Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-25 19:33:37 Tác giả vân nguyễn loại .ppt kích thước 3.27 M số trang 39
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

LỚP 5/2Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc VânCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC LỊCH SỬThứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018Lịch sửKiểm tra bài cũ21) Mục đích chính của việc ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là gì ?Để tiêu hao sinh lực địch.Để củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.Để giải phóng đồng bào biên giới.Để có điều kiện giao lưu với nước bạn Trung Quốc.Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018Lịch sửKiểm tra bài cũ16Thứ năm ngày 6 tháng

  • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới - 1
  • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới - 2
  • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới - 3
  • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới - 4
  • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LỚP 5/2
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Vân
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC LỊCH SỬ
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
2
1) Mục đích chính của việc ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là gì ?
Để tiêu hao sinh lực địch.
Để củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.
Để giải phóng đồng bào biên giới.
Để có điều kiện giao lưu với nước bạn Trung Quốc.
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
16
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 .
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
Sau chiến thắng Biên giới 1950, hậu phương của ta như thế nào?
SỰ LỚN MẠNH CỦA HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
(Tháng 2 - 1951)
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 - 1951)
1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
(Tháng 2 - 1951)
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam? Để thực hiện nhiệm vụ đó cần có những điều kiện gì?
Thảo luận nhóm đôi
Phát triển
tinh thần
yêu nước
Đẩy mạnh
thi đua
Chia ruộng đất
cho nông dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn
1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
(Tháng 2 - 1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng là đề ra đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến cho phù hợp với thực tiễn, xây dựng hậu phương vững chắc nhằm thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến tiến tới thắng lợi.
1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
(Tháng 2 - 1951)
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
SỰ LỚN MẠNH CỦA HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI
1. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới trên các mặt: Kinh tế, văn hoá - giáo dục thể hiện như thế nào?

2. Vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?

3. Sự lớn mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến?
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
SỰ LỚN MẠNH CỦA HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI
PHIẾU HỌC TẬP
1. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới trên các mặt: Kinh tế, văn hoá - giáo dục thể hiện như thế nào?
+ Kinh tÕ: .............................................................................................
+ Văn ho¸ - Gi¸o dôc: .......................................................................
..................................................................................................................
2. Vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Sự lớn mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới trên các mặt : Kinh tế, văn hóa- giáo dục :
+ Kinh tế :Nhân dõn d?y m?nh s?n xu?t luong th?c, th?c ph?m d? chuy?n ra m?t tr?n .
+ Van hoá - Giáo dục : Cỏc tru?ng D?i h?c tớch c?c d�o t?o cỏn b? cho khỏng chi?n. H?c sinh v?a tớch c?c h?c t?p v?a tham gia s?n xu?t.
- Xõy d?ng du?c xu?ng cụng binh nghiờn c?u v� ch? t?o vu khớ ph?c v? khỏng chi?n.
2) Hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy :
- Vì Đảng lãnh đạo đúng đắn, phát động phong trào thi đua yêu nước .
- Vì nhân dân ta có tinh thần yêu nước .
3) Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác động đến tiền tuyến :
Tiền tuyến được chi viện đầy đủ sức người, sức của để có sức mạnh chiến đấu cao .
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
SỰ LỚN MẠNH CỦA HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI
Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp
Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp
Sự lớn mạnh của hậu phương về mặt kinh tế
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Trong kháng chiến chống Pháp việc các chiến sĩ bộ đội tham gia giúp dân cấy lúa nói lên điều gì ?
Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp
Giáo sư Tôn Thất Tùng giảng bài cho sinh viên
Giáo sư Hồ Đắc Di giảng bài cho sinh viên
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên trường Đại học Y khoa
Giáo sư Hồ Đắc Di và giáo sư Tôn Thất Tùng
Sự lớn mạnh của hậu phương về mặt văn hoá- giáo dục
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Đảng phát động thi đua yêu nước, nhân dân tích cực thi đua.
Hậu phương lớn mạnh:
+ Sản xuất nhiều lương thực,thực phẩm.
+ Đào tạo được nhiều cán bộ.
Tiền tuyến được chi viện đầy đủ, vững vàng chiến đấu.
Thắnglợi
2. S? L?N M?NH C?A H?U PHUONG NH?NG NAM SAU CHI?N D?CH BIấN GI?I.
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
SỰ LỚN MẠNH CỦA HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tố chức khi nào?
Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu lần thứ nhất
Đại hội nhằm mục đích gì?
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
Đại hội nhằm tổng kết và biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước.
Kể tên những anh hùng đã được Đại hội bầu chọn?
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
Anh hùng Cù Chính Lan
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng Hoàng Hanh
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân
Anh hùng Cù Chính Lan
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Lao động
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng Hoàng Hanh
Em hãy kể về chiến công của một trong bảy tấm gương anh hùng trên.
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
Đại hội được tổ chức vào ngày 1-5-1952 nhằm khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của kháng chiến; Biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua của các tập thể và cá nhân anh hùng.
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
SỰ LỚN MẠNH CỦA HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI
3. ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ NHẤT
Em có nhận xét gì về hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1950.
Sau năm 1950, hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến.
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018
Lịch sử
Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
TRÒ CHƠI
Ai nhanh ? Ai đúng?
C
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 – 1951) đề ra nhiệm vụ gì?
A. Phát triển hậu phương.
B. Đưa kháng chiến đến thắng lợi.
C. Đưa kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.
A
Vì sao hậu phương phát triển mạnh như vậy?
Đảng lãnh đạo phong trào đúng đắn, phát động phong trào thi đua yêu nước; nhân dân có tinh thần yêu nước cao.
Đảng lãnh đạo đúng đắn.
Nhân dân có tinh thần yêu nước cao.
A
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức khi nào?
A. 1/5/1952.
B. 1/5/1951.
C. 2/5/1951.
D
Anh hùng nào được Đại hội bầu chọn?
A. La Văn Cầu.
B. Cù Chính Lan.
C. Trần Đại nghĩa
D. Tất cả đáp án A, B, C đều đúng
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ.
CHÚC CÁC EM HỌC SINH
HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN

Nguồn:vân nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai 16 Hau phuong nhung nam sau chien dich Bien gioi (1).ppt[3.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
s8z40q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-25 19:33:37
Loại file
ppt
Dung lượng
3.27 M
Trang
39
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan