I. Một số giun đốt thường gặp
Giun đốt có khoảng bao nhiêu loài?
Khoảng 9 nghìn loài
Kể tên một số đại diện thường gặp của giun đốt?
Giun đỏ
Quan sát hình ảnh sau: Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
VI. Một số giun đốt thường gặp
Đỉa
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Rươi
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Vắt
Vắt sống trên lá cây trong những khu rừng nhiệt đới, cấu tạo giống đỉa. Hút máu người,động vật
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Vắt
Vắt sống trên lá cây trong những khu rừng nhiệt đới, cấu tạo giống đỉa. Hút máu người,động vật
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Chú ý về môi trường sống, lối sống của từng đại diện
I. Một số giun đốt thường gặp
Đa dạng của ngành Giun đốt
I. Một số giun đốt thường gặp
Nhóm 1 + nhóm 2
Nhóm 3 + nhóm 4
Thảo luận nhóm( 2 phút)
I. Một số giun đốt thường gặp
Đa dạng của ngành Giun đốt
Trình bày môi trường sống, lối sống của Giun đốt?
I. Một số giun đốt thường gặp
I. Một số giun đốt thường gặp
- Giun đốt có nhiều loài như : Vắt, rươi, đỉa, giun đỏ, sá sùng…
- Môi trường sống : Đất ẩm, nước, lá cây…

- Lối sống : Tự do, định cư , chui rúc , kí sinh…
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Vai trò của Ngành Giun đốt
Thể lệ trò chơi:
Mỗi đội cử 4 bạn. Mỗi bạn cầm 2 đại diện của giun đốt lần lượt từng bạn lên ghép tên đại diện phù hợp với từng ý nghĩa thực tiễn. Khi 1 bạn ghép xong quay về vị trí cũ thì bạn khác mới được lên ghép tiếp. Đội nào ghép nhanh và chính xác  chiến thắng
Trò chơi tiếp sức
BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Vai trò của Ngành Giun đốt
BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Món chả Rươi
Món nem rươi
Nước mắm rươi
Rươi
BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Sá sùng chiên giòn
Sá sùng khô
Sá sùng
Theo Đông y, sá sùng có thể sử dụng như một vị thuốc cường dương, tăng sinh lực.
BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Giun đỏ
BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
I. Một số giun đốt thường gặp
“Giun đất là chiếc cày sống, cày đất trước con người rất lâu và còn cày đất mãi mãi.”
(Đarwin)
II.Vai trò
I. Một số giun đốt thường gặp
Nơi nào có sự hiện diện của giun đất thì ở đó mùa màng tươi tốt.
II.Vai trò
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Đỉa
Đỉa chui vào mũi, thanh khí quản gây
bệnh trong đường hô hấp, chảy máu
kéo dài , ...
Đỉa bám vào người, động vật để hút máu
 rất khó gỡ đỉa ra

Trong nước bọt của đỉa có chất hirudin chống đông máu  Lọc máu, tái sinh máu mới khi bị nhiễm độc máu.
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Vai trò của Ngành Giun đốt
Rươi, sá sùng…
Giun đất, giun đỏ…
Giun đất
Đỉa, vắt…
Nêu lợi ích, tác hại của Giun đốt?
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Làm thức ăn cho người và động vật
Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ
* Lợi ích:
Hút máu người và động vật
* Tác hại:
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Nguyên nhân làm cho giun đốt có lợi bị suy giảm ?
Số lượng loài Giun đốt giảm dần, nhất là
giun Đốt có lợi.
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Ô nhiễm bờ biển
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Thảm họa tràn dầu hủy hoại môi trường biển
I. Một số giun đốt thường gặp
II.Vai trò
Chúng ta cần làm gì để bảo vệ giun đốt có lợi?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
7
R U Ộ T N O N N G Ư Ờ I
H Ì N H Ố N G
Q U A D A
D A B À N C H Â N
G I U N Đ Ấ T
T Ắ C Ố N G M Ậ T
L Ư Ỡ N G T Í N H
Câu 1: CÓ 12 CHỮ CÁI
Giun đũa kí sinh ở đâu?
Câu 2 CÓ 8 CHỮ CÁI
Hình dạng của giun đũa?
Câu 3: CÓ 5 CHỮ CÁI
Giun đất hô hấp qua đâu?
Câu 4: CÓ 7 CHỮ CÁI
Ấu trùng giun móc câu xâm nhập vào người qua bộ phận nào?
Câu 5: CÓ 7 CHỮ CÁI
Được ví như chiếc cày sống đó là loài giun nào?
Câu 6: CÓ 9 CHỮ CÁI
Khi giun đũa chui được vào ống mật sẽ gây hậu quả gì?
Câu 7: CÓ 9 CHỮ CÁI
Giun đất đơn tính hay lưỡng tính?
Củng cố
Hoàn thành sơ đồ trống sau:
Nước, trên cây…
II. Vai trò
Tự do, chui rúc, định cư…
Lợi ích
Huướng dẫn về nhà
- Học bài, trả lời câu hỏi số 1, 3 trong SGK – Tr 61
- Ôn lại kiến thức từ bài 1 – bài 16, tiết sau ôn tập
nguon VI OLET