK IV sau CN)
Cú th? núi lónh d?a Va-ti-cang hi?n dang luu gi? nhi?u tỏc ph?m ngh? thu?t vụ giỏ v? h?i h?a ki?n trỳc c?a nhõn lo?i.
ĐỀN PAC-TÊ-NÔNG (HI LẠP)

Bài 58 :KHU VỰC NAM ÂU
I. KháI quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bá n đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
- Khí hậu Địa Trung Hải: Mùa hạ nóng, khô. Mùa đông mát, ẩm, có mưa.
II. Kinh tế
1. Nông nghiệp
- Cây lương thực chưa phát triển
- Trồng và xuất khẩu cây ăn quả cận nhiệt đới: cam, chanh, nho, ôliu.
- Chăn nuôI còn hình thức du mục, qui mô nhỏ, sản lượng thấp.
2. Công nghiệp
- Trình độ phát triển chưa cao,I-ta-li-a là nước có công nghiệp phát triển nhất khu vực
3. Du lịch
- Nam Âu có nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc.
- Du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng trong khu vực.
- Tiềm năng phát triển du lịch ở Nam Âu:
+ Nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cổ đại.
+ Bờ biển đẹp,khí hậu địa trung hảI đặc sắc.
2. Khí hậu
Bài 58 :KHU VỰC NAM ÂU
I. KháI quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bá n đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
- Khí hậu Địa Trung Hải: Mùa hạ nóng, khô. Mùa đông mát, ẩm, có mưa.
II. Kinh tế
1. Nông nghiệp
- Cây lương thực chưa phát triển
- Trồng và xuất khẩu cây ăn quả cận nhiệt đới: cam, chanh, nho, ôliu.
- Chăn nuôI còn hình thức du mục, qui mô nhỏ, sản lượng thấp.
2. Công nghiệp
3. Du lịch
- Nam Âu có nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc.
- Du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng trong khu vực.
- Trình độ phát triển chưa cao,I-ta-li-a là nước có công nghiệp phát triển nhất khu vực
Nam �u
a. Bỏn d?o Xcan-di-na-vii
b. Bỏn d?o I-be-rich
c. Bỏn d?o ban cang
d. Bỏn d?o I-ta-li-a
B�I T?P
Câu1: Hãy nối ô ở vế trái với các ô ở vế phải sao cho đúng:
Câu 2: Nước có nền công nghiệp phát triển nhất Nam Âu là:
A. Tây Ban Nha
B. Hi Lạp
C. I-ta-li-a
D. Bồ Đào Nha
2. Khí hậu

BÀI 58: KHU VỰC NAM ÂU
I. KháI quát tự nhiên
1. Vị trí địa lý, địa hình
- Nằm ven bờ biển Địa Trung HảI gồm 3 bá n đảo lớn : I - bê - rích, I - ta - li - a, Ban - căng.
- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp.
- Là khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất
- Khí hậu Địa Trung Hải: Mùa hạ nóng, khô. Mùa đông mát, ẩm, có mưa.
II. Kinh tế
1. Nông nghiệp
- Cây lương thực chưa phát triển
- Trồng và xuất khẩu cây ăn quả cận nhiệt đới: cam, chanh, nho, ôliu.
- Chăn nuôI còn hình thức du mục, qui mô nhỏ, sản lượng thấp.
2. Công nghiệp
3. Du lịch
- Nam Âu có nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc.
- Du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng trong khu vực.
- Trình độ phát triển chưa cao,I-ta-li-a là nước có công nghiệp phát triển nhất khu vực
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài
Làm bài tập bản đồ
Chuẩn bị bài 59: khu vực Đông Âu
+Nêu đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Đông Âu


2.Khí hậu

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Đấu trườngnguon VI OLET