Bài Giảng Gdcd 6:Bài 16 Quyền Bất Khả Xâm Phạm Về Chỗ Ở

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jv6z0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-18 09:53:12
Loại file
pptx
Dung lượng
1.43 M
Trang
16
Lần xem
8
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Chào mừng quý thầy cô và các emGDCD 6TRƯỜNG PTDTNT THCS HIỆP ĐỨCKiểm tra bài cũ? Quyền Tự do về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm được PL nước ta quy định như thế nào?* CD có quyền b

  • BÀI 16 QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở - 1
  • BÀI 16 QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở - 2
  • BÀI 16 QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở - 3
  • BÀI 16 QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở - 4
  • BÀI 16 QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chào mừng quý thầy cô và các em
GDCD 6
TRƯỜNG PTDTNT THCS HIỆP ĐỨC
Kiểm tra bài cũ
? Quyền Tự do về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm được PL nước ta quy định như thế nào?
* CD có quyền bất khả xâm phạm về thân thể:
Không ai được xâm phạm thân thể người khác
Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.
* CD có quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm:
Mọi người phải tôn trọng quyền của người khác
* Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác sẽ bị PL trừng phạt nghiêm khắc.
? Theo em, khi thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình bị xâm phạm em sẽ làm gì ?
TÌNH HUỐNG
Mẹ con nhà T. có tính ăn cắp vặt, cả xóm ai cũng biết. Bà
Hòa ở sát nhà T. Một hôm, bà Hòa bị mất con gà mái hoa mơ đang độ đẻ trứng. Bà Hòa nghĩ chỉ có nhà T. nên đã chửi đổng suốt ngày và dọa sẽ vào nhà T. để khám. Mấy ngày sau, bà Hòa lại bị mất cái quạt bàn. Bà Hòa nghĩ ngay rằng lại chỉ có
nhà T. lấy cắp chiếc quạt bàn của mình nên đã chạy sang nhà T. đòi vào khám nhà, nhưng mẹ con nhà T. không cho.Bà Hòa càng nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà T.
Tóm tắt lại tình huống?
Bà Hòa đã có những suy nghĩ hành động như thế nào?
Theo em, bà Hòa hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao?
Điều 20 của Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Tiết 30 -Bài 17
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
(Tiết 1)
TÌNH HUỐNG
Dựa vào căn cứ nào để xác định suy nghĩ và hành động của bà Hòa như vậy là sai?
Điều 22, Hiến pháp năm 2013 quy định:
1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.
2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.
3. Việc khám xét chỗ ở do luật định
Khoản 1 Điều 12 Luật cư trú 2006 diễn giải khái niệm về chỗ ở hợp pháp của công dân: là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.
K1Đ140 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về căn cứ khám người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu điện, bưu phẩm: Việc khám chỗ ở chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong chỗ ở của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án hoặc được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã. Quy định này được thay thế bằng Khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).
* Điều 46 bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD:
- Việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý.
- Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành khám xét chỗ ở của một người; việc khám xét
phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
- Trong trường hợp chủ thể có hành vi xâm phạm chỗ ở hợp pháp của người khác thì sẽ chịu gánh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
TÌNH HUỐNG
Theo em, bà Hòa nên làm gì để có thể xác minh được nhà T. lấy trộm tài sản của mình mà không xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của người khác?
Bà Hòa nên báo cho chính quyền địa phương để sự việc được kịp thời điều tra, xử lý theo đúng Pháp luật
* Điều 46 bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD:
Cá nhân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý.
- Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành khám xét chỗ ở của một người; việc khám xét phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Vậy thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD ?
Tiết 30-Bài 17:
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
II- Nội dung bài học
K1Đ140 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về căn cứ khám người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu điện, bưu phẩm: Việc khám chỗ ở chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong chỗ ở của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án hoặc được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã. Quy định này được thay thế bằng Khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).
* Điều 46 bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD:
- Việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý.
- Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành khám xét chỗ ở của một người; việc khám xét
phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
- Trong trường hợp chủ thể có hành vi xâm phạm chỗ ở hợp pháp của người khác thì sẽ chịu gánh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Những quy định của PL
Những hành vi vi phạm PL
Ý nghĩa
Hình thức xử lý
Trách nhiệm của CD
Tiết 30 - Bài 17
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

THẢO LUẬN NHÓM
(5 phút thảo luận, 1 phút trình bày)
Nhóm 1: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD?
Nhóm 2: Những quy định của Nhà nước ta về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của CD có ý nghĩa như thế nào?
Nhóm 3: Những hành vi như thế nào là vi phạm Pháp luật về chỗ ở của CD? Những hành vi đó sẽ được xử lý như thế nào?
Nhóm 4: Chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở?
Nhóm 1: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD?
- CD có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở
- Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp PL cho phép
Nhóm 2: Những quy định của PL về chỗ ở của CD có ý nghĩa như thế nào?
Nhóm 3: Những hành vi như thế nào là vi phạm Pháp luật về chỗ ở của CD? Những hành vi đó được xử lý như thế nào?

* Điều 46 bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD:
- Cá nhân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.Việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý.
Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành khám xét chỗ ở của một người; việc khám xét phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Trong trường hợp chủ thể có hành vi xâm phạm chỗ ở hợp pháp của người khác thì sẽ chịu gánh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
* Quyền con người được coi trọng hàng đầu, được Nhà nước chú trọng quan tâm.
*Quyền có nơi ở của công dân luôn được coi là yếu tố cần thiết để phát triển con người một cách toàn diện.
* Những quy định về chỗ ở của CD thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm:
+ Giải quyết chỗ ở ổn định của người dân
+ Bảo đảm được khả năng tái tạo sức lao động để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Những hành vi vi phạm: "Điều 158 Bộ Luật Hình Sự 2015 về Tội xâm phạm chỗ ở của CD”
a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;
b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép về tinh thần hoặc thủ đoạn trái pháp luật khác buộc người khác phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ;
c) Dùng mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm, giữ chỗ ở hoặc cản trở trái phép, không cho người đang ở hoặc quản lý hợp pháp chỗ ở được vào chỗ ở của họ;
d) Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người quản lý hợp pháp.
2. Hình phạt:

Điều 158 BLHS 2015 Tội xâm phạm chỗ ở của người khác
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi vừa nêu thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm".

- Điều 124 - Phạm tội theo khoản 1 điều 158 BLHS 2015 là trường hợp thực hiện 1 trong 4 hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Thuộc loại tội ít nghiêm trọng.
- Phạm tội rơi vào 1 trong 5 trường hợp tại khoản 2 điều này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, Thuộc loại tội nghiêm trọng, bao gồm các trường hợp sau:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhóm 4: Chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở?
Hình phạt
Trách nhiệm của CD
Tiết 30-Bài 17:
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
II- Nội dung bài học
* Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân:
Công dân có quyền được các cơ quan Nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp PL cho phép.
1. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD?
2. Những quy định của Pháp luật:
3. Trách nhiện của CD trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở:
- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của CD theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Trường hợp tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định
Tôn trọng chỗ ở của người khác
Tự bảo vệ chỗ ở của mình
Phê phán, tố cáo những trường hợp làm trái pháp luật
Tiết 30-Bài 17
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Bài tập củng cố
Trong đợt truy quét tội phạm ma túy, hai chú công an rượt đuổi nhóm con nghiện đang tụ tập chích cho nhau. Các con nghiện chạy tứ tán. Khi đuổi nhau, hai chú nghi ngờ một đối tượng chạy thẳng vào nhà bà Tám rồi mất hút. Hai chú yêu cầu bà Tám cho vào bắt tội phạm, nhưng bà Tám không đồng ý

Theo em, hai công an phải giải quyết như thế nào để không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ?
* Hai chú công an giải quyết tình huống bằng cách:
Phân công một người canh chừng
Người còn lại sẽ nhanh chóng liên hệ với cơ quan để xin lệnh khám nhà
Cần có sự hộ tống của lực lượng công an để đề phòng việc không chấp nhận của chủ nhà.
Tình huống 1: Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện. Em sẽ làm gì trong tình huống này?
Tình huống 2: Quần áo của nhà hàng xóm phơi trên dây, gió bay sang nhà Em. Họ xin em
muốn được sang lấy về.
ĐÓNG VAI
Là HS em phải làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ?
Giờ học kết thúc
Cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử BÀI 16 QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pptx.pngCHO_O_T_1.pptx[1.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự