Trang bìa
Trang bìa:
Bài 16 : TIM VÀ MẠCH MÁU TIM VÀ HỆ MẠCH
TIM: 1 - CẤU TẠO NGOÀI CỦA TIM
Quan sát và chú thích hình TIM: Hoạt động 2 :
Quan sát tranh , đọc thông tin trong sách giáo khoa . Bổ túc sơ đồ Cấu tạo ngoài : Hình dạng: Vị trí : Màng tim: Tim Dịch tim : Thành tim : Cấu tạo trong Ngăn tim: van tim: Cấu tạo và hoạt động của các van tim: quan sát
quan sát hình ,trả lời các câu hỏi : 1) Chú thích các van tim? 2) Nhận xét về sự vận chuyển máu trong tim qua các van tim? => Nêu vai trò của van tim TIM: Tiểu kết 1
I - Tim 1) Cấu tạo ngoài : - Tim hình chóm to bằng nắm tay - nằm giữa 2 lá phổi hơi lệch về bên trái 2) Cấu tạo trong : cắt ngang quả tim ta thấy : - Ngoài là màng tim - Dịch tim : giúp tim hoạt động dễ dàng - Thành tim : cấu tạo bởi cơ tim , độ dày không giống nhau : + Bên trái dày hơn bên phải + Tâm thất dày hơn tâm nhĩ - Tim có 4 ngăn : 2 tâm thất( trái ,phải),2 tâm nhĩ (trái,phải) - Các van tim : Chỉ chomáu đi theo 1 chiều nhất định : + Van nhĩ - thất + Van động mạch ( Giữa tâm thất và động mạch) HỆ MẠCH: CẤU TẠO MẠCH MÁU
Quan sát hình 28 - Hệ mach có mấy loại mach máu : hãy kể tên và phân biệt chúng trên hình. - Hoàn thànhphiếu học tập HỆ MACH: THẢ LUẬN
GHÉP ĐÔI
Thành dày gồm 3 lớp (Liên kết, cơ trơn,biểu bì . Lòng hẹp. Vận chuyển máu từ tim đi ra
Thành gồm 3 lớp mỏng .Lòng rộng. chuyển máu về tim
Nhõ phân nhánh , chỉ có lố biểu bì .nơi thực hiện trao đổi chât
HỆ MẠCH: TIỂU KẾT 2
II - Hệ mạch : 1) Động mạch : - Thành có 3 lớp dày : mô liên kết , lớp cơ trơn dày , lớp biểu bì - Lòng hẹp - Vận chuyển máu từ tim đi ra 2) Tĩnh mach : - Thành 3 lớp mỏng: Lớp cơ trơn mỏng - Lòng rộng có các van 1 chiều - Chuyển máu về tim 3) Mao mạch: - Mạch máu nhỏ ,phân nhánh - Chỉ có 1 lớp biểu bì - Tạo điều kiện cho sự trao đổi chất giữa máu và tế bào CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Quan sát phim ,trả lời các câu hỏi : - Tim hoạt động như thế nào ? - Mô tả 1chu kỳ hoạt động của tim CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM: TIỂU KẾT 3
III - Chu kỳ co dãn của tim : - Tim co dãn theo chu kỳ - Mỗi chu kỳ kéo dài 0.8giây -Trong mỗi chu kỳ có 3 pha : + Pha Nhĩ co (0.1s) :Tâm nhĩ co đẩy máu vào tâm thất + Pha Thất co (0.3s) : Tâm thất co đẩy máu vào động mạch + Pha dãn chung (0.4s): Tim dãn và nghỉ ngơi hoàn toàn =>Cơ tim phục hồi năng lượng Củng cố : Kiểm tra
Ghép đôi
Thành tim cấu tạo bởi
van tim có tác dụng
Động mạch thành có
tim hoạt động suốt đời không mệt vì
nguon VI OLET