LẮP CÁI ĐU ( Tiết 1 )
Kĩ thuật
Kiểm tra bài cũ:
Hãy kể tên các nhóm chi tiết chính của bộ lắp ghép?


Lắp cái đu (tiết 1)
Giá đỡ đu
Ghế đu
Tr?c du
Cái đu gồm mấy bộ phận?
Giá đỡ đu
Ghế đu
Giỏ d? du
Gh? du
Lắp giá đỡ đu:
Để lắp
giá đỡ đu
các em cần
những
chi tiết nào?
5 thanh thẳng
11 lỗ
2 thanh chữ U dài
2 thanh chữ L dài
ốc, vít
Lắp ghế đu:
Để lắp
ghế đu
các em cần
những
chi tiết nào?
1 thanh chữ U dài
ốc, vít
Để có một cái đu hoàn chỉnh chúng ta phải làm gì?
Quy trình thực hiện
1. Lắp từng bộ phận:
a. Lắp giá đỡ đu
b. Lắp ghế đu
c. Lắp trục vào ghế đu
2. Lắp ráp cái đu:
Thực hành lắp cái đu theo nhóm đôi
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
*Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm :
- Lắp đu đúng mẫu và theo đúng quy trình.
- Đu lắp chắc chắn, không bị xộc xệch.
- Ghế đu dao động nhẹ nhàng.
III/ Bài sau : Lắp xe nôi
Chuẩn bị:
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
HẸN GẶP LẠI THẤY CÔ VÀ CÁC EM