slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế bài giảng Địa lí 9

Đăng ngày 10/18/2015 10:00:30 PM | Thể loại: Địa lí 9 | Lần tải: 124 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 2.14 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tru?ng :THCS H?p Linh
GV:Ngô Thi Chuyên

Mụn :D?a Lớ
L?p :9A
Chào mừng các thầy cô giáo
tới dự tiết học
Tiết 17 : Bài 16

THỰC HÀNH:
VẼ BiỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991 -2002
B. Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì?
Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế này phản ánh điều gì?
Bảng 16.1: Cơ cấu GDP của nước ta thời kỳ 1991 - 2002
Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây
năm 1990 và năm 2002 ( % ).
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002

H
Năm
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP NƯỚC TA THỜI KỲ 1991 - 2002
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP NƯỚC TA THỜI KỲ 1991 - 2002
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
Nơng, l�m-ngu
D?ch v?
Cơng nghi?p, XD
Chú giải
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP NƯỚC TA THỜI KỲ 1991 - 2002
Cách vẽ biểu đồ miền hình chữ nhật
(Bảng số liệu đã cho trước là tỉ lệ % )

+ Biểu đồ hình chữ nhật trục tung có trị số là 100% ( tổng số)
+ Trục hoành là các năm. khoảng cách giữa các điểm thể hiện các thời điểm ( năm) dài hay ngắn tương ứng với khoảng cách năm.
+ Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu chứ không phải lần lượt theo các năm. Cách xác định các điểm vẽ giống như khi vẽ biểu đồ hình cột chồng
+ Vẽ đến đâu tô màu hay kẽ vạch ngay đến đó . Đồng thời thiết lập bảng chú giải( vẽ riêng bảng chú giải)
+ Điền tên biểu đồ và hoàn thành bài vẽ biểu đồ

Lưu ý:
- Trong trường hợp số liệu của ít năm thì thường biểu đồ hình tròn
- Trong trường hợp khi chuổi số liệu là nhiều năm dùng biểu đồ miền
- Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là theo các năm (vì trục hoành trong biểu đồ miền biểu diễn năm)
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
Nơng, l�m-ngu
D?ch v?
Cơng nghi?p, XD
Chú giải
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP NƯỚC TA THỜI KỲ 1991 - 2002
BÀI TẬP : Điền vào chỗ trống sau kiến thức đúng nói lên sự thay đổi cấu kinh tế thể hiện rõ trong cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002:

Tỉ trọng của ...(1)… không ngừng giảm thấp hơn khu vực …(2) ...từ năm 1993), rồi thấp hơn …(3)… ( từ năm 1994 và đến đầu năm 2002) chỉ còn hơn …(4) …%. Chứng tỏ nước ta đang chuyển dần từ nước …(5) …sang nước …(6) …
BÀI TẬP : Điền vào chỗ trống sau kiến thức đúng nói lên sự thay đổi cấu kinh tế thể hiện rõ trong cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002:

Tỉ trọng của (1) nông, lâm, ngư nghiệp không ngừng giảm thấp hơn khu vực (2) dịch vụ từ năm 1993), rồi thấp hơn (3) công nghiệp và xây dựng( từ năm 1994 và đến đầu năm 2002) chỉ còn hơn (4) 20 %. Chứng tỏ nước ta đang chuyển dần từ nước (5) nông nghiệp sang nước (6) công nghiệp
Tiết học kết thúc!
Chúc quý thầy cô sức khỏe!
các em vui và học giỏi!

Sponsor Documents