Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       24      0
Ngày đăng 2019-01-19 11:50:25 Tác giả Chi Đặng Vũ Quỳnh loại .pptx kích thước 3.32 M số trang 23
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SVTT: Đặng Vũ Quỳnh ChiLỊCH SỬ TIẾT 21Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019Trường tiểu học Định HòaNăm học: 2018-2019Lớp: 4.1Kiểm tra bài cũ: Ải Chi Lăng là một vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu,

  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 1
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 2
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 3
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 4
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SVTT: Đặng Vũ Quỳnh Chi
LỊCH SỬ TIẾT 21
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Trường tiểu học Định Hòa
Năm học: 2018-2019
Lớp: 4.1
Kiểm tra bài cũ:
Ải Chi Lăng là một vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm thuận lợi cho quân ta mai phục địch.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng.
Câu 1: Tại sao quân ta lại chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?


Câu 2: Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược?

Nước ta hoàn toàn độc lập. Lê Lợi lên ngôi vua, mở đầu thời Hậu Lê.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Đọc SGK đoạn :“Năm 1428 …1460 – 1497.” (trang 47)
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

NHÓM ĐÔI
Câu 1: Nhà Hậu Lê do ai thành lập? Ra đời trong thời gian nào? Tên nước gọi là gì ? Đóng đô ở đâu ?
Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.
Câu 2: Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?
 
Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Lê Hoàn (Nh� Ti?n Lờ)
Lê Lợi
(Nhà Hậu Lê)
Câu 1: Nhà Hậu Lê do ai thành lập? Ra đời trong thời gian nào? Tên nước gọi là gì ? Đóng đô ở đâu ?
Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.
Câu 2: Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?
 
Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Câu 3: Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế nào?
 
Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông.
Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497)
Lê Lợi (Lê Thái Tổ, 1428 – 1433)
Lê Thái Tông (Nguyên Long, 1433-1442)
Lê Nhân Tông ( Lê Bang Cơ, 1442-1459)
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Tranh vẽ cảnh gì?

Em cảm nhận gì qua bức tranh?
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Đọc SGK đoạn: “Vua có uy quyền … các viện.” (trang 47)
Tìm những chi tiết cho thấy vua là người có uy quyền tuyệt đối?
Vua là người đứng đầu nhà nước, mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua, vua trực tiếp chỉ huy quân đội.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Dưới triều Hậu Lê vua là người đứng đầu nhà nước, mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua.

Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Đọc SGK đoạn: “Vua Lê Thánh Tông … hết.” (trang 47, 48)
Để quản lí đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì?
Vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ đất nước và ban hành Bộ luật Hồng Đức.
Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Hãy nêu những nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức?
Nội dung cơ bản của Bộ luật:
1. Bảo vệ quyền lợi của nhà vua, quan lại, địa chủ.
2. Bảo vệ chủ quyền của quốc gia.
3. Khuyến khích phát triển kinh tế.
4. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
5. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Với những nội dung và điểm tiến bộ trên, Bộ luật Hồng Đức có tác dụng thế nào trong việc cai quản đất nước?
Bộ luật Hồng Đức là công cụ giúp vua Lê cai quản đất nước. Củng cố chế độ phong kiến, phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
Bộ luật Hồng Đức là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta, là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước.
Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Củng cố: Hái sao
Câu 1: Nhà Hậu Lê ra đời vào năm?
a. 1428
b. 1438
c. 1448
Câu 2: Tên gọi lịch sử của nước ta thời Hậu Lê?
a. Đại Ngu
b. Đông Quan
c. Đại Việt
Câu 3: Tên của bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta?
a. Hình thư
b. Hồng Đức
c. Gia Long

Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

SVTT: Đặng Vũ Quỳnh Chi
LỊCH SỬ TIẾT 21
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Trường tiểu học Định Hòa
Lớp: 4.1
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Nguồn:Chi Đặng Vũ Quỳnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngLICH_SU_Nha_Hau_Le_va_viec_to_chuc_quan_li_dat_nuoc_1.pptx[3.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5l630q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-19 11:50:25
Loại file
pptx
Dung lượng
3.32 M
Trang
23
Lần tải
0
Lần xem
24
bài giảng điện tử Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan