Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bài giảng Lịch sử

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
dwsu0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/5/2017 3:17:41 PM
Loại file
pptx
Dung lượng
3.36 M
Lần xem
0
Lần tải
0

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Môn học: Lịch sử lớp 5
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Bài 17
Vân Nam
Phongsali
điện biên
Họat đông 1:Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp
1) Cứ điểm là gì ?
2)Tập đoàn cứ điểm là gì ?
3)Pháo đài là gì ?
4) Âm mưu của thực dân Pháp trong việc xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương ?
Theo em "tập đoàn cứ điểm" là gì?
Tập đoàn cứ điểm là: nhiều vị trí phòng ngự có công sự vững chắc hợp thành một hệ thống phòng thủ kiên cố.
Vì sao Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương?
Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
Họat động 2 : Chiến dịch Điện Biên Phủ
1) Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ?
2) Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào ?
3) Nêu thời gian, địa điểm và kết quả từng đợt tấn công của chiến dịch Điện Biên Phủ.
4) Vì sao ta giành được thắng lợi?
5) Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
6) Kể một số gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch.
Hồ Chí Minh
Pham Văn Đồng
Nguyễn Chí Thanh
Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp
Lịch sử:
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
2. Sự chuẩn bị của ta:
Nửa triệu chiến sĩ từ các
mặt trận hành quân về
Điện Biên Phủ
Hàng v?n t?n vu khí
đu?c v?n chuy?n
vào tr?n đ?a
Gần ba vạn người từ các địa phương
tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm,
quần áo, thuốc men…lên Điện Biên Phủ
Quân và dân ta đã chuẩn bị cho
chiến dịch với tinh thần cao nhất
ĐOÀN XE THỒ PHỤC VỤ CHIẾN DỊCH ĐiỆN BIÊN PHỦ
BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN VÀO TRẬN ĐỊA
- Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào?
Về sức người b) Về sức của
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay
Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
đồi độc lập
đồi him lam
Bản kéo
Mường thanh
Bản
hồng cúm
c1
S. Nậm Rốm
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
+ĐỢT 3:
Ngày 1/5/1975
+ ĐỢT 2:
Ngày 20/3/ 1954
+ ĐỢT 1 :
Ngày 13/3/1954
A 1
Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng bộ chỉ huy Pháp ra hàng.
Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri
Hàng quân Pháp ra hàng
Ta giành được thắng lợi vì:
Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Quân và dân ta có tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất.
Ta có sự chuẩn bị tối đa cho chiến dịch.
Ta được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Ý NGHĨA CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐiỆN BIÊN PHỦ
6) Gương chiến đấu tiêu biểu :
Anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
Anh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng
Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp người lên kế hoạch và trực tiếp chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954.
Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện (1924 -1953)

.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp,( 1911 - 2013)
- Ông làngu?i l�n k? ho?ch v� tr?c ti?p ch? huy tr?n d�nh Di?n Bi�n Ph? nam 1954.
- Trong 21 nam (1954-1975) kh�ng chi?n ch?ng M?, ơng tr?c ti?p t? ch?c v� ch? d?o c�c ho?t d?ng c?a Qu�n d?i Nh�n d�n.
- Ơng l� m?t thi�n t�i v? qu�n s?,
m?t anh h�ng d�n t?c, m?t danh
tu?ng c?a th? k? 20.
Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn c­êng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp “Ph¸o ®µi khæng lå” cña thùc d©n Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ, ghi trang vµng chãi läi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta.
Xem phim
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 1
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 2
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 3
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 4
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 5
  • download - 4

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-17.-Chien-thang-lich-su-Dien-Bien-Phu.pptx[3.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN