Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

bài giảng Địa lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 21       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
xtba0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/26/2015 8:22:57 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
4.96 M
Lần xem
1
Lần tải
21
File đã kiểm duyệt an toàn

Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê thăm lớp Địa lý 9. Kiểm tra bài cũ. - Vì đây là hai thành phố có dân cư đông, kinh tế phát triển và là 2 đầu mối giao thông lớn. Đồng thời là trung tâm chính trị, ,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, Bài Giảng Địa Lí 9 , Bài giảng điện tử Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, ppt, 17 trang, 4.96 M, Địa lí 9 chia sẽ bởi Phong Thcs Tiên đã có 21 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-16.-Thuc-hanh-Ve-bieu-do-ve-su-thay-doi-co-cau-kinh-te.ppt[4.96 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 1
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 2
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 3
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 4
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 5
 • download - 4

Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê thăm lớp
Địa lý 9.
Kiểm tra bài cũ.
- Vì đây là hai thành phố có dân cư đông, kinh tế phát triển và là 2 đầu mối giao thông lớn. Đồng thời là trung tâm chính trị, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế...lớn của cả nước.
Chỉ bản đồ và giải thích vì sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất nước ta ?
Kiểm tra bài cũ.

HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT
DI TÍCH MỸ SƠN, QUẢNG NAM
LĂNG HỒ CHỦ TỊCH
CẦU NGÓI THANH TOÀN, T.T - HUẾ
Xác định đâu là tiềm năng du lịch tự nhiên, đâu là du lịch nhân văn? Nêu vai trò và tình hình phát triển của ngành du lịch?
TIẾT 16:
Bài 16: THỰC HÀNH

VẼ BIỂU ĐỒ
VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
I) Quy trình vẽ biểu đồ miền và nhận xét:
* B1: Đọc bảng số liệu chọn tỉ lệ vẽ khung biểu đồ là hình chữ nhật có:
Trục dọc thể hiện tỉ lệ %: 100% = 10cm (1cm = 10%)
Trục ngang thể hiện năm đầu -> năm cuối
Vẽ thành khung hình chữ nhật
* B2: Vẽ từng thành phần qua từng năm.
- Ranh giới trên của miền thứ nhất là ranh giới dưới của miền thứ 2. Ranh gới trên của miền cuối cùng là đường biểu diễn 100% trên cùng của hình chữ nhật.
* B3: Hoàn thiện biểu đồ: Ghi chú giải và tên biểu đồ.
TIẾT 16 - Bài 16: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
* Lưu ý: Trong trường hợp chuỗi số liệu là nhiều năm thì thường vẽ biểu đồ miền.Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là theo các năm, vì trục hoành trong biểu đồ miền biểu diễn năm.
1) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
2) Nhận xét biểu đồ: Phương pháp chung
- Tr? l?i c�c c�u h?i d?t ra?
+ Nhu th? n�o? ( hi?n tr?ng, xu hu?ng bi?n d?i, di?n bi?n...)
+ T?i sao? ( nguy�n nh�n... )
+ � nghia c?a s? bi?n d?i?
I) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
TIẾT 16 - Bài 16: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
1) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
II) Tiến hành thực hành:
TIẾT 16 - Bài 16: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
* B1: Đọc bảng số liệu chọn tỉ lệ vẽ khung biểu đồ là hình chữ nhật có:
- Trục dọc thể hiện tỉ lệ %: 100% = 10cm (1cm = 10%)
- Trục ngang thể hiện năm từ 1991 -> 2002: 11 năm = 11cm
(1 năm = 1cm). Năm 1991 ở ngay gốc toạ độ -> Cuối cùng là năm 2002.
1) Vẽ biểu đồ miền (Hình chữ nhật).
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
* B2: Vẽ biểu đồ
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Nơng, l�m, ngu
Nam
D?ch v?
Cơng nghi?p, XD
Chú giải:
Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Nam
Nơng, l�m-ngu
D?ch v?
Cơng nghi?p, XD
Chú giải
Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002
Nhóm (5’): Nhận xét
1) Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?
2) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?
2) Nhận xét biểu đồ:
I) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
TIẾT 16 - Bài 16: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
1) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
- Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên : nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
- Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.
2) Nhận xét biểu đồ:
I) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
TIẾT 16 - Bài 16: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
1) Quy trình vẽ biểu đồ miền:
Củng cố:
Hãy điền vào chỗ trống những kiến thức đúng để nói lên sự thay đổi cơ cấu kinh tế thể hiện rõ trong cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002:
Tỉ trọng của ..........(1)........không ngừng giảm thấp hơn ..............(2)...................( từ năm 1993 ), rồi thấp hơn ....................(3)........................, từ năm 1995 và đến đầu năm 2002 chỉ còn hơn...(4)....%. Chứng tỏ nền kinh tế nước ta đang chuyển dần từ nước ..........(5)..........sang nước ............(6).................

dịch vụ
Công nghiệp và xây dựng
20
nông nghiệp
nông nghiệp
công nghiệp
Hướng dẫn về nhà:
Ôn lại nội dung các bài đã học từ bài 1 -> bài 16 chuẩn bị tiết sau Ôn tập.

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 1
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 2
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 3
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 4
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 5
 • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU