CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 6
Bài 17:
Một số chức năng khác
(của Word)
1. Định dạng kiểu danh sách
Bước 1: Chọn đoạn văn bản bạn mà muốn định dạng bằng cách bôi đen.
1. Định dạng kiểu danh sách
Bước 2:  Đi đến nhóm Paragraph trên tab Home , bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh Bullets, thì lúc này một danh sách các kiểu bullet sẽ xuất hiện.
1. Định dạng kiểu danh sách
Bước 3: Chọn kiểu bullet hoặc nếu bạn chưa biết nên chọn kiểu bullet nào thì di chuyển qua từng kiểu để xem trước kiểu đó sẽ hiển thị trong văn bản như thế nào rồi chọn kiểu bullet phù hợp.
1. Định dạng kiểu danh sách
Trong ví dụ này, mình sẽ chọn kiểu bullet như hình trên thì kết quả trả về như sau:
1. Định dạng kiểu danh sách
*Để bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản, chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh Bullets tương ứng hoặc nút None.
2. Ngắt trang và đánh số trang
a) Ngắt trang
Bước 1: Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang.
2. Ngắt trang và đánh số trang
a) Ngắt trang
Bước 2: Ngắt trang.
Cách 1: Chọn  Insert -> Page break.
Cách 2: Tổ hợp phím tắt Ctrl + Enter.
Cách 3: Chọn Layout -> Breaks -> Page. 
=> Ngay sau khi thao tác một trong 3 cách trên thì lập tức từ sau vị trí con trỏ chuột sẽ được ngắt sang một trang mới ở phía dưới.
2. Ngắt trang và đánh số trang
b) Đánh số trang
Bước 1: Chọn Page Number trên thẻ Insert.
2. Ngắt trang và đánh số trang
b) Đánh số trang
Bước 2: Tùy theo vị trí mà bạn muốn đánh số trang, chọn Top of Page (trên cùng văn bản), Bottom of Page (dưới cùng văn bản) hoặc Page Margin (lề trang) trong danh sách hiện ra. Sau đó hãy chọn kiểu hiển thị phù hợp.
2. Ngắt trang và đánh số trang
b) Đánh số trang
Bước 3: Số trang sẽ hiển thị trên văn bản.
2. Ngắt trang và đánh số trang
b) Đánh số trang
Bước 4: Nhấn phím Esc để khóa tiêu đề trang và chân trang.
*Nếu cần thay đổi số trang, click đúp chuột vào tiêu đề hoặc chân trang để mở khóa. Dù bạn đánh số trang ở lề bên, nó vẫn được cho là một phần của tiêu đề trang hay chân trang. Do đó, sẽ không thể chọn số trang và chỉnh sửa nếu chưa mở khóa tiêu đề trang hoặc chân trang.
3. In văn bản
*Đối với Word 2013,2016:
Chọn File -> Print thì ngay lập tức giao diện xem trước khi in sẽ xuất hiện bên phải cửa sổ Word.
Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P.
a) Xem trước khi in
3. In văn bản
*Đối với Word 2010:
Tương tự Word 2013, 2016, chọn File -> Print thì giao diện xem trước khi in sẽ xuất hiện bên phải cửa sổ Word hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+P.
2
3. In văn bản
b) In văn bản
Bước 1: Trong Print, chọn Printer (máy in) mong muốn.
3. In văn bản
b) In văn bản
Bước 1: Trong Print, chọn Printer (máy in) mong muốn.
Bước 2: Nhập số lượng bản sao bạn muốn in.
3. In văn bản
b) In văn bản
Bước 1: Trong Print, chọn Printer (máy in) mong muốn.
Bước 2: Nhập số lượng bản sao bạn muốn in.
Bước 3: Tùy chỉnh Settings nếu cần.
3. In văn bản
b) In văn bản
Bước 1: Trong Print, chọn Printer (máy in) mong muốn.
Bước 2: Nhập số lượng bản sao bạn muốn in.
Bước 3: Tùy chỉnh Settings nếu cần.
Bước 4: Sau khi thiết lập xong ấn nút Print.
nguon VI OLET