Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Đăng ngày 10/28/2017 8:02:24 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Chia sẽ bởi: Long Nguyễn Thanh | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 10 | Kích thước: 0.87 M | Loại file: ppt
  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại - 1
  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại - 2
  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại - 3
  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại - 4
  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại, Hóa học 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại thuộc chuyên mục Hóa học 9 được giới thiệu bởi thành viên Long Nguyễn Thanh tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào danh mục Hóa học 9 , có tổng cộng 10 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu K * * * Lớp 9 * * * Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Au NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 9A BÀI 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I,còn cho biết thêm Phản ứng của kim loại với phi kim: 1, bên cạnh đó Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O2 Fe3O4 (trắng xám ) (không màu ) (nâu đen) 4Al + 3 O2 2Al2O3 Nhận xét: Ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao, đa dạng kim loại https://nslide.com/bai-giang/bai-16-tinh-chat-hoa-hoc-cua-kim-loai.oehw0q.html

Nội dung

K
* * * Lớp 9 * * *
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Pb
H
Cu
Ag
Au
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 9A
BÀI 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Phản ứng của kim loại với phi kim:
1. Tác dụng với oxi:
3Fe + 2O2 Fe3O4
(trắng xám ) (không màu ) (nâu đen)
4Al + 3 O2 2Al2O3
Nhận xét: Ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao, nhiều kim loại (Al, Zn, Cu…) tác dụng với oxi tạo thành các oxit (Al2O3, ZnO, CuO…).
BÀI 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Phản ứng của kim loại với phi kim:
1. Tác dụng với oxi:
2. Tác dụng với phi kim khác (Cl, S ):
(Vàng lục ) (trắng)
2Na + Cl2 2NaCl
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
Fe + S FeS
Kết luận: Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt ..) phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao, tạo thành oxit (thường là oxit bazơ). Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối.
BÀI 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Phản ứng của kim loại với phi kim:
II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit:
Kết luận:
Một số kim loại phản ứng với dung dịch axit
(H2SO4 loãng , HCl…) tạo thành muối và
giải phóng khí H2.
Mg + 2HCl MgCl2 + H2
2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
Zn + H2SO4(loang) ZnSO4 + H2
BÀI 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Phản ứng của kim loại với phi kim:
II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit:
III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối:
1. Phản ứng của đồng với dung dịch bạc nitrat:
Cu+ AgNO3? Cu(NO3)2 + Ag
Cu hoạt động mạnh hơn Ag.
2. Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng(II) sunfat:
Zn + CuSO4 ? ZnSO4 + Cu
Zn hoạt động mạnh hơn Cu.
Nhận xét: Phản ứng của kim loại Mg, Al, Zn… với dung dịch CuSO4 hay AgNO3 tạo thành muối và các kim loại mới. Ta nói Al, Zn, Mg hoạt động hóa học mạnh hơn Cu, Ag.
I.Phản ứng của kim loại với phi kim:
II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit:
III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối:
BÀI 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
K?t lu?n:
Kim loại hoạt động hoá học m?nh hon (trừ Na, K, Ca, Ba.) có thể đẩy kim loại hoạt động y?u hon ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Mu?i m?i và Kim lo?i m?i.
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VỀ NHÀ
2) Chuẩn bị bài 17 -Dãy hoạt động hoá học của kim loại .
1) Học bài và làm các bài tập trong SGK.
Ch�n th�nh c?m on, qu� th?y cơ v� c�c em h?c