Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

bài giảng điện tử Lịch sử Lịch sử 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       32      0
Ngày đăng 2019-01-19 08:39:08 Tác giả hòa nguyễn thị loại .ppt kích thước 4.09 M số trang 39
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Bài 16 : NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM (1919-1925)Tiết 19Gv : Bùi Khắc Lợi Em hãy trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1920) ? I.-Nguyễn Ái Quốcở Pháp(1917-1923)18/6/1919 gửi tới hội nghị Véc-xai một bản yêu sách đòi quyền tự do dân chủ, bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam.7/1920 Người đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Lê-nin.12/1920 Người tham gia Đaị hội lần 18 của Đảng xã hội Pháp ở Tua. Sáng lập ra Đảng cộng sả

  • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 - 1
  • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 - 2
  • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 - 3
  • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 - 4
  • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Bài 16 :
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM (1919-1925)
Tiết 19
Gv : Bùi Khắc Lợi
Em hãy trình bày
những hoạt động
của Nguyễn Ái Quốc
ở Pháp (1917-1920) ?
I.-
Nguyễn
Ái
Quốc

Pháp
(1917-
1923)
18/6/1919 gửi tới hội nghị Véc-xai một bản yêu sách đòi quyền tự do dân chủ, bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam.
7/1920 Người đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Lê-nin.
12/1920 Người tham gia Đaị hội lần 18 của Đảng xã hội Pháp ở Tua. Sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp.
Sau khi tìm thấy chân lý cứu nước,
Nguyễn Ái Quốc đã có những
hoạt động gì ở Pháp ? (1921-1925)
1921 Người sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari.

1922 Người sáng lập ra báo Leparia “Người cùng khổ”.
Nguyễn
Ái
Quốc
ở Pháp
(1917-
1923)
Người viết bài cho báo “Nhân đạo”, “Đảng cộng sản” và cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
BÁO “NGƯỜI CÙNG KHỔ” 1922
Theo em,
con đường cứu nước
của Nguyễn Ái Quốc
có gì mới
và khác với lớp
người đi trước?
Còn Nguyễn Ái Quốc đi về phương Tây, tìm hiểu ngay chính đất nước chính quốc (Pháp) đang xâm lược mình.
Tìm ra được con đường cứu nước, cứu dân tộc.


Đi về phương Đông (chủ yếu là sang Trung Quốc, Nhật Bản).
Kết quả là thất bại.
Tất cả những hoạt động
của Người ở Pháp đã
chuẩn bị gì cho cách
mạng Việt Nam?
-Chuẩn bị vững vàng về mặt
Chính trị cho việc thành lập
Đảng cộng sản sau này.
Ngoài những hoạt động
ở Pháp Người còn có những
hoạt động gì ở Liên Xô?
II.-
Nguyễn
Ái
Quốc

ở Liên Xô
( 1923 -1924)
6/1923 Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
1924 Người dự Đại hội V của Quốc tế cộng sản . Người đọc bản tham luận về vị trí chiến lược cách mạng thuộc địa.
Theo em những hoạt động
của Người ở Liên Xô có tác dụng gì
cho cho cách mạng Việt Nam?
-Chuẩn bị về tư tưởng,
cho sự thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam.
III.-
Nguyễn
Ái
Quốc


Trung Quốc
( 1924 -1925)
-Cuối năm 1924 Nguyễn
Ái Quốc từ Liên Xô sang Trung Quốc.
-6/1925 thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Hoạt động chủ yếu của tổ chức
Hội Việt Nam cách mạng
Thanh Niên là gì?
Bìa tập “Đường Kách mệnh”.
Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ nòng cốt cho cách mạng.
Xuất bản báo để tuyên truyền :
* Báo thanh niên xuất bản tháng 6/1925.
* 1927 tác phẩm “Đường Kách mệnh”.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG
Hội Việt Nam
cách mạng Thanh niên (HVNCMTN) có vai trò như thế nào với cách mạng Việt Nam?
HVNCMTN có vai trò quan trọng
chuẩn bị về tư tưởng, chính trị
và tổ chức cho sự ra đời
của Đảng.
Năm 1929 HVNCMTN có cơ sở
khắp toàn quốc,xuất hiện nhiều
tổ chức : Công hội, nông hội…..
Theo em những hoạt động
của Người ở Trung Quốc có tác dụng
gì cho cho cách mạng Việt Nam?
-Chuẩn bị về mặt tổ chức,
cho sự thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam.
Vậy là sau bao năm bôn ba Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra và tích lũy chuẩn bị cho mình trong con đường cứu nước không thể thiếu sót : chính trị, tư tưởng, tổ chức và Người đã tìm thấy tại …
TẠI PHÁP : CHUẨN BỊ VỀ CHÍNH TRỊ

TẠI LIÊN XÔ : CHUẨN BỊ VỀ TƯ TƯỞNG

TẠI TRUNG QUỐC : CHUẨN BỊ VỀ TỔ CHỨC.
Nhận diện lịch sử
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ :
A1
A2
Điền tiếp các sự kiện vào bảng sau:
Bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước
Gia nhập Đảng xã hội Pháp, gửi "Yêu sách của nhân dân An Nam" tới Hội nghị Vec-xai
Đọc "Sơ thảo luận cương" của Lênin, dự đại hội Tua, gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp
Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa
Sáng lập ra Báo "Người cùng khổ"
Dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên xô
Dự đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản ở Liên Xô
Sáng lập và lãnh đạo hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên
Bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước
Gia nhập Đảng xã hội Pháp, gửi "Yêu sách của nhân dân An Nam" tới Hội nghị Vec-xai
Đọc "Sơ thảo luận cương" của Lênin, dự đại hội Tua, gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp
Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa
Sáng lập ra Báo "Người cùng khổ"
Dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên xô
Dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản ở Liên Xô
Sáng lập và lãnh đạo hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên
Trong các sự kiện trên, sự kiện nào đánh dấu đánh dấu mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động cứu nước của Người từ 1919 đến 1925 ? Vì sao?
TH?O LU?N NHĨM DƠI (2 ph�t)
Đọc "Sơ thảo luận cương" của Lênin, dự đại hội Tua, gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp
Sáng lập và lãnh đạo hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên
BÀI CŨ :
-XEM LẠI NỘI DUNG BÀI ĐÃ HỌC
-CHÚ Ý XÁC ĐỊNH ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NÀO LÀ :
+ SỰ CHUẨN BỊ VỀ MẶT CHÍNH TRỊ CHO SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG
+ SỰ CHUẨN BỊ VỀ MẶT TƯ TƯỞNG CHO SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG
+ SỰ CHUẨN BỊ VỀ MẶT TỔ CHỨC CHO SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG
-TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI.
BÀI MỚI :
-CHUẨN BỊ BÀI 17 : CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI. (TIẾT SAU CHÚNG TA HỌC).
-SƯU TẦM TRANH ẢNH, TƯ LIỆU VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1926-1929.
-ĐỌC BÀI MỚI ÍT NHẤT 3 LẦN.
Gv : Bùi Khắc Lợi
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Giờ học kết thúc
Trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ
các thầy, cô giáo
cùng toàn thể các em học sinh

Nguồn:hòa nguyễn thị

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_16_Hoat_dong_cua_Nguyen_Ai_Quoc_o_nuoc_ngoai_trong_nhung_nam_19191925_1.ppt[4.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4k630q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-19 08:39:08
Loại file
ppt
Dung lượng
4.09 M
Trang
39
Lần tải
0
Lần xem
32
bài giảng điện tử Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

bài giảng có liên quan